Holbergs Poetiske Raptus

Forfatter: Alette Scavenius

Den anden forestilling, som blev opført efter at teatret i Lille Grønnegade åbnede, var Holbergs Den Politiske Kandestøber. Han havde netop, i 1720, afsluttet det komiske heltedigt Peder Paars, og, som han selv siger i det første af sine Tre latinske Levnedsbreve fra 1728, ”Med henblik på karakteren af Peder Paars og de efterfølgende satirer formodede man, at jeg måtte kunne skrive morsomme komedier”. Og det kunne han. Peder Paars blev indledningen til hans skønlitterære forfatterskab og det, som han selv betegner som sin ’poetiske raptus’. Da Montaigu henvendte sig til ham og bad ham om at levere komedier til teatret i Lille Grønnegade, er det muligt at han allerede havde flere manuskripter i skuffen, for på halvandet år skrev han sytten komedier, som vi formoder alle er blevet opført i Lille Grønnegade:

Den Politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe på Bjerget, Mester Gert Westphaler, Den 11. Juni, Barselsstuen, Det Arabiske Pulver, Jule-stue, Mascarade, Jacob von Thyboe, Ulysses von Ithacia, Kilde-Reysen, Melampe, Uden Hoved eller Hale, Henrick og Pernille og Diderich Menschen-Skræk.

 I alt skrev han frem til 1751, tre år før sin død, 33 komedier.