Værkfortegnelser for danske komponister

Krabbe-006819Nedenstående liste giver henvisninger til værkfortegnelser for danske komponister. Begrebet værkfortegnelse præsenteres i bred forstand, således både komplette fortegnelser over komponistens værker, fortegnelser over trykte kompositioner, lister over omfattende manuskriptsamlinger og fortegnelser i udvalg, med eller uden værkdateringer. Med på listen er fortegnelser på nettet, lister i bog-, artikel- eller folderform samt enkelte upublicerede manuskripter.

De omfattende databaser hos forlagene, SNYK og Dansk Komponistforening er ikke medtaget her, og det anbefales altid at orientere sig her først:

Leksikonartikler, som heller ikke medtaget her, har også ofte gode værkoversigter. De vigtigste titler i denne sammenhæng er:

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians findes online tilgængeligt via Det Kongelige Biblioteks og Københavns Universitets maskiner (fjernadgang for studerende og ansatte ved KU) samt i papirform på Læsesal E Vest
  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (den ældre udgave, 17 bind, 1949-79 samt den nyere udgave: Sachteil, bind 1-9 + register, 1994-99 og Personenteil, 1-17, 1999-2007).
    Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek
  • Sohlmans Musiklexikon, 2. rev. udgave, Stockholm 1975-79. Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 

Endelig kan man for nulevende komponister ofte finde værkfortegnelser på komponistens hjemmeside.

Kender du en fortegnelse, som ikke er med på listen, bedes du kontakte Musiksamlingen.A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z Ø Å   


A

Hans Abrahamsen
Dansk Musik Tidsskrift 60/6, 1985-86, s. 267
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Harald Agersnap
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Arthur Allin
Finn Hørsted Andersen: Arthus Allin 1847-1926. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 1979

Birgitte Alsted
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 120-21
Dansk Musik Tidsskrift 56/5, 1981-82, s. 218
"Birgitte Alsted, værker" (uddrag af SNYK's base), Kvinder i Musik. Årsskrift, december 2002, s. 18-21
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Joachim Andersen
Kyle J. Dzapo: Joachim Andersen. A Bio-Bibliography, Bio-Bibliographies in Music 73, Westport, Conn. 1999, især s. 35-70

Johannes Andersen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 9
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Kai Normann Andersen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

B

Erik Bach
Dansk Musik Tidsskrift 52/3, 1977-78, s. 91
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Emilius Bangert
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 10

Anders Barfoed
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Søren Barfoed
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Christian Barnekow
Dan Fog: Christian Barnekow (1837-1913). Katalog over hans trykte værker, Hellerup 1985. Manuskript i Dan Fogs Samlinger, Supplementsmappen, der også indeholder en registrant over komponistens utrykte værker. Det Kongelige Bibliotek, Musiksamlingen

Johan Bartholdy
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 29
Musikbladet 2/11, 14.3.1885, s. 96

Julius Bechgaard
Julius Bechgaard. 1843 - 19.december - 1943. Folder (4 s.) fra Wilhelm Hansens forlag, København 1943
Scrapbog med fortegnelse over egne kompositioner. Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 1748, folio, s. 62-70, 76, 79, 80, 86

Victor Bendix
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 10-11

Jørgen Bentzon
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 11-12
Dansk Musik Tidsskrift 9/8, 1934, s. 185
Morten Topp: "Jørgen Bentzon", Musik & Forskning 4, 1978, s. 5-111, værkfortegnelse s. 79-100

Niels Viggo Bentzon
Klaus Møllerhøj: Niels Viggo Bentzons kompositioner. En fortegnelse over værkerne med opusnummer, København 1980
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"Niels Viggo Bentzon. Kompositioner", Ingmar Bengtsson (red.): Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk, Stockholm 1957, s. 177-78

Gunnar Berg
Vagn Kjerulf Jensen: En registrant over Gunnar Berg's (i Danmark) efterladt manuskripter. Dansk Musik Informations Center - MIC, [København] april 1996

Andreas Peter Berggreen
A.P. Berggreen: Fortegnelse over mine Compositioner. Ca. 1819-1879. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen, NKS 4724, 4°,II/2
A.P. Berggreen: Fortegnelse over mine Bøger og Musicalier 1832. Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen, NKS 1291, 8°
Dan Fog: A.P. Berggreen (1801-1880). Værkfortegnelse. Katalog over hans trykte Kompositioner og hans udgivelser: Koralbogen, Skolesange, Folkesang, Andre Udgivelser, Litteratur / A.P. Berggreen. Bibliography. A Catalogue of His Printed Works: Compositions, Psalm Tunes, School Songs, Folk Songs, Editions, Literature, København 1969. Upubliceret manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Musiksamlingen


