C. A. Thielo

Samlinger af de Oder, som paa den danske Skueplads udi Kiøbenhavn ere blevne opførte. - Samt andre udgivelser af C.A. Thielo.

Introduktion til Carl August Thielo

 

En oversigt:

 

 

 

Første Samling af de Oder, som paa den danske Skueplads udi Kiøbenhavn ere blevne opførte. - Kiøbenhavn, 1751.

Første Samling af de Oder, som paa den danske Skueplads udi Kiøbenhavn ere blevne opførte. - Kiøbenhavn, 1752.

Første - Anden Samling af de Oder, som paa den danske Skueplads udi Kiøbenhavn ere blevne opførte. - Kiøbenhavn, 1755.

Anden Samling af de Oder, som paa den danske Skueplads udi Kiøbenhavn ere blevne opførte. - Kiøbenhavn, 1752.

Tredie Samling af de Oder, som paa den danske Skueplads. (Til denne Samling ere hosføyede nogle theatraliske Dandse, som frem for andre klinger best i Musiquen.) - Kiøbenhavn, 1753.

Fierde Samling af de musicaliske Comødie-Stykker, som ere opførte paa den kongelig danske Skueplads i København. - Kiøbenhavn, 1761.

Nogle Dandse som ere opførte og dandsede paa den Danske Skue-Plads. - [Kiøbenhavn, 1753].

Den forvandlede Brudgom. Slutningssang(ms partitur, Det kgl. Teater, 1882)


Tanker og Regler fra Grunden af om Musiken. - Kiøbenhavn, 1746.

Musikaliske Galanterie Stycker. - Kiøbenhavn, 1753.

Musikken i Den borgerlige Hovmesterinde. - Kiøbenhavn, 1759.

Musikalisk Underretning at messe for Alteret. - Kiøbenhavn, 1762.