Om musikalsk byvandring

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Velkommen til musikalsk byvandring i København!

Billederne og teksterne kæder en række musikalske begivenheder sammen med Københavns monumenter, mindetavler og historiske bygninger. Tanken er at forbinde forskellige sider af byens musikhistorie med det nutidige bybillede.

Vi har i nogle tilfælde taget udgangspunkt i mindesmærker og bygninger, som vel ikke umiddelbart opfattes som musikalske mindesmærker og musikhistorie bygninger. Når vi har betragtet dem fra en musikalsk synsvinkel, er det fordi, vi har med har kunnet skildre musikalske begivenheder, der ellers ikke har afsat sig fysiske spor i bybilledet.

København kan opvise flere musikmindesmærker end de 40, vi har udvalgt. De er koncentreret om den indre by med nogle få afstikkere til Grønningen og Østre Anlæg. Vi har foreslået nogle ture, som man kan tage med sin lille computer ved hånden og derved få oplysninger om en særlig musikvinkel på de steder, man besøger.

Billederne stammer fra Det Kongelige Biblioteks meget omfattende billedsamling, hvoraf ca. 50.000 københavnerbilleder kan ses direkte på nettet. Nogle af beskrivelserne er endvidere beriget med links til noder fra Danmarks Digitale Nodebibliotek eller uddybende omtaler af personer eller begivenheder.

Teksten er let revideret udgave af Lisbeth Ahlgren Jensen og Anne Ørbæk Jensens bog Musikalsk Byvandring, der udkom på C.A. Reitzels forlag i 1996 - teksten er således overvejende skrevet i 1995. Den tekniske side er varetaget af Torben Kjærgaard.

Har du en kommentar til teksten? Kontakt os gerne på mta-post@kb.dk.