J.P.E. Hartmann - forholdet til andre kunstarter

Hartmann interesserede sig meget for både kunst og litteratur. Han havde forbindelse med de fleste kendte danske kunstnere i 1800-tallet, og når han rejste udenlands forsømte han sjældent lejligheden til et museumsbesøg eller en visit. De årlige udstillinger af dansk kunst på Charlottenborg fik stort set altid besøg af Hartmann, og han kommenterede flere af værkerne i brevvekslingen med sønnen, billedhuggeren Carl Hartmann.

Portræt af Goethe   Portræt af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Stik med forlæg i tegning af Johann Heinrich Lips, 1791

 Hartmann havde desuden en omfattende bogsamling, der af ældre danske forfattere bl.a. indeholdt værker af Ludvig Holberg. Han kendte og samarbejdede med mange danske forfattere fra første halvdel og midten af 1800-tallet, og han havde også en stor interesse for de klassiske tyske digtere, deriblandt Goethe, Eichendorff og Heine.


De udstillede genstande 

Bibliografi til de enkelte værkerSe værker i manuskript:
Folmer Spillemands Viser, op. 56 - Seks Sange af Ingemann, op. 45 - Sange og Viser, op. 77 - Sulamith og Salomon, op. 52