Arkivalier

CNA_II_Aa_Kps_56_s_1_4_og_5

Arkivalier fra musikpersonligheder eller -organisationer kan typisk være breve, scrapbøger, manuskripter til artikler eller forelæsninger, værklister, erindringer samt en række personlige papirer (udnævnelser, invitationer, attester, anbefalinger etc.)

På Det Kongelige Bibliotek befinder denne type materiale sig typisk i Håndskriftsamlingen. Enkelte musikarkiver befinder sig dog af historiske årsager i Musiksamlingen.

Hvordan søger man?
Søgning af arkivalier foretages i tre baser:

  1. REX. Skriv dit søgeord og afgræns evt.  til "håndskrifter" i listerne ude til venstre. Her kan du søge håndskrifter og arkiver modtaget på biblioteket efter 1988. 
  2. Brevbasen - fortegnelse over registrerede breve i Håndskriftafdelingen med oplysninger om afsender, modtager og datering 
  3. Håndskriftsamlingens Erhvervelser 1924-1987 - arkivalier, registreret efter personnavne, som er modtaget i det aktuelle tidsrum. Med korte oplysninger om indhold. 

Hvis du ønsker at bestille arkivalierne til Center for Manuskripter og Boghistorie kan du orientere dig på Håndskriftafdelingens side om benyttelse og bestilling af materialer

Bemærk, at man skal være oprettet som låner på Det Kongelige Bibliotek for at kunne bestille arkivalier. Det kan du gøre ved at klikke på Ny låner øverst i REX og derefter følge anvisningerne på skærmen. Arkivaliesamlingen vil blive leveret til Center for Manuskripter og Boghistorie dagen efter bestillingen, efter kl. 14. Det er også muligt at bestille en mindre samling manuskripter ned på Læsesal Vest. Gennemsyn kræver et Læsesals ID-kort.

Man kan bestille en kopi af arkivalierne ved at benytte specialbestillingen, ved personlig eller anden type henvendelse til Center for Manuskripter og Boghistorie.

Du er altid velkommen til at kontakte Musiksamlingen på biblioteket for yderligere informationer eller hjælp (se også kontaktinfo til højre).