Repertoirelister

dt101571

Det kan til tider være ønskeligt at se, hvorledes eller hvornår en komponist eller et bestemt værk har været spillet eller sunget i Danmark. Det er meget vanskeligt at danne sig et overblik over, men de store ensembler og institutioner har ofte udgivet festskrifter o.l. med repertoirelister, som indeholder komponistnavne og titler samt opførelsestidspunkter. Disse lister kan også anvendes til f.eks. at danne sig et overblik over det musikalske repertoire i Danmark i en bestemt periode. Også bøger og artikler om en bestemt periode eller lokalitet har til tider repertoirelister, som kan være interessante.

Nedenstående liste er en fortegnelse over publicerede repertoirelister fra danske ensembler, foreninger og institutioner, ordnet efter navn. Dernæst en liste over titler om en periode eller et topografisk område.

Listen er set primært ud fra Det Kongelige Biblioteks ressourcer, men kan også anvendes mere generelt. Du er altid velkommen til at kontakte Musiksamlingen for yderligere informationer eller hjælp. 

Repertoirelister for enkelte institutioner og ensembler

Teatre er medtaget i listen i det omfang, de ofte antages at spille musikforestillinger.

Casino Teatret 
Ann-Marie Winstrup: En Fortegnelse over Dagmar- og Casinoteatrets opførelser 1919-1931. Speciale fra Biblioteksskolen 1971. Bringer en kronologisk og alfabetisk liste. 

Cæciliaforeningen 
Carl Thrane: Cæciliaforeningen og dens Stifter. København 1901. På side 229-85 gennemgås de enkelte koncerter i tidsrummet 1852-1901. Der findes en komponistoversigt på s. 286-88, men ikke noget indeks. 

Dagmarteatret 
Ann-Marie Winstrup: En Fortegnelse over Dagmar- og Casinoteatrets opførelser 1919-1931. Speciale fra Biblioteksskolen 1971. Bringer en kronologisk og alfabetisk liste. 

Danmarks Radiokor 
Helge Baun Sørensen (red.): Radiokoret 1932-82, København 1982. Side 42-87 bringer en kronologisk liste over koncertprogrammerne 1932-81 og side 97-103 giver en liste over opførte værker ordnet efter komponist. 
Jørgen Falck (red.): "Danmarks Radiokor 60 år. De seneste år 1982-92", særnummer af bladet P2musik 1992. Giver en kronologisk liste over koncertprogrammer 1982-92 og s. 32-36 en liste over større værker, opført 1932-1992.

Dansk Filharmonisk Selskab 
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, København 1999. Giver en liste over selskabets koncerter og deres indhold 1920-32. 

Dansk Koncert-Forening 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Dansk Mensural-Cantori 
Julius Foss: Dansk Mensural-Cantori. 1921-1931. Optræden og Repertoire, København 1931. 
Vagn Kappel: Dansk Mensural-Cantori. Virksomheden gennem Aarene 1918-1943. København 1943.

Den Jyske Opera 
Lars Ole Bonde, Lisbeth Lorenzen og Ritta Løndal: Fra Århusopera til landsopera. Den jyske Opera gennem 50 år 1947-97, Århus 1997. Opstillet på Læsesal E Vest, signatur YFL MEKQ Fra.
Gustav Albeck og Gerhard Schepelern: Opera i Aarhus. En historisk fremstilling udg. i anledning af Den Jyske Opera's 25 års jubilæum, Aarhus 1972.
Den Jyske Operas Kor - Hele Danmarks Operakor, Århus 1996 bringer s. 84-87 en oversigt over de forestillinger, som koret har medvirket i. 
Repertoiret 1947-1963 kan ses i Dansk Musik Tidsskrift 38/1, februar 1963, s. 7.

Det italienske operaselskab på Hofteatret 
Gerhard Schepelern: Italienerne på Hofteatret, København 1976.

Det Kongelige Kapel 
Mogens Wenzel Andreasen: Kongens musikanter. Det kongelige Kapels koncerter 1883-1983, København 1983. Indeholder koncertprogrammer fra perioden 1883-1983 ordnet efter dato. Intet komponistregister. 
Gitte Kjær og Verner Nicolet (red.): Det kongelige Kapel 1948-1998, København 1998 indeholder side 303-16 en liste over Kapellets Symfonikoncerter 1983-98, ordnet kronologisk. 

