Karen Blixen: "Syv fantastiske Fortællinger" - "Digteren" (1935)

Karen Blixens første bogudgivelse, Seven Gothic Tales, udkom i 1934 i USA og England under pseudonymet Isak Dinesen og først året efter på dansk med titlen Syv fantastiske Fortællinger og under det samme navn.
     I fortalen til denne danske udgivelse skriver Karen Blixen bl.a.: "Jeg har da gerne villet, at den i Danmark skulde komme som en original dansk Bog og ikke i nogen, om end aldrig saa god Oversættelse."
     I Karen Blixens arkiv findes en lang række af forstudier til den danske udgivelse, der vidner om det store arbejde med at 'oversætte' den engelske tekst til "en original dansk Bog".
     Et godt eksempel er det manuskript til samlingens sidste fortælling, "Digteren", der hermed publiceres. Fortællingens første par linjer lyder på engelsk: "Round the name of the little town of Hirschholm, in Denmark, there is much romance." Som det fremgår af manuskriptet antydes der en 4-5 mulige oversættelser, hvoraf dog ingen blev det endelige resultat: "Der er en Ring af smukke Eventyr omkring den lille danske By Hirschholms Navn."

Karen Blixens egen oversættelse, eller rettere: bearbejdelse af den engelske tekst skete bl.a. på baggrund af prøveoversættelser af andre, herunder forfatterne Valdemar Rørdam og Jesper Ewald. Som et eksempel publiceres sidstnævntes oversættelse af en mindre del af "Digteren" med Karen Blixens mange rettelser og 'forbedringer'. 

Se manuskript til "Digteren" her. 66 s., 28,5 x 22 cm.

Se Jesper Ewalds prøveoversættelse her. 12 + 1 s., 27 x 21,5 cm.

Signatur: Karen Blixens arkiv IV. B. 2. b.