Ilja Bergh
Dansk Musik Tidsskrift 59/3, 1984-85, s. 175
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Rudolph Bergh
Ellen Olhoff: Rudolph Bergh. En glemt komponist fra århundredeskiftet belyst gennem hans skribentvirksomhed og hans sange. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1982, Bilag I, s. 1-17 og bilag II, 1 

Carl Bergstrøm-Nielsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Dansk Musik Tidsskrift 76/2, 2001-02, s. 43

Lars Bisgaard
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Erling D. Bjerno
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Jens Bjerre
Dansk Musik Tidsskrift 60/1, 1985-86, s. 15
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Henrik Blichmann
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Harald Bodenhoff
Fortegnelse over egne kompositioner. Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 1748, folio

Ewald Boilesen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Kjeld Bonfils
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Helge Bonnén
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Vagn Borggård
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Axel Borup-Jørgensen
Dansk Musik Tidsskrift 52/2, 1977-78, s. 48-49
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Sophus Brandsholt
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Erling Brene
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 12-13
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Edvard Brink
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Viggo Brodersen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 13-14
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Anders Brødsgaard
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Dietrich Buxtehude
Georg Karstädt: Thematisch-Systematisches Verzeichnis der Musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude. Buxtehude-Werke-Verzeichnis (BuxWV). 2. erweiterte und verbesserte Auflage, Wiesbaden 1985 

Hakon Børresen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 14-15 
Dansk Musik Tidsskrift 21/5, 1946, s. 78-80

Erik Rostrup Bøyesen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

C

Camillo Carlsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 15-16
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Bernhard Christensen
Dansk Musik Tidsskrift 60/6, 1985-86, s. 304-05
Dansk Musik Tidsskrift 8/6, 1933, s. 147
Peder Kaj Pedersen: "Bernhard Christensens publicerede børnesange, satser for børnekor, musikpædagogiske værker, samt skrifter om og interviews vedr. musikpædagogik", Nordisk Musikkpedagogisk Forskning, Årbok 3 1999, s. 138-42 

Jan Christensen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Mogens Christensen
Dansk Musik Tidsskrift 68/2, 1993-94, s. 56

Asger Lund Christiansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Erik Christiansen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Henning Christiansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"List of Compositions", Karin Hindsbo (red.): Henning Christiansen. Komponist, Fluxist og uden for kategori (København: Sohn, 2011), s. 556-70

Svend Christiansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Toke Lund Christiansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Inger Christrup
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Niels Clemmensen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Gunnar Colding-Jørgensen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Henrik Colding-Jørgensen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Fritz Crome
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 16 

D

Vivian Dahl
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Nancy Dalberg
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Christian Danning
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 17 

C.H. Debois
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 17-18
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 62
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Erik Deneke
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Jørgen Detlefsen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Peter Deutsch
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Otto Dütsch
Signe Adrian: På sporet af O.J.A. Dütsch. Med udgangspunkt i operaen "Kroaterinden" og med et forsøg på opstilling af en værkliste. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, København April 1990, s. 85-113  

E

J.L. Emborg
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 18-21
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 65
Kompositioner af I.L. Emborg. Folder udgivet i 1950. 4 s. 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Christina Wagner Smitt Engberg
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121 

August Enna
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 21-22

Carsten Bo Eriksen
Dansk Musik Tidsskrift 78/2, 2003-04, s. 54

Kai Ewans
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

F

Jacob Fabricius
Lars Børge Fabricius: Træk af dansk musiklivs Historie m.m. Omkring Etatsraad Jacob Christian Fabricius' Erindringer. København 1975, s. 460-68

Jacob Fabricius (f. 1949)
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
SNYK's værkdatabase (via Det Virtuelle Musikbibliotek)

Bent Fabricius-Bjerre
Bent Fabricius-Bjerre: Klaver med mer. København 1997, s. 233-44
Bent Fabricius-Bjerre: Tanker ved tangenterne. Albertslund 2006, s. 234-55
Melodifortegnelse på komponistens hjemmeside, vælg "Udgivelser" og "Melodier"
Kompositionsfortegnelse, Edition Wilhelm Hansen, 2000

Erik Fiehn
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Dan Folke
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Louis Forgeron (=Ludvig Smith)
Dan Fog: Louis Forgeron, pseudonym for Ludvig Smith (1850-1924). Upubliceret manuskript, København 1992. Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen. Dan Fogs Samling, Samling 9

John Frandsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Johan Henrik Freithoff
Erling Winkel: "Johan Henrik Freithoff", Levende Musik 1/1942, s. 109-17, Værkfortegnelse på s. 113-15

Børge Friis
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Ivar Frounberg
Dansk Musik Tidsskrift 74/7, 1999-00, s. 239
Dansk Musik Tidsskrift 58/5, 1983-84, s. 235
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Johannes Frederik Frøhlich
Lis H. Sander: J.F. Frøhlichs orkestermusik, belyst ved en gennemgang af de symfoniske værker og violinkoncerten. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1978, s. 70-76
Værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, NKS 3258, A, 4°

