Digitaliserede værker i Orientalsk Samling

Kinesiske butiksskilte

Værker fra den Orientalske Samling, der er blevet digitaliseret, er i gennem årene gjort tilgængelig i forskellige visningsapplikation. De forskellige grupper kan ses samlet via følgende links (for samtlige gælder, at man kan bruge facetter i venstremenuen til videre søgning & navigation):

Håndskrifter & tryk (digitaliseringer 2000-2009) - linket åbner søgning i REX

Orientalsk Samling: Håndskrifter (digitaliseringer 2009-)

Orientalsk Samling: Tidlige tryk (digitaliseringer 2009-)


Værkerne er udvalgt efter deres sjældenhed, særlig kalligrafiske udførelser, historiske værdi, illuminering og udsmykningen af folia og bind.

 

Håndskrifter (digitaliseringer 2000-2009):

Arabiske

Persiske håndskrifter

Urdu håndskrifter

Japanske håndskrifter

Tibetanske håndskrifter

Mongolske håndskrifter

Indiske håndskrifter

Singalesiske håndskrifter

Orientalske billedværker

Sjældne trykte bøger:

Japanske og kinesiske bloktryk

Tidlige trykte bøger fra Vestasien og Nordafrika

Tidlige trykte bøger fra Iran

Mongolske tryk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Første del af buddhistisk sutratekst på kinesisk i guld på blåtfarvet papir.