Melodier til de af "Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug" udgivne fædrelandshistoriske Digte ved A.P. Berggreen.

Titelblad og indledning side I - XII
Thyra Dannebod / P.E. Rasmussen
Svend Tveskjæg / A.P. Berggreen
Thorvald Vidførle / Joh. Hartmann
Knud den Store / A.P. Berggreen
Vilhelm Bisp og Kong Svend / A.P. Berggreen
Knud Lavard / N.V. Gade
side 1
side 2
side 4
side 6
side 8
side 10
De tvende Kirketaarne / A.P. Berggreen
Absalon / A.P. Berggreen
Dronning Dagmars Død / En gammel dansk Folkemelodie
Marsks Stigs Døttre / P.C. Krossing
Niels Ebbesen / En gammel dansk Folkemelodie
side 12
side 14
side 16
side 18
side 20
Ridderen ved Kulsvierhytten / A.P. Berggreen
Ridder Kalv / J.C.F. Kallenbach
Kong Valdemars Jagt / N.V. Gade
Morten Borup / A.P. Berggreen
Kjøbenhavns Universitets Stiftelse / A.P. Berggreen
Daniel Ranzau / N.V. Gade
Uranienborg / A.P. Berggreen
side 22
side 24
side 25
side 26
side 27
side 28
side 30
Tycho Brahes Farvel / C.E.F. Weyse
Sinclar / F.L.Æ. Kunzen
Slaget paa Colberger Hede / En gammel dansk Folkemelodie
Ole Vind / A.P. Berggreen
De Danske og deres Konge / A.P. Berggreen
side 32
side 34
side 36
side 38
side 40
Den sælsomme Jordefærd / N.V. Gade
Eleonore Ulfeld / P.C. Krossing
Thomas Kingo / A.P. Berggreen
Cort Adeler / A.P. Berggreen
Niels og Jens Juel / [Anononym]
side 42
side 44
side 46
side 48
side 50
Ivar Hvitfeld / En Folkemelodie
Frederikshald / Joh. Hartmann
Tordenskjold / A.P. Berggreen
Hans Egede / A.P. Berggreen
Ludvig Holberg / N.V. Gade
Bernstorfferne / A.P. Berggreen
Henrik Gerner / A.P. Berggreen
side 52
side 4
side 54
side 56
side 58
side 59
side 60
Lars Bagge / A.P. Berggreen
Thomas Thaarup / A.P. Berggreen
Villemoes / A.P. Berggreen
Phønix / A.P. Berggreen
Den 28de Mai 1831 / A.P. Berggreen
side 62
side 64
side 65
side 66
side 68
Tillæg:
De danske Stænder / A.P. Berggreen
Til Dannebrog / R. Bay
En ganske ny Vise om Niels Ebbesen / A.P. Berggreen
En anden Melodie til Visen om Sinclar / [Anonym]
side 70
side 72
side 74
side 76
Christian den Fjerdes Minde / A.P. Berggreen
To Varianter af Melodien til "Kong Christian stod ved høien Mast" / [Anonym]
Texten til "Kong Christian stod ved høien Mast"
Mindesang om Kong Frederik den Sjette / Folkesangstone
side 79 og 68
side 80
side 82 og 50
side 83