Karsten Fundal
Dansk Musik Tidsskrift 75/8, 2000-01, s. 260

Fuzzy (Jens Wilhelm Pedersen)
Dansk Musik Tidsskrift 74/5, 1999-00, s. 156-57

G

Jacob Gade
Jørgen Gram Christensen: Jacob Gade - Et Eventyr i Musik, Vejle 1996. Værkfortegnelse s. 59-149
Dan Fog: Jacob Gade (1879-1963). Fortegnelse over hans trykte danske værker. Upubliceret manuskript, København 1992. Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen. Dan Fogs Samling, Samling 9a

Niels W. Gade
Dan Fog: N.W. Gade-Katalog. En fortegnelse over Niels W. Gades trykte kompositioner. København 1986
Registratur over N.W. Gades Claveer Compositioner. Omfatter kun de trykte værker. Upubliceret manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen, C II, 215
J.D. Bondesen: "Fortegnelse over N.W. Gades Kompositioner", Musikbladet, 1887, s. 17-20
Dagmar Gade: Niels W. Gade. Optegnelser og Breve, København 1892, s. I-V i slutningen af bogen
"Från Niels W. Gades barndoms- och ungdomsår", Svensk Musiktidning 1893, s. 52-53
Alfred Nielsen: "Niels W. Gades Værker", Årbog for Musik 1924 (1926), s. 60-80
Alfred Nielsen: "Fortegnelse over Niels W. Gades utrykte Værker i Det Kongelige Biblioteks Musiksamling", Musikhistorisk Arkiv 1/2, 1932, s. 176-86
Knud Atlung: "Niels W. Gades Værker", Dansk Musik Tidsskrift 1937, s. 149-54, 177-85, 214-22

B. Wøllner Gaarn
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 22

Johan Christian Gebauer
Dan Fog: Joh. Chr. Gebauer (1808-1884). Fortegnelse over hans trykte danske værker. Upubliceret manuskript, København 1991. Det Kongelige Bibliotek, Musiksamlingen. Dan Fogs Samling, Samling 12

Christian Geisler
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 22-23
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Louis Glass
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 23-24
Claus Røllum-Larsen: Louis Glass' Kompositioner (1979 med senere revision). Upubliceret liste, tilgængelig fra Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling på Læsesal Vest.

Peder Gram
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 25-26
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 112
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Axel Grandjean
Musikbladet 2/11, 14.3.1885, s. 96

Ole-Carsten Green
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Launy Grøndahl
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 26
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)

Pelle Gudmundsen-Holmgreen
Dansk Musik Tidsskrift 52/4, 1977-78, s. 136
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Hugo Gyldmark
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Sven Gyldmark
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

H

Michael Habart
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Henry Hagemann
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Sophus A.E. Hagen
Emil Reimer: "Sophus A.E. Hagen, Musikhistoriker og Komponist 1842 - 3. Maj - 1922", Musik, 8. årg. 1924, især s. 162-166 

Edwin Hagensbo
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Asger Hamerik
Kristian Ribers: "Asger Hamerik in Memoriam", Musik 7. årg. 1923, s. 312-37 især s. 135-37

Ebbe Hamerik
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 27 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)   

Johannes Hansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Nicolai Hansen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 27-28

Egil Harder
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Emil Hartmann
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 28-30
Kirsten Lykke Hansen og Bjarne Vestfalen Sørensen: Emil Hartmann. Biografi. Værkfortegnelse. Kammermusik. Romancer og sange. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, 1974
Kritischer Bericht über die Aufführungen der Compositionen von Emil Hartmann, nebst ein Verzeichniss derselben. [København 1893 med tillæg i 1896]

Emma Hartmann
Dan Fog: Emma Hartmann (1807-1851). En fortegnelse over de under pseudonymet Frederik Palmer udgivne kompositioner. Manuskript i Dan Fogs Samling, samling 2
Lisbeth Ahlgren Jensen: Emma Hartmann. Kvinde og komponist i den borgerlige musikkultur. Upubliceret magisterspeciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 1988, s. 285-303

Johann Hartmann
Mette Viggo Pedersen: Joh. Hartmanns instrumentalmusik. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1960, s. 16-21

J.P.E. Hartmann
Dan Fog: Hartmann-Katalog. Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns trykte kompositioner. København 1991
Alfred Nielsen: Fortegnelse over J.P.E. Hartmanns Værker. Upubliceret fortegnelse i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3298, 4°
Musikbladet 2/19-20, 14.5.1885, s. 163ff
Musikbladet 2/4, 24.1.1885, s. 32
Richard Hove: J.P.E. Hartmann, København 1934, s. 139-67 (Fortegnelsen er udarbejdet af Alfred Nielsen)

