Midsommersangen

Forfatter: Anne Ørbæk Jensen, 2008

Midsommersangen er indbegrebet af en smuk, dansk sommerdag, og den er da også blevet uhyre populær især i en 4-stemmig udsættelse for kor. Melodien er af Sv. S. Schultz, hvis kendemærke netop er den musikalske skildring af danske årstider og lokaliteter, og teksten er af multikunstneren Leo Estvad, der også selv komponerede, men egentlig mest er kendt som maler.

Siden er illustreret med eksempler fra sitet Danmarksbilleder, der viser billeder fra en række danske lokaliteter fra forskellige tidsperioder.

Solnedgang ved Naksov Fjord

Solnedgang ved Nakskov Fjord

Forfatteren

Leo Estvad blev født i 1902, og som 20-årig kom han ind på Kunstakademiet, hvor han studerede til 1928. Han debuterede som maler i 1924, samtidig med at han gik på akademiets grafikse skole. I årene efter blev til en mængde rejser, ikke mindst i Sydeuropa og Nordafrika, og Estvad udstillede både i Danmark og i udlandet. Hans arbejder omfattede både grafik, maleri og keramik samt ikke mindst bogillustrationer, især til digtsamlinger.

Efterhånden viste alsidigheden i hans kunst sig for alvor. I 1938 debuterede Estvad som skønlitterær forfatter med digtsamlingen Den spraglede Verden, og han kastede sig over litteraturen med flere digtsamlinger og romanter foruden dokumentariske bøger om kunstnere og forfattere. Også skildringer af den danske natur, ikke mindst fra Thy-området, er repræsenteret i hans forfatterskab. 

Egentlig debuterede han som forfatter allerede i 1927 med et rejsebrev fra Tunis i Berlingske Tidende, og netop aviser og tidsskrifter var ofte modtagere af hans litterære værker. Samtidig fungerede han også som kunstanmelder bl.a. ved BT og Weekendavisen. Hans musikalske virke var dog ikke så omfattende; bedst kendt er nok den smukke melodi til "Den lyse nat" med tekst af Hans Hartvig Seedorff. Estvad døde i 1986.

Sommerstemning ved Sorø sø. Bådebroen ved Parnas (1923)

Sommerstemning ved Sorø sø. Bådebroen ved Parnas (1923)

Midsommersangen - digtet

Sangens stammer fra Estvads hørespil til Danmarks Radio Sanct Hans Nat - Et Sommeraftenspil, der blev opført første gang i juni 1947. Som afslutning på dramaet hører man sangen for solostemme.

Digtet er et øjebliksbillede af af varm, dansk sommerdag. Man kan mærke, at forfatteren også tænker i billeder, for i første omgang kigger man ind i "Danmarks stue" og ser dette smukke rum: lærkesangen under loftet og solskinstæppet på gulvet. Det er et hjemligt rum, hvor "øjet kan søge fortroligt", og man når rundt i adskillige landskabsformer med eng, fjord, vang, bakker, skove og hedejord. Også næsten alle sanser bliver pirret i digtet: man dufter kløveren, mærker strandens blæst, hører en hviske i løvet og ser den lyse stue. Således fanger Estvad en uforlignelig sommerstemning i de tre strofer, der som regel synges i korsatsen.

Digtet indeholder imidlertid endnu en strofe mellem vers 2 og 3, men det knytter sig nært til selve stykket og indeholder ikke specielle sommerassociationer, men beskriver mere, at "en Spøg paa Læben kan sige selv de højtidsfulde Ting".

Sommerstemning fra Hjørring. Vejen til Svanelunden - Svanelundsvej

Sommerstemning fra Hjørring. Vejen til Svanelunden - Svanelundsvej

Komponisten

Komponisten til den denne måneds sang, Svend S. Schultz, tilhørte i mange år den yngre generation inden for den folkelige danske sang. Sammen med den seks år ældre Otto Mortensen repræsenterede han en personlig videreførelse af de stilistiske holdninger, der prægede 1922-udgaven af Folkehøjskolens Melodibog. På den måde opnåede Schultz i levende live at blive en ”klassiker” inden for den danske sangkultur - og dette i høj grad på grundlag af to populære korsange: Yndigt dufter Danmark og Midsommersang (”Nu går midsommer ind i Danmarks stue”).

Svend Simon Schultz var født 1913 i Nykøbing på Falster. I 1938 tog han eksamen med klaver som hovedfag fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, men allerede da var hans opmærksomhed blevet stærkt rettet mod det at komponere. Han havde modtaget kompositionsundervisning hos Poul Schierbeck, og i løbet af 1940’erne skrev han en lang række værker, der befæstede hans ry som en sjældent fin vokalkomponist. Det blev med tiden til flere enaktsoperaer samt adskillige værker for kor og orkester og sange foruden mange instrumentalværker, heriblandt seks symfonier. Schultz’ arbejdede sig med tiden frem til en personlig udtryksform, hvor det elegante udtryk fra 1940’ernes neoklassicisme blev tilsat dybere toner som fx i operaen Høst fra 1949.

Gennem 34 år var Schultz korkapelmester ved Danmarks Radio, hvor han gik på pension i 1983. Svend S. Schultz døde i 1998.

Midsommersangen - musikken

Skønt Schultz således har arbejdet inden for alle de gængse genrer, er det vokalmusikken, han i første række er forbundet med, og nok i særlig grad korsangen. Ethvert dansk kor har haft eller har Schultz på sine programmer, hvilket ikke er så mærkeligt, for dels er hans korsatser velskrevne og velklingende, dels har han benyttet fine tekster af samtidige digtere til sine værker. Dermed fremstår fx denne måneds sang, Midsommersang, da også som et fuldgyldigt udtryk for den rige danske kortradition fra efterkrigstiden.

Schulz komponerede melodien til Estvads hørespil i 1947, men efterfølgende blev melodien benyttet i radiofantasien Sankt Hans Nat fra 1952-1953, og som korsats for firstemmigt blandet kor har den opnået stor popularitet. Dens nænsomme melodik folder sig smukt ud i den udarbejdede korsats. Som nævnt synges den ofte med kun 3 af forfatterens strofer, men i udgivelsen fra serien Musik i Skolen finder man den dog med alle versene.

Skønt Midsommersangen som nævnt har opnået stor popularitet, har den dog ikke fundet vej ind i det folkelige fællessangrepertoire. Den er således ikke at finde i Højskolesangbogens Melodibog, hvor man i det hele taget må lede forgæves efter melodier af Svend S. Schultz.

Lollandsbillede: Landevejen/Rødbyvej ved Lienlund mod Nakskov.

Lollandsbillede: Landevejen/Rødbyvej ved Lienlund mod Nakskov.

Maskinskrevne rollehæfter til Leo Estvads hørespil kan ses i Dramatisk Bibliotek, samlingen af hørespil fra Danmarks Radio.