Det Kongelige Teater 
Arthur Aumont og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889. En statistisk Fremstilling af Det kongelige Teaters Historie fra Skuespladsens Aabning paa Kongens Nytorv 18. December 1748 til Udgangen af Sæsonen 1888-89, København 1896-1900. Bringer både lister over opførelser i de enkelte sæsoner, en registrering af opførelser af de enkelte værker med angivelse af medvirkende og antal opførelser samt indekser over forfattere, komponister, skuespillere etc.
Georg Leicht og Marianne Hallar: Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975, Ballerup 1977. Indeholder ligeledes sæsonoversigter, liste over stykkerne efter forestillingens titel samt indekser over komponister, medvirkende etc. 

Det Ny Teater 
Knud Atlung: Det Nye Teater 1908-1958 , Kongens Lyngby 1958. Bringer kronologiske og alfabetiske lister. 

Det Philharmoniske Selskab 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Det Unge Tonekunstnerselskab 
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, København 1999. Giver en liste over selskabets koncerter og deres indhold 1930-41. 
D.U.T.s musiksamling. Oversigt over samlingens gruppering. Giver et indtryk af repertoiret. Dansk Musik Tidsskrift 9/10, December 1934, Tillæg. Kan søges online via Det Virtuelle Musikbibliotek. 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Etatsorkestret 
Villads Gamborg: Etatsorkestret gennem 75 år. Portræt af et symfoniorkester, [København] 1997. Bringer liste over repertoiret ordnet efter komponist samt lister over dirigenter, bestyrelsesmedlemmer etc. 

Euphrosyne 
Gunnar Andersen (red.): Musikforeningen Euphrosyne 1875-1975, København 1975. Bringer på side 64-67 en liste med uddrag af musikforeningens repertoire, ordnet efter komponist. 

Folketeatret 
Merete Ahrend Larsen: Folketeatrets Repertoire 1857-1988, København [1988]. Bringer en kronologisk liste med registre for dramatikere og komponister etc. 

Foreningen Ny Musik 
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, København 1999. Giver en liste over foreningens koncerter og deres indhold 1921-30. 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Kammermusikforeningen 
Kai Christensen (red.): Kammermusikforeningen i 125 år, [København] 1994. Bringer lister over de enkelte afteners programmer, lister over opførte kompositioner efter komponist samt indekser over medvirkende. 
Kammermusik i hundrede år. 1868 - 5.december - 1968, København 1968. Indeholder liste over opførte kompositioner 1868-1968, ordnet efter komponist samt liste over medvirkende kunstnere. 
Angul Hammerich: Kammermusikforeningen 1868 - 5. December - 1918. Notitser og Statistik, København 1918. Indeholder liste over opførte værker 1868-1918 samt lister over medvirkende kunstnere, medlemmer etc. 

Klassisk Musikforening 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Koncertforeningen 
Torben Schousboe: "Koncertforeningen i København. Et bidrag til det københavnske musiklivs historie i slutningen af det 19. århundrede", Dansk årbog for musikforskning, 6, 1968-72, s. 171-209. Side 187-207 rummer en oversigt over repertoiret 1874-1893, først ordnet efter komponist, dernæst efter koncert. 

Københavns Drengekor 
Søren Sørensen: Københavns Drengekor gennem 50 år, København 1974. Indeholder liste over kompositioner opført ved Drengekorets kirkemusikaftener indtil 1974. 

Københavns Filharmoniske Selskab 
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Montmartre 
Jens Jørn Gjedsted: Montmartre gennem 10 år, København 1986. Bringer lister over spillende ensembler 1976-1986. 

Musikforeningen 
Angul Hammerich: Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag. II. Musikforeningens Historie 1836-1886, København 1886. Side 193-209 bringer en liste over opførte kompositioner 1836-1886, ordnet efter komponist med angivelse af titel og årstal. Derudover en liste over de mest opførte kompositioner og liste over komponister, "ordnet efter Hyppigheden af deres Værkers Opførelse". 
Jan Falkencrone: Musikforeningen 1886-1937. Upubliceret specialeopgave fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 1992. Heri bringes en såvel kronologisk som alfabatisk oversigt over koncerterne 1883-1931.

Nyt Dansk Danseteater
Ulla Strømberg (red.): Nyt Dansk Danseteater 1981-2006. København: Teatermuseet 2006), s. 62-78. Kronologisk sæsonoversigt.