Carl Cohn Haste
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 30 

Lars Hegaard
Dansk Musik Tidsskrift 61/2, 1986-87, s. 78 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Peter A. Heise
Alfred Nielsen: Fortegnelse over Heises værker I-II, (1936). Manuskript i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3482, kvart
Katalog over P. Heise's samtlige værker. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Kjøbenhavn & Leipzig
Dan Fog: Heise-Katalog. Fortegnelse over Peter Heise's trykte kompositioner. København 1991

Gustav Helsted
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 133-34
Fortegnelse over hans kompositioner. Arkiv på Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 2058, folio
Alfred Nielsen: "Fortegnelse over Gustav Helsteds Kompositioner", Musik 8. årg 1924, s. 46-47

Jesper Hendze
Dansk Musik Tidsskrift 68/4, 1993-94, s. 131

Børge Roger Henrichsen
Birger Jørgensen: Børge Roger Henrichsen, København 1963, s. 52

Edgar Henrichsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 30 

Roger Henrichsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 30-31
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 138-39

Fini Henriques

Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 31-32 
Dansk Musik Tidsskrift 16, 1941, s. 159-65 og 180-87
"Fortegnelse over Fini Henriques' kompositioner", Musik 2/4, december 1967, s. 24
Dan Fog: Fini Henriques (1867-1940). En fortegnelse over hans trykte værker. Upubliceret manuskript, København 1991. Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen. Dan Fogs Samling, Samling 7 
Fini Henriques. Nordens store Komponist 20/12 1867 - 27/10 1940. Indstik i Musikbladet 6/3, 1942
Sigurd Berg: Fini Henriques, København 1943, s. 64-70

Bjarne Hersbo
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Carl Hersted
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Bjørn Hjelmborg
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Juliana Hodkinson
Dansk Musik Tidsskrift 75/3, 2000-01, s. 78

Herman Hoffmark
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Bent Peder Holbech
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Ludvig Holm
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 33

Mogens Winkel Holm
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Peder Holm
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Peder Holm: Musiker, S.l. 2011. Værkfortegnelse på side120-22 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Vagn Holmboe
Paul Rapoport: The Compositions of Vagn Holmboe. A Catalog of Works and Recordings with Indexes of Persons and Titles, Copenhagen 1996
Dansk Musik Tidsskrift 64/7, 1989-90, s. 223
Dansk Musik Tidsskrift 51/4, 1976-77, s. 144
Dansk Musik Tidsskrift 45/7, 1969, s. 161-63
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"Vagn Holmboe". Kompositioner", Ingmar Bengtsson (red.): Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk, Stockholm 1957, s. 152-53
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Bo Holten
Dansk Musik Tidsskrift 60/6, 1985-86, s. 275 
Dansk Musik Tidsskrift 55/2, 1980-81, s. 75 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Christian Frederik Emil Horneman
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 33-34
Marianne Gade: C.F.E. Hornamns enstemmige sange med klaver. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1975. Alfabetisk og kronologisk fortegnelse over sangene samt tekstforfatterne på s. 84-107
C.F.E. Horneman 1840-1906. Indstik i Musikbladet 6/4 1943

Richard Hove
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Lauritz Hovolt
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Johan Hye-Knudsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 34-35
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Georg Høeberg
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 35
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 158 
Festskrift til Georg Høeberg den 27. December 1942, udgivet af Dansk Tonekunstner Forening og red. af Kaare Borchsenius, Torben Krogh og Eiv. Helsted, København 1942, s. 71
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Finn Høffding
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 35-36
Dansk Musik Tidsskrift 8/5, 1933, s. 122
Svend Bruhns og Dan Fog: Finn Høffdings kompositioner, København 1969
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 
Dan Fog: Finn Høffding. En fortegnelse over hans trykte værker. Upubliceret manuskript, København 1992. Det Kongelige Bibliotek, Musik- og Teaterafdelingen.

Knud Høgenhaven
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Erik Højsgaard
Dansk Musik Tidsskrift 53/4, 1978-79, s. 155 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Jens Hørsving
Dansk Musik Tidsskrift 76/4, 2001-02, s. 114

I

Thor Ibsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 36

J

Ejnar Jacobsen
Ejnar Jacobsen. Kompositioner. Fortegnelse over Forlagsudgivelser og offentligt fremførte Arbejder indtil medio 1947. Folder fra Skandinavisk Musikforlag

Hans Jørgen Jensen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Walter G. Jensen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Knud Jeppesen
Jens Peter Jacobsen: "Bibliografi. Fortegnelse over Knud Jeppesens værker. 2. Kompositioner", Bjørn Hjelmborg og Søren Sørensen (red.): Natalicia musicologica, Knud Jeppesen Septuagenario, Collegis Oblata, København 1962, s. 314-18
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)   

Henning Jepsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Jørgen Jersild
Dansk Musik Tidsskrift, 68/3, 1993-94, s. 79 

