Torben Schousboes Samling af Carl Nielsen materiale

Adgang til arkivet

Materiale fra Torben Schousboