Klubber og selskaber

gala_620x150

I 1700-tallet voksede et musikinteresseret og pengestærkt borgerskab frem. Det betød at musiktyper, der indtil da havde været forebeholdt hoffet og adelen, nu blev tilgængelige for hovedstadens velbjærgede borgere.

Et eksempel er på dette er oprettelsen af de talrige musikalske selskaber, der, som noget helt nyt, begyndte at arrangere offentlige koncerter.

Et andet eksempel på borgerskabs musikinteresse ses af de mange klubber, der skød frem i slutningen af 1700-tallet: Her indgik musik og sang som en integreret del.

Men København var også rammen om to mere eksklusive private saloner, hvor kun samfundets absolutte top var velkommen. Også her spillede musikken en stor rolle.