Danske sange

billedetekst som læses af skærmlæser

Hvem har skrevet sangen og hvor findes den? På denne side side kan du finde nogle redskaber til søgning af især danske sange - i bredeste forstand.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at henvende dig til Musiksamlingen.

Under Musiksamlingens tema Danske sange kan du læse mere detaljeret om udvalgte danske sange.

Hvis du har titlen eller førstelinien (og evt. komponist og/eller forfatter)

Slå op i REX. Vælg Musiksamlingen i menuen "Institutioner og samlinger" og afgræns evt. til Trykte noder eller Musikhåndskrifter i facetten "Samling" efter du har søgt.

Ved en søgning i bibliotek.dk med afgrænsning af materialetype til enten Musik eller Noder kan man måske finde en indspilning af sangen og dermed få oplyst, hvem der er komponist og forfatter.

Hvis sangen ikke findes disse steder, er den muligvis i en sangbog.

Nedenstående to indekser kan søges elektronisk via bibliotek.dk (sangtitler er registreret som "artikler") 

 • Ove Bjørnum: Sangindeks, - opstillet på Læsesal E Vest, signatur YYZ Bjør. Indeholder sange fra utallige sangbøger ca. 1860-1960. Under titlen, komponisten etc. står en kode, der repræsenterer en sangbog. Se listen forrest i bogen.
   
 • Du kan prøve på samme måde med Sangregistrant. Vejviser til 311 udenlandske og danske sangbøgers indhold af sange, evergreens, jazz-standards, rocknumre, blues, folkeviser m.m. ca. 1960-1980, opstillet på Læsesal E Vest, signatur YYZ Sang.

Disse registranter videreføres i det årlige Dansk Sangindeks 1980/81 og frem, opstillet på Læsesal E Vest, signatur YYZ Dans (fra 1982 også online i Sangindeks - se ovenfor)

Andre muligheder  

 • Alfred Nielsen: Sang-Katalog. Alfabetisk Stikords-Fortegnelse over de paa danske, norske og svenske Forlag indtil Udgangen af 1912 udkomne Sange 1-2, København 1916 og 1924 indeholder titler og førstelinier på utallige trykte sange med oplysninger om forlag. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YYZ Niel
   
 • Arthur Arnholtz: Lille Dansk Sangleksikon. København 1951, der indeholder en mængde titler ordnet efter genre og tidsperiode, med bibliografier og indledninger. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YM 10 MEK Arnh.
   
 • Inger Sørensen: Klassisk musik. Titelfortegnelse. Over 15000 opslag fra A-Å, København 1978 giver titler på utallige klassiske musikværker, incl. sange. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YMCO Søre.
   
 • Freddy Larsen: Sangen har minder. De populæreste danske og udenlandske sange og melodier i kronologisk orden fra 1900-1994, Herning 1997 bringer en kronologisk fortegnelse opdelt i danske og udenlandske hits samt oversigter over det danske og internationale melodi grand prix og danske Grammy-priser.
   
 • Politikens Musikens hvem-hvad-hvor bind 3, udarbejdet af Nelly Backhausen og Axel Kjerulf, København 1950 indeholder titler på ca. 15.000 værker, deriblandt en del sange. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YM 11 Musi.
   
 • Emil Marott: Dansk Revy 3, Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer har et titelregister til et utal af revyviser. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YL MEK Maro.
   
 • Komponisten og seminarielæreren Carl Mortensens (1832-93) sangkartotek befinder sig i en trækasse i Håndskriftafdelingen med signaturen NKS 2159, fol. Det indeholder oplysninger om komponist, forfatter, titel og kilde til en lang række sange, mest danske. Omfanget er ca. 6.800 kort med sangtitler og ca. 4.800 med musikincipits. De musikalske incipits er arrangeret efter samlerens eget system, som er beskrevet sammen med samlingen. Især et godt opslagsværk til lidt ældre sange. Skal bestilles frem på forhånd - se Håndskriftafdelingen - benyttelse og bestilling.


Har du komponistens navn?

Hvis du søger titlen etc. på bestemte sange af en komponist, kan du bruge en værkfortegnelse, som kan findes flere steder:

Leksika:
The New Grove Dictionary of Music and Musicians findes online tilgængeligt via Det Kongelige Biblioteks, Københavns Universitets maskiner og ved fjernadgang samt i papirform på Læsesal E Vest, signatur YM 10 New.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (den ældre udgave, 17 bind, 1949-79 samt den nyere udgave: Sachteil, bind 1-9 register, 1994-99 og Personenteil, foreløbig A-Rib, 1999-.
Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, signatur YM 10 Musi.

Sohlmans Musiklexikon, 2. rev. udgave, Stockholm 1975-79. Findes opstillet på Læsesal E Vest og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, signatur YM 10 Sohl.


En oversigt over værkfortegnelser for danske komponister findes online, og værkfortegnelser for udenlandske komponister kan ses i The New Grove Dictionary of Music and Musicians under de enkelte komponister.

Søger du forfatteren til en dansk tekst?
 

 • Poul Holst: Dansk digtkatalog. Alfabetisk nøgle til et udvalg af dansk versdigtning fra ca. 1660 til 1953. København 1956. Opstillet på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, på Læsesal Øst og Læsesal Vest, signatur VDK 85 Hols.
   
 • Poul Holst: Dansk digtkatalog 1954-1976. Alfabetisk nøgle til et udvalg af dansk versdigtning. København 1978. Opstillet på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek og Læsesal Vest, signatur VDK 85 Hols
   
 • Poul Holst: Dansk digtkatalog. Alfabetisk nøgle til et udvalg af dansk versdigtning fra 1977-1979, København 1983. Opstillet på Læsesal Vest, VDK 85 Hols.
   
 • Dansk digtkatalog 1980 og frem, Ballerup 1981-. Opstillet på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek samt på Læsesal Vest, signatur VDK 85 Dans.
   
 • Fra 1983 kan det søges online via bibliotek.dk


Søger du specielt operaarier?

Generelle sangregistre og baser med sangtekster