Og ræven lå under birkerod

”Og ræven lå under birkerod” stammer fra Bjørnsons fortælling Synnøve Solbakken, som udkom i 1857. Det er Synnøves veninden, Ingrid, der synger, den og selv om den ved første øjekast blot virker som en munter naturskildring, kan man ved at se den i forhold til tekstens øvrige indhold og spore en række mere dystre undertoner.  Der er nok ingen tvivl om, at Synnøve Solbakken var udbredt og godt kendt i Danmark.

Sangen er imidlertid et eksempel på, at én melodi til en tekst har været den altoverskyggende næste fra digtets skabelse. Det drejer sig om den norske komponist Halfdan Kjerulf, der i 1858 satte ”Og ræven lå” i musik. Den blev uhyre udbredt og er også den melodi, der findes i danske sangbøger. Det er således stort set ikke lykkedes at finde andre udsættelser i dansk tradition.

Og dog! Komponisten Oluf Ring har lavet en melodi til teksten, men den er tilsyneladende forblevet utrykt og findes nu kun i et manuskript i Det Kongelige Biblioteks samlinger, men dog i en smuk, afsluttet form. Der er tale om en meget smuk og stemningsfuld melodi, hvor man tydeligt fornemmer harens hop i den punkterede rytme i første halvdel af sangen, mens det glitrende solskin udmales i bredere nodeværdier og en harmonisk drejning i anden del. Samtidig får klaveret sin egen rolle med en bølgende basfigur, der understøtter fornemmelsen af solens varme stråler. Melodien slutter med tekstens lille gentagelse af ”over lynget” med den ”hoppende” melodistump. Ring benytter sig af tomme kvinter og andre musikalske træk, der kan lede tanken hen på folkemusik og også skabe kontakten til et norsk landligt miljø, som skildres i Bjørnsons tekst.

Oluf Ring skrev en række kendte danske sange og var også medudgiver af flere sangbøger, ikke mindst Folkehøjskolens Melodibog. Hans manuskript til ”Og ræven lå” er udateret, men det må formodes at stamme fra perioden 1925-45 – altså langt senere end Halfdan Kjerulfs melodi. Måske er melodien tænkt til en sangbog, men det selvstændige klaverakkompagnement i sangens anden halvdel peger mere i retning af en enkel romance.

Find manuskriptet her