Odense Teater 
Poul Dreyer (red.): Odense Teater 1796 * 18. November * 1946. Et Tilbageblik paa Den Fyenske Landsdelsscenes Virksomhed Gennem 150 Aar. Odense 1946. Bringer side 305-47 et skuespil-register 1914-46 samt et sæsonregister s. 349-78. 

Studenter-Sangforeningen 
Carl Bratli (red.): Studenter-Sangforeningen gennem 100 aar, København 1939. Indeholder liste over repertoire, ordnet efter komponist samt liste over medlemmer.
Jørgen Buch (red.): Studentersangforeningen 1939-1964. Ved 125 års jubilæet, København 1964. Indeholder liste over opførte værker ordnet efter komponist. 

Symfonia
Torben Schousboe: "Foreningens Symfonia - sin tids DUT", Dansk Musik Tidsskrift 46/6, 1970, s. 156-68. Kan søges online via Det Virtuelle Musikbibliotek. 

Sønderjyllands Symfoniorkester 
C.A.Vagn-Hansen (red.): Sønderjyllands Symfoniorkester 1963-1988, 1988 bringer s. 79-83 en alfabetisk liste over opførte komponister med angivelse af antallet af opførelser. 

Unge Tonekunstneres Selskab 
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, København 1999. Giver en liste over selskabets koncerter og deres indhold 1920-30.
Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, bind 2. København 2002.

Unge Tonekunstneres Selskab - Aarhus Afdeling 
Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, København 1999. Giver en liste over selskabets koncerter og deres indhold 1922-32.

Vestjysk Symfoniorkester 
Peder Holm: Vestjysk Symfoniorkester. Programmer og programpolitik 1948-1981, S.l. 1993 bringer lister over antal koncerter og værker, hyppigst spillede komponister, værker af de enkelte komponister samt selve programmerne for de enkelte koncerter.

Aarhus Symfoniorkester 
Janne Lauritzen og Jens Rossel (red.): Aarhus Symfoniorkester 1935-1985, Århus 1985 bringer side 279-86 en liste over opførte komponister, antal opførelser samt titler på værker, der er uropført af orkestret 1935-85. 

Generelle repertoirelister, topografisk

FYN

Koncerter på Fyn 1772-1847 
Sybille Reventlow: Musik på Fyn. Blandt kendere og liebhavere, København 1983. På side 324-393 bringes lister over operarepertoiret i Odense samt en kronologisk liste over koncerter med oplysninger om sted, program og medvirkende. 

KØBENHAVN

Teaterrepertoire i København 1722-1900 
Dramatisk repertoire 1722-1900. Registrerer online især de københavnske teatres repertoire i denne periode. 

Koncerter i København 1783-1854 
Et bind på 160 sider med register over koncerter efter Adresseavisen i kronologisk følge, med personindeks dertil. Dertil kommer en fortegnelse over koncerter på Det Kongelige Teater og Hofteatret, udskrevet efter Overskou: Den Danske Skueplads - med personregister. En håndskreven kladde indeholder noter om de musikalske selskaber. Findes i Dan Fogs samling på Det Kongelige Bibliotek, samling 66.

Københavns koncertliv 1850-51, 1929, 1980-81 
Trine Smith: Koncertlivet i København 1850-51, 1929 og 1980/81. Speciale, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Forskning og pædagogisk udviklingsarbejde 2, København 1986. 

Københavns koncertliv, orkesterværker 1930-31 
Otto Mortensen: "Fortegnelse over orkesterværker og værker med orkester opført ved offentlig tilgængelige koncerter i København i sæsonen 1930-31", Dansk Musik Tidsskrift 6/6, 1931, s. 143-47. Kan søges online via Det Virtuelle Musikbibliotek.

Bournonville-opsætninger 
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Tradition. The first fifty years, 1829-1879, vol. II, London 1997. Bringer oplysninger om alle forestillinger og andre aktiviteter, som August Bournonvilles har bidraget til. 

De københavnske privatteatre 
Lauritz Swendsen: De Københavnske Privatteatres Repertoire (1847-1906) med tillæg 1907-1919, København 1919. København 1907. Bringer en alfabetisk liste over titler. 

DANMARK 

Dansk revy 
Emil Marott: Dansk Revy , Bind 3: Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer, København 1991. Bringer en kronologisk liste over revyer med fyldige registre over enkeltnumre og personer. 

Danske symfonier 1901-1968 
Signe Krog-Meyer og Camilla Bødker Thomsen: Symfonien er død - debatten om symfonigenren i Danmark omkring 1940. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 2003, Appendiks.