Willy Jessen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Svend Aaquist Johansen
Dansk Musik Tidsskrift 54/3, 1979-80, s. 123
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Erik Jørgensen
Dansk Musik Tidsskrift 54/2, 1979-80, s. 59
Dansk Musik Tidsskrift 76/8, 2001-02, s. 299
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Kjeld Jørgensen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

K

Edwin Kammerer
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Leif Kayser
Dansk Musik Tidsskrift 52/1, 1977-78, s. 16-18
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Vilfred Kjær
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Gunder Knudsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 37

Eva Noer Kondrup
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121

Herman D. Koppel
Dansk Musik Tidsskrift 56/3, 1981-82, s. 123-24
Dansk Musik Tidsskrift 8/4, 1933, s. 89
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"Værkfortegnelse", Flemming Behrendt: Fra et hjem med klaver. Herman D. Koppels liv og erindringer, København 1988, s. 176-185
"Herman D. Koppel". Kompositioner", Ingmar Bengtsson (red.): Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk, Stockholm 1957, s. 137-38
2 små notesbøger med egenhændig værkfortegnelse. Modtaget i Håndskriftafdelingen, januar 2002

Johan Adam Krygell
Jørgen Hansen: Johan Adam Krygell (1835-1915). En værkfortegnelse med en kort biografi. Upubliceret specialeafhandling fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Juni 1990.
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 166-67

Fr. Kuhlau
Dan Fog: Kompositionen von Fridr. Kuhlau. Thematisch-bibliographischer Katalog. Kopenhagen 1977
Alfred Nielsen: Fortegnelse over Kuhlaus værker. Utrykt fortegnelse i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, NKS 3297, 4°
Musikbladet 3/18, 11.9.1886, s. 95-96
"Fortegnelse over Fr. Kuhlaus Kompositioner", Carl Thrane: Danske Komponister. Fire Skildringer, København 1875, s. 269-82

Carl Erik Kühl
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Erik Kaare
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

L

Niels la Cour
Dansk Musik Tidsskrift 67/7, 1992-93, s. 228
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Peter Erasmus Lange-Müller
Alfred Nielsen: "Fuldstændig Fortegnelse over Lange-Müllers Kompositioner", Musik 4. årg 1920, s. 170-72
Helge Bonnén: P.E. Lange-Müller. København 1946, s. 144-58
Fortegnelse over P.E. Lange-Müllers Kompositioner. Udgivet hos Wilhelm Hansens Musik-Forlag 1910
Lange-Müller: Sange. Folkeudgave . Lille trykt oversigt, udgivet af Wilhelm Hnasens Musik-Forlag og Nordisk Musik-Forlag
Dan Fog: Lange-Müller-katalog. Fortegnelse over P.E. Lange-Müllers trykte kompositioner. 1990. Manuskript i Dan Fogs samling, samling 6
Kirsten Ostenfeld: P. E. Lange-Müller: Tematisk fortegnelse over sange for en solostemme med klaver. Hovedopgave ved Danmarks Biblioteksskole, København 1978.

Rued Langgaard
Dansk Musik Tidsskrift 52/2, 1977-78, s. 61-63+91
Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. København 1991
Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaard 1893-1952. Netpublikation med værkfortegnelse
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 38
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 185

A.W. Lanzky
Musikbladet 2/18, 2.5.1885, s. 144

Svend Larsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Thomas Laub
Povl Hamburger: Bibliografisk fortegnelse over Thomas Laubs litterære og musikalske arbejder. Udarbejdet for "Samfundet Dansk Kirkesang", København 1932

Laurids Lauridsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 39 k 
Dansk Musik Tidsskrift 7/5, 1932, s. 155-56

Jørgen Lekfeldt
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Morten Levy
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Nanna Liebmann
Elisabeth Dahlerup: Kvinder og komposition i Danmark 1870-1920 med særligt henblik på biografier af Nanna Liebmann og Tekla Griebel Wandall. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 2006, s. 65-66

Ricard Lindebro
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Knud Lindhard
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 39

Otto Lington
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Anne Linnet
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 125
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Poul London
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963 

Bent Lorentzen
Dansk Musik Tidsskrift 65/1, 1990-91, s. 9 
Dansk Musik Tidsskrift 53/6, 1978-79, s. 254 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Lars Ole Bonde: Bent Lorentzen. Værkfortegnelse. 2012.

