Astronomiæ instauratæ mechanica

Indholdsfortegnelse: Tycho Brahes Instrumenter

Tycho Brahes Instrumenter

Astronomiæ instauratæ mechanica (Titelblad - uden oversættelse)

Ad avgvstissimvm imperatorem Rvdolphvm secvndvm Tychonis Brahe præfatio
(Dedikation - uden oversættelse)

Ad generosvm virvm Tychonem Brahevm (uden oversættelse)

1. Quadrans minor orichalcicus inauratus
Lille Kvadrant af forgyldt Messing

2. Quadrans mediocris orichalcicus azimuthalis
Azimuthal Messing-Kvadrant af Middelstørrelse

3. Quadrans alius orichalcicus etiam azimuthalis
En anden Kvadrant af Messing, ligeledes med azimuthal Opstilling

4. Sextans astronomicus, prout altitudinibus inservit
Astronomisk Sekstant til Maaling af Højder

5. Quadrans muralis sive tichonicus
Murkvadranten eller den Tychoniske Kvadrant

6. Quadrans volubilas azimuthalis
Drejelig Azimuthalkvadrant

7. Quadrans magnus chalibeus, in quadrato etiam chalibeo comprehensus, unaque azimuthalis
Stor Staalquadrant indesluttet i et Kvadrat, der ogsaa er af Staal, og samtidig kan drejes i Azimuth

8. Semicirculus magnus azimuthalis
Stor azimuthal Halvcirkel

9. Instrumentum parallaticum sive regularum
Parallatisk eller Sigtelineal-Instrument

10. Parallaticum aliud sive regulæ tam altitudines quam azimutha expedientes
Et andet parallatisk Instrument: Sigtelinealer, som giver baade Højder og Azimuther

11. Armillæ zodiacales
Zodiakal-Armille-instrument

12. Armillæ æquatoriæ
Ækvatorial-Arm Instrument

13. Armillæ aliæ æquatoriæ
Et andet Ækvatorial-Armille-Instrument

14. Armillæ aequatoriæ maximæ sesquialtero constantes circulo
Det store Ækvatoriale Armille-Instrument, med en hel og en halv Ring

15. Arcus bipartitus minoribus siderum distantiis inserviens
Den tvedelte Bue til Maaling af smaa Distancer

16. Sextans astronomicus trigonicus pro distantiis rimandis
Den trehjørnede astronomiske Sekstant til Bestemmelse af Distancer

17. Sextans chalybeus pro distantiis per unicum observatorem dimetiendis
Staalsextant til Udmaaling af Distancer ved en enkelt Observatør

18. Aliud instrumentum simile priori, pro distantiis
Et andet Instrument af samme Slags som det foregaaende

19. Instrumenti eiusdem ut altitudinibus capiendis inserviat dispositio
Det samme instruments Opstilling, naar det gælder Observation af Højder

20. Quadrans maximus qualem olim prope augustam vindelicorum exstruximus
Den store Kvadrant, som vi en Gang forfærdigede i Nærheden af Augsburg

21. Quadrans maximus chalybeus quadrato inclusus, et horizonti azimuthali chalybeo insistens
Stor Staalkvadrant, indesluttet i et Kvadrat og staaende paa en azimuthal Horizont af Staal

22. De alus quibusdam instrumentis nostris quæ nondum exsculpta sunt, brevis indicatio
Over nogle andre af vore Instrumenter, som endnu ikke er afbildede, gives her en kortfattet Fortegnelse

    * Sextans bifurcatus (Den gaffelformede Sextant)

    * Semicirculus amplus pro maioribus distantiis coelitus denotandis (En stor Halvcirkel til at maale større Distancer paa Himlen)

    * Radius astronomicus (Den astronomiske Radius)

    * Annulus astronomicus (Den astronomiske Ring)

    * Armilla portabilis (Den transportable Armille)

    * Astrolabium (Astrolabium)

    * De aliis quibusdam instrumentis astronomicis; miro compendio multa expedientibus, quae nuper excogitav1 et suo tempore favente numine elaborare constitui (Om nogle andre astronomiske Instrumenter, uhyre nyttige til at besvare mange Spørgsmaal, som jeg nylig har udtænkt og til sin Tid, om Gud vil, har besluttet at forfærdige)

23. Globus magnus orichalcicus
Den store Messingglobus

24. De iis quæ hacentenus in astronomicis dei dono, exantlavimus, quæque posthac eodem favente, exequenda restant
Om det, som vi hidtil med Guds hjælp har udrettet i Astronomien og om det, der i fremtiden med hans naadige Bistand staar tilbage at fuldføre

Amplissimi & Generosi viri Dni, Jacobi Cvrtii, antea procancellarii imperii ad Tychonem Brahe in Daniam (uden oversættelse)

Johannis Antonii Magini Patavini ad Tychonem Brahe in Daniam (uden oversættelse)

25. De architectonicis structuris astronomicis observationius accomodis 
Om arkitektoniske Bygninger, der er skikkede til astronomiske Observationer

26. Delineationis arcis uranienburgi, quoad totam capaitatem explicatio
Beskrivelse af Uranienborg og dets tilhørende områder

27. Orthographia præcipuæ domus arcis Uranienbugi in insula porthmi Danici Venusia vulgo Hvenna, astronomiæ instaurandæ gratia circa annum 1580 a Tychone Brahe exædificatæ
Beskrivelse af Uranienborgs hovedbygning på øen Venusia, på dansk kaldet Hven, i det danske sund, bygget for genoprettelsen af astronomien af Tycho Brahe omkring år 1580

28. Orthographia Stellæburgi extra arcem Uraniæ siti
Beskrivelse af Stjerneborg, udenfor Uranienborg

29. Topographia insulæ Venusiæ vulgo Hvenna dictæ
Øen Venusias topografi (populært kaldet Hven)

30. Supplementum de subdivisione et dioptris instrumentorum
Tillæg om instrumenternes underopdeling og dioptre

 Ad vere Illustrem & Generosum virum Tychonem Brahevm
Ode Tricolos tetrastrophos (Ode - uden oversættelse)

Impressum Wandesbvrgi (Kolofon - uden oversættelse)