Karen Blixen: Skitsebøger

I Karen Blixens arkiv er bevaret en række skitsebøger, der vidner om hendes tidlige interesse for ikke blot at skabe billeder i ord, men også i tegnet eller malet form. Indholdet varierer fra løst henkastede skitser til naturalistiske tegninger og akvareller af genstande eller den omgivende natur, eller til fastholdelsen af fantasiens billeder, som opstod ved hendes læsning.

Til denne udgivelse er udvalgt fem skitsebøger fra ca. år 1900 ff. Nogle af skitserne er dateret 1899, hvor den 14-årige Karen Blixen sammen med sin familie opholdt sig i Schweiz på grund af en brand i barndomshjemmet.

Skitsebog I. 26 bl. 20,3 x 25,5 cm.

Skitsebog II. 26 bl. 16,5 x 23,5 cm.

Skitsebog III. 29 bl. 16,5 x 23,5 cm.

Skitsebog VI. 34 bl. 15,3 x 22,5 cm.

Skitsebog VII. 27 bl. 16,5 x 23,5 cm. (med enkelte dagbogsoptegnelser)

Signatur: Karen Blixens arkiv VI. 1.

Bemærk at fremvisningen giver mulighed for at dreje (og forstørre) de enkelte skitsebogssider.

Litteratur: Marianne W. Asmussen m. fl.: Karen Blixens Kunst. Tegninger og malerier, Karen Blixen Museet 2001


Bindets bagside til Skitsebog II.