H.C. Lumbye
Dan Fog: Lumbye-katalog. Fortegnelse over H.C. Lumbyes trykte kompositioner. København 1995
Godtfred Skjerne: H.C. Lumbye og hans Samtid. Anden gennemsete og forøgede Udgave. København 1946, s. 359-73
Knud Arne Jürgensen: H.C. Lumbye - Værkfortegnelse. Online publikation, juni 2010

Gudrun Lund
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 120
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Finn Lykkebo
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

M

Jan Maegaard
Dansk Musik Tidsskrift 63/3, 1988-89, s. 94-95
Thomas Michelsen: "Jan Maegaard: Kompositioner og diskografi", Festskrift Jan Maegaard 14.4.1996, red. af Mogens Andersen, Niels Bo Foltmann og Claus Røllum-Larsen, København 1996, s. 320-38
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Otto Malling
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 200-01

Jens-Ole Malmgren
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Carl Malmqvist
Musikbladet 2/16, 18.4.1885, s. 128

Finn Mathiassen
Thomas Holme Hansen: "Værkfortegnelse. I. Kompositioner", Festskrift til Finn Mathiassen 1928 - 2.III - 1998, udg. af Thomas Holme Hansen, Bo Marschner og Carl Chr. Møller, Aarhus 1998, s. 315-21

Hans Matthison-Hansen
Knud Nielsen: Hans Matthison-Hansens liv og virke, indbefattende en registrering af hans trykte og utrykte orgelværker samt en gennemgang af et udvalg af hans orgelmusik. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1981. En liste over komponistens orgelværker findes på s. 115-20

Gottfred Matthison-Hansen
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 208 

Otto Mikkelsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 40

Benna Moe
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Harald Mortensen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Otto Mortensen
Tore Mortensen: Otto Mortensen - en værkfortegnelse. København 1993
Dansk Musik Tidsskrift 11/9, Nov. 1936, s. 209 

Kai Møller
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

N

Franz Neruda
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 40-41 

Edmund Neupert
Musikbladet 2/13, 28.3.1885, s. 104

Arnold Nielsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 41

Bendt Viinholt Nielsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Carl Nielsen
CNW - Catalogue of Carl Nielsen's Works - Online Carl Nielsen værkfortegnelse fra Daask Center for Musikudgivelse
Dan Fog i samarbejde med Torben Schousboe: Carl Nielsen. Kompositioner. København 1965
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 41-44
Jürgen Balzer: "Forsøg til en bibliografi over Carl Nielsen", Dansk Musik Tidsskrift 7/1, 1932, s. 60-70 og 7/10, s. 238-39
Birgit Bjørnum og Klaus Møllerhøj: Carl Nielsens Samling. Katalog over komponistens musikhåndskrifter i Det kongelige Bibliotek / The Carl Nielsen Collection. A Catalogue of the Composer's Musical Manuscripts in the Royal Library. København 1992
Jürgen Balzer: "Forsøg til en Bibliografi over Carl Nielsen", Dansk Musik Tidsskrift 7/1, 1932, s. 60-70 og "Supplement til Carl Nielsen-Bibliografien", Dansk Musik Tidsskrift 7/10, 1932, s. 238-39
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 215
"Værkfortegnelse", Ludvig Dolleris: Carl Nielsen. En musikografi, Odense 1949, s. 413-18
"Opus-Verzeichnis mit CD-Übersicht" og "Werkregister mit CD-Übersicht", Mogens Rafn Mogensen: Carl Nielsen. Der dänische Tondichter. Bind 5, Arbon 1992, s. 1210-1238
Knud Ketting (red.): Carl Nielsen - mennesket og musikken. Dansk Musik Informations Center, København 1998. 1 CD-ROM 

Hans Ole Nielsen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

John Nielsen
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Ludolf Nielsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 44-46
Jens Cornelius: Ludolf Nielsen (1876-1939). Fra den glemte danske senromantik. Upubliceret specialeopgave fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Januar 1992, s. 16-40
Jens Cornelius: Ludolf Nielsen. Systematisk værkfortegnelse.
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 236-38

Svend Nielsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Svend Hvidtfelt Nielsen
Dansk Musik Tidsskrift 68/3, 1993-94, s. 91
Dansk Musik Tidsskrift 79/5, 2004-05, s. 179

Tage Nielsen
Dansk Musik Tidsskrift 53/5, 1978-79, s. 195 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Erik Norby
Dansk Musik Tidsskrift 60/3, 1985-86, s. 113
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Anders Nordentoft
Dansk Musik Tidsskrift 64/3, 1989-90, s. 79 

Hans-Henrik Nordstrøm
Dansk Musik Tidsskrift 67/7, 1992-93, s. 243
Dansk Musik Tidsskrift 77/6, 2002-03, s. 181 

Heinrich Nutzhorn
Fr. Nutzhorn: Fortegnelse over Heinrich Nutzhorns trykte Melodier, 1936. Håndskrifafdelingen, NKS 2103,folie. 2 bind.

