Kong Christian stod ved højen mast

Spørgsmålet om komponisten

Som følge af "Kong Christian"-sangens status som kongesang har det gennem tiden været ivrigt diskuteret, hvem der har skrevet melodien. Tanken faldt naturligt nok først på komponisten til Fiskerne, Johann Hartmann, men hans romancemelodi fra syngespillet har intet til fælles med den nu kendte melodi. Hartmann angives hovedsaglig som komponisten i tidlige udgaver af melodien.

 


Ditlev Ludvig Rogert introduceres

 

Portræt af 
Ditlev Ludvig Rogert 
Det Kongelige Bibliotek

 

  Portræt af Ditlev Ludvig Rogert

I en anmeldelse fra 1836 af historikeren og litteraten Chr. Molbechs bog Johannes Ewalds Levnet, København 1831 fremsatte filologen Fr. Chr. Olsen den teori, at det var en af Ewalds venner, landsdommer Ditlev Ludvig Rogert, der havde skrevet melodien til sangen. Den musikalske Rogert spillede bl.a. violin og færdedes også i kredsen omkring brødrene Bast.

  • Litteratur om Rogert
  • Anmeldelsen blev bragt i Maanedsskrift for Litteratur 15, 1836, s. 1-46 - side 12, note**.
    Når billedet kommer frem, tryk da efter lidt tid på den lille firkant i nederste højre hjørne.

 


  

A.P. Berggreen støtter ham

 

Portræt af A.P. Berggreen.
Det Kongelige Bibliotek


Komponisten og folkevisesamleren A.P. Berggreen støttede ideen om Rogert som komponisten. Han fik sin teori bekræftet i et brev fra Rogerts søn.


  Portræt af A.P. Berggreen

 


 

Vilhelm Carl Ravn

 

Portræt af V.C. Ravn   Portræt af juristen og musikhistorikeren V.C. Ravn
Det Kongelige Bibliotek

 V.C. Ravn gjorde i sin artikel om Johann Hartmann i Nær og Fjern 1.2.1880 opmærksom på melodiens forekomst i brødrene Basts violinbog. Samtidig påviste han forbindelsen mellem Bast og Rogert og støttede dermed, at sidstnævnte var melodiens komponist.

 


 

Angul Hammerichs teori

 

Portræt af musikforskeren Angul Hammerich.
Det Kongelige Bibliotek

Angul Hammerich udgav i sin Hartmannbog i 1916 en udførlig studie af melodiens historie og analyserede Ewalds digt i forhold til de foreliggende melodivarianter. Han mente, at variationen i Basts violinbog måtte være tidligere end Ewalds digt. På det grundlag anså han "Kong-Christian"-melodien for en europæisk vandremelodi - et synspunkt, der også er anerkendt i dag.


 

 

  Portræt af Angul Hammerich

Angul Hammerichs indlæg (9,1 Mb) findes i J.P.E. Hartmann. Biografiske Essays tillige med en Studie over Melodien til "Kong Christian stod ved højen Mast". København 1916, s. 141-179