E-tryk fra Orientalsk Samling

Hovedparten af de digitaliserede trykte værker kommer fra Iran og Fjernøsten. I det daværende Persien udgav man mange populære værker i litografisk form fra 1850erne til ca. 1930. En del af dem findes i samlingen og er digitaliseret. Da bogtrykkunsten startede engang i den sidste del af 600-tallet i Kina, findes der mange ældre trykte værker fra Kina i samlingerne. De omgivne lande tog trykkunsten til sig fra Kina, så samlingerne har ligeledes en del ældre tryk fra bl.a. Japan og Mongoliet, hvoraf enkelte er blevet digitaliseret.

Sprogområder repræsenterede er, indtil nu: persisk, arabisk, kinesisk, japansk og mongolsk.