Helmer Nørgaard
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Per Nørgård
Birgit Bjørnum: Per Nørgårds kompositioner. En kronologisk-tematisk fortegnelse over værkerne 1949-1982, København 1983
Per Nørgård - en introduktion til komponisten og hans musik. Netpublikation Esbjerg 1998-99
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"Per Nørgård. A selected list of works", Anders Beyer (ed): The Music of Per Nørgård. Fourteen Interpretative Essays, Aldershot 1996, s. 275-83

Ib Nørholm
"Værkliste", Fluktuationer. Festskrift til Ib Nørholm på 70-års dagen 24. januar 2001, red. af Eva Hvidt, Mogens Andersen og Per Erland Rasmussen, Frederiksberg 2001, s. 324-343
Dansk Musik Tidsskrift 55/4, 1980-81, s. 166-67
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

O

Otto Olsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 46-47

Poul Rovsing Olsen
Dansk Musik Tidsskrift 67/3, 1992-93, s. 91
Dansk Musik Tidsskrift 53/3, 1978-79, s. 99+102
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Irene Osiander
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

P

Else Marie Pade
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121
Dansk Musik Tidsskrift 75/7, 2000-01, s. 223
Marlene Dröge Nielsen: "Værkfortegnelse", Kvinder i Musik. Årsskrift 2003, s. 24-26
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Steen Pade
Dansk Musik Tidsskrift 60/4, 1985-86, s. 158
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Andy Pape
Dansk Musik Tidsskrift 61/3, 1986-87, s. 132
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Gunner Møller Pedersen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Diana Pereira Hay
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

B. Bøhling Petersen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Nils Holger Petersen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Jørgen Plaetner
Dansk Musik Tidsskrift 76/7, 2001-02, s. 244-45 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Holger Prehn
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 47

Holger Prytz
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

R

Emilio Wilhelm Ramsøe
Eric Roefs: "Lijst van composities en arrangementen van Wilhelm Ramsøe", i Eric Roefs: Musikdirektør Emilio Wilhelm Ramsøe (1837-1895) - een biografie en een bespreking van zijn werken voor koperkwartet. Doctoraal scriotie , Baarlo, augustus 1988, s. 65-82

Karl Aage Rasmussen
Dansk Musik Tidsskrift 53/2, 1978-79, s. 59 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Sunleif Rasmussen
Dansk Musik Tidsskrift 68/7, 1993-94, s. 239 
Dansk Musik Tidsskrift 77/1, 2002-03, s. 5 

Georges Ravn
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Emil Reesen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 50

Amdi Riis
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Knudåge Riisager
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 50-52
Dansk Musik Tidsskrift 8/3, 1933, s. 57
Sigurd Berg og Svend Bruhns: Knudåge Riisagers Kompositioner. En Fortegnelse. København 1967
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 
Claus Røllum-Larsen: Knudåge Riisager. Komponist og skribent. Museum Tusculanums Forlag, Det Kongelige Bibliotek 2015, s. 724-773

Adolf Riis-Magnussen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 52
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)

Oluf Ring
Frands Johan Ring: Oluf Ring. Et Liv i dansk Folkesangs Tjeneste, Odense 1961. Heri: "Melodier af Oluf Ring, Alfabetisk ordnet af Leif Bruun-Andersen", s. 119-130

Kjell Roikjer
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 53
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Kai Rosenberg
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Vilhelm Rosenberg
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 53-54

Niels Rosing-Schow
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Folder fra Dansk Musik Informations Center 1987

Poul Ruders
Dansk Musik Tidsskrift 60/6, 1985-86, s. 257
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
"Work list". Poul Ruders. Living Composer. Miden 2002 Cannes Classical Awards. Udgivet af Edition Wilhelm Hansen, 2002, s. 21-23
Værkliste i forbindelse med 4Komponister, Edition Wilhelm Hansen
Per Erland Rasmussens bog Acoustical Canvases. The Music of Poul Ruders, København 2007 er bygget op som en omtale af komponistens enkelte værker.

Henrik Rung
Dan Fog: Henrik Rung-Katalog. Fortegnelse over Henrik Rungs trykte kompositioner / Verzeichnis der gedruckten Kompositionen von Henrik Rung (1807-1871). Upubliceret manuskript, København 1991. Det Kongelige Bibliotek, Musiksamlingen

Carl Rydahl
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Hanne Rømer
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 133

Niels O. Raasted
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 47-49
Vibeke Højlund Pedersen: N.O.Raasted og hans orgelsonater. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, 1982. Heri omfattende værkfortegnelse
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 


S

Siegfried Salomon
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 54-55
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Otto Sandberg Nielsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 55 

Herman Sandby
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 55-56
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Einar Trærup Sark
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Finn Savery
Dansk Musik Tidsskrift 55/1, 1980-81, s. 22-23
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81
Folder fra Dansk Musik Informations Center 1987

Paolo Scalabrini
"Thematisches Verzeichnis der Werke von Paolo Scalabrini", Erich H. Müller: Angelo und Pietro Mingotti. Ein Beitrag zur Geschichte der Oper im XVIII. Jahrhundert, Dresden 1917, s. CCXXIII-CCLXXVII
Sten Høgel: Paolo Scalabrinis liv og værker. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1964, s. 242-45

