Bibliografien i Dansk Årbog for Musikforskning / Danish Yearbook of Musicology

Nøgle til systematikken

DYM

Dansk Årbog for Musikforskning / Danish Yearbook of Musicology har siden 1993 udgivet en bibliografi over væsentlig dansk musiklitteratur, overvejende på et videnskabeligt niveau. Dens enkelte poster er nu indlagt i basen "Sigurd Bergs danske musikbibliografi" og er derved onlinesøgbare.

I indledningen til bibliografien er dens omfang skitseret således:

 • Den har et dobbelt sigte, nemlig at registrere danske musikforskeres videnskabelige produktion og udenlandske musikforskeres publikationer vedrørende dansk musik.
 • Følgende publikationer medtages som hovedregel ikke:
  • utrykte universitetsspecialer (undtagen PhD-afhandlinger)
  • avisartikler
  • anmeldelser
  • cd-booklets
  • leksikonartikler

Det er muligt at søge på f.eks. forfatter, titel, udgivelsesår, emneord etc.
Derudover kan man søge på emne ved at anvende nedenstående opdeling. De enkelte artikler er endvidere blevet forsynet med en emnekode fra Sigurd Bergs musiklitterære bibliografi, der er noget mere detaljeret.

Ved at trykke på en af nedenstående kategorier bliver der udført en søgning i basen på det pågældende emneord.


I BIBLIOGRAFISKE PUBLIKATIONER

II ÅRBØGER, KONGRESRAPPORTER, FESTSKRIFTER, ANTOLOGIER O.L.


III MUSIKHISTORIE

Generelt
Før ca. 1600
Ca. 1600 til ca. 1910
Efter ca. 1910


IV. SYSTEMATISK MUSIKVIDENSKAB

Videnskabsteori og -historie 
Teori/Analyse
Æstetik/ Filosofi
Pædagogik/Terapi
Instrumentforskning/Opførelsespraksis
Sociologi
Etnologi
Danseforskning
Ikonografi
Filologi


V. Kommenterede bog- og nodeudgivelser