Julen har bragt velsignet bud

I 1839 skrev B.S. Ingemann (1789-1862) salmeteksten "Julen har bragt velsignet Bud", som blev trykt året efter i Nordisk Tidsskrift for Christelig Theologi (nr. 1) under titlen Børnenes Julesang. Sandsynligvis skrev Ingemann ikke salmen med henblik på brug i kirken, idet salmen snarere handler om fejringen af julen i de borgerlige hjem end i kirken. 
 

Ingemann skrev salmen på opfordring af præsten Ferdinand Fenger, som i 1845 udgav Psalmer og Sange til Julen, hvor også "Julen har bragt velsignet bud" blev trykt. Her var melodiangivelsen den melodi, som vi kender så godt i dag, nemlig C.E.F. Weyses (1774-1842).

Weyse skrev sin melodi i 1841, og samme år blev den trykt i Trestemmige Sange til Brug ved Skoleunerviisningen, som fik en vigtig plads i datidens skolesangsrepertoire og i Weyses sangproduktion i det hele taget. Flere af sangene blev snart også benyttet som fællessang, herunder også "Julen har bragt velsignet bud". Se Weyses melodi i Trestemmige Sange.

Ingemanns salme er på seks vers, men med sin melodi satte Weyse versene sammen to og to, således at salmen kom til at bestå af tre vers.

Se og hør "Julen har bragt velsignet bud" på Den Danske Salmebog Online.