Johann Adolph Scheibe
Inga With: Karakteristiske træk ved musiklivet i København omkring midten af 1700-tallet belyst ud fra J.A. Scheibes karriere. Upubliceret hovedfagsspeciale fra Københavns Universitet 1984, s. 85-112
Værkfortegnelse på hjemmesiden fra Edition Brander 

Poul Schierbeck
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 56-57
Oddvin Mathisen: Bogen om Poul Schierbeck, København 1988, s. 349-99

Ole Schmidt
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Hans Schreiber
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Walter Schrøder
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Svend S. Schultz
Peter Willemoës: "En fortegnelse over kompositioner af Svend S. Schultz. Med et tillæg: Fortegnelse over fonogrammer", Bent Friis Alsinger (red.:) Komponisten Svend S. Schultz - et kapitel af dansk musikliv. Karlslunde 1996.
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81 

Ludvig Schytte
Alle Tiders største Klaver-Pædagog: den danske Komponist Ludvig Schytte - den mest benyttede til Undervisningen!. Folder fra Wilhelm Hansens Musik-Forlag, København. 4 s.

Hilda Sehested
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 57-58
Grethe Holmen, Musse Magnussen og Ole Kongsted: "Komponisten Hilda Sehested", Meddelelser fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling III, 1986, s. 17-31

Richard Sennels
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Kai Senstius
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 58-59
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm) 

Wayne Siegel
Dansk Musik Tidsskrift 59/4, 1984-85, s. 189 
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Anker Fjeld Simonsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Rudolph Simonsen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 59-60
Ebba Simonsen: "Fortegnelse over Kompositioner og litterær Produktion", Mindeskrift om Rudolph Simonsen. Udgivet af en Kreds af Venner 30. April 1949, s. 147-152

Christina Wagner Smith (Engberg)
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 121

Ludvig Smith (=Louis Forgeron)
Dan Fog: Louis Forgeron, pseudonym for Ludvig Smith (1850-1924). Upubliceret manuskript, København 1992. Det Kongelige Bibliotek, Musiksamlingen. Dan Fogs Samling, Samling 9

Harding Sonne
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 60

Kristian Steensen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 60

Aage Stentoft
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Alfred Strandqvist
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 61

Andy Sundstrøm
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Franz Syberg
Dansk Musik Tidsskrift 65/3, 1990-91, s. 94
Dansk Musik Tidsskrift 56/4, 1981-82, s. 169

Bent Sørensen
Dansk Musik Tidsskrift 66/5, 1991-92, s. 153
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkliste i forbindelse med 4Komponister, Edition Wilhelm Hansen

Erling Ingemann Sørensen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Peter Sørensen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

T

Svend Erik Tanggaard
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Svend Erik Tarp
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 62
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

John Martin Tchicai
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Carlos Tegner
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Per Thielemann
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Axel Thingsted
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Christian Thomsen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Knud Vad Thomsen
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963

Leif Thybo
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Alfred Tofft
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 62-63
Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2. udgave, Aarhus-København- Kristiania 1917, s. 267-68

Poul Tofte-Hansen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Yngve Jan Trede
Dansk Musik Tidsskrift 51/3, 1976-77, s. 111
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

Erik Tuxen
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 63

V

Hans Vangkilde
Dansk Revyforfatter og Komponistforbund: Katalog over værker af forbundets medlemmer, København 1963  

Karsten Vogel
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

W

Tekla Griebel Wandall
Elisabeth Dahlerup: Kvinder og komposition i Danmark 1870-1920 med særligt henblik på biografier af Nanna Liebmann og Tekla Griebel Wandall. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 2006, bilag 2, 14 s.

Flemming Weis
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 63-64
Dansk Musik Tidsskrift 52/6, 1977-78, s. 212-14
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Henning Wellejus
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Sven Erik Werner
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Folder fra Dansk Musik Informations Center 1984
Bibliografi over komponistens skrifter

Svend Westergaard
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner
Værkfortegnelse. Stammer fra DR, Musikafdelingens arkiv, nu i Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftafdelingen, signatur: 2008/81

C.E.F. Weyse
Dan Fog: Kompositionen von C.E.F. Weyse. Kopenhagen 1979

Asbjørn Wieth-Knudsen
Brev med vedlagt værkfortegnelse i Håndskriftafdelingen, acc. 2001/15 (fra Erik Sønderholm)  

Michael Willumsen-Bertelsen
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner 

Z

Walter Zacharias
Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 64

Ø

Hanne Ørvad
Dansk Musik Tidsskrift 67/4, 1992-93, s. 120
Dansk Musik Tidsskrift 76/6, 2001-02, s. 224

Timme Ørvad
Danske Komponister af i dag. En værkfortegnelse. Udgivet af Dansk Komponistforening, red. af Jens-Ole Malmgren, København 1980 med senere revisioner

Å

Thorvald Aagaard
Karl Bak: "Fortegnelse over Thorvald Aagaards Værker", Dansk Musik Tidsskrift 13/2, 1938, s. 36-42