Dansk pop 1950-2000 
Carsten Michael Laursen: Top-Pop. Navne i dansk pop 1950-2000. København 1999. Bringer i titelregistret s. 287-321 en alfabetisk liste over hits med angivelse af kunstnere og årstal. Derudover s. 323-347 en kronologisk liste over årets melodier med angivelse af titel og kunstner.

HITLISTER

Danske hitlister er en samlet og bearbejdet række af gamle hitlister, der alle er blevet udsendt af Danmarks Radio i perioden 1963-2010.

Hitlisten.nu er baseret på salg og opgøres ugentligt.

Alverdens hitlister bringer en række danske og udenlandske lister.

 

NORDEN 

De Nordiske Musikfester 
Sten Hanson (red.): Nordiska Musikfester - Nordic Music Days - 100 Years, (Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music), Stockholm 1988. Side 131-209 bringer lister over programmer ved de nordiske musikfester 1888-1938 (s. 131-58) og ved De Nordiske Musikdage 1948-1988 (s. 159-209). Herefter præsenteres en komponistliste, ordnet efter land, med angivelse af titel og koncertnummer (210-251) 

Generelle repertoirelister, kronologisk

Teaterrepertoire i København 1722-1900 
Dramatisk repertoire 1722-1900. Registrerer online især de københavnske teatres repertoire i denne periode. 

Koncerter på Fyn 1772-1847 
Sybille Reventlow: Musik på Fyn. Blandt kendere og liebhavere, København 1983. På side 324-393 bringes lister over operarepertoiret i Odense samt en kronologisk liste over koncerter med oplysninger om sted, program og medvirkende. 

Koncerter i København 1783-1854 
Et bind på 160 sider med register over koncerter efter Adresseavisen i kronologisk følge, med personindeks dertil. Dertil kommer en fortegnelse over koncerter på Det Kongelige Teater og Hofteatret, udskrevet efter Overskou: Den Danske Skueplads - med personregister. En håndskreven kladde indeholder noter om de musikalske selskaber. Findes i Dan Fogs samling på Det Kongelige Bibliotek, samling 66. 

Bournonville-opsætninger 1829-1879 
Knud Arne Jürgensen: The Bournonville Tradition. The first fifty years, 1829-1879, vol. II, London 1997. Bringer oplysninger om alle forestillinger og andre aktiviteter, som August Bournonvilles har bidraget til. 

Dansk revy 1833-1983 
Emil Marott: Dansk Revy , Bind 3: Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer, København 1991. Bringer en kronologisk liste over revyer med fyldige registre over enkeltnumre og personer. 

De københavnske privatteatre 1847-1919 
Lauritz Swendsen: De Københavnske Privatteatres Repertoire (1847-1906) med tillæg 1907-1919, København 1919. København 1907. Bringer en alfabetisk liste over titler. 

Københavns koncertliv 1850-51, 1929, 1980-81 
Trine Smith: Koncertlivet i København 1850-51, 1929 og 1980/81. Speciale, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Forskning og pædagogisk udviklingsarbejde 2, København 1986. 

De Nordiske Musikfester 1888-1988 
Sten Hanson (red.): Nordiska Musikfester - Nordic Music Days - 100 Years, (Publications issued by the Royal Swedish Academy of Music), Stockholm 1988. Side 131-209 bringer lister over programmer ved de nordiske musikfester 1888-1938 (s. 131-58) og ved De Nordiske Musikdage 1948-1988 (s. 159-209). Herefter præsenteres en komponistliste, ordnet efter land, med angivelse af titel og koncertnummer (210-251). 

Danske symfonier 1901-1968 
Signe Krog-Meyer og Camilla Bødker Thomsen: Symfonien er død - debatten om symfonigenren i Danmark omkring 1940. Upubliceret speciale fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet 2003, Appendiks. 

Københavns koncertliv, orkesterværker 1930-31 
Otto Mortensen: "Fortegnelse over orkesterværker og værker med orkester opført ved offentlig tilgængelige koncerter i København i sæsonen 1930-31", Dansk Musik Tidsskrift 6/6, 1931, s. 143-47. 

Dansk pop 1950-2000 
Carsten Michael Laursen: Top-Pop. Navne i dansk pop 1950-2000. København 1999. Bringer i titelregistret s. 287-321 en alfabetisk liste over hits med angivelse af kunstnere og årstal. Derudover s. 323-347 en kronologisk liste over årets melodier med angivelse af titel og kunstner.