J.P.E. Hartmann - studenterne

Hartmann bevarede livet igennem et meget hjerteligt forhold til studenterne ved Københavns Universitet. Det skyldtes ikke mindst hans tilknytning til Studenter-Sangforeningen, som han blev medlem af i 1840, og hvor han senere var både dirigent, formand og æresmedlem. De fleste af hans kompositioner for mandsstemmer blev skabt til studenterne. Blandt dem er flere markante værker med akkompagnement suppleret af en perlerække af små a cappella-satser.

Indvielseskantaten til Studenterforeningens Bygning   J.P.E. Hartmann: Cantate ved Indvielsen af Studenterforenings-Bygningen den 17de April 1863, med tekst af Chr. Richardt. København 1863. Den trykte forside.

 Koret optrådte ofte i forbindelse med Studenterforeningen, der også i højeste grad tog Hartmann til sig, ligesom han var en tiljublet figur blandt de øvrige nordiske landes studenter.

De udstillede genstande 

Bibliografi til de enkelte værker

Se værker i manuskript:
Cantate til Universitetets 400 Aars Jubelfest, op. 75 - Vølvens Spaadom - Frejas Stjerne - Dulce cum sodalibus - Mødet - Reisen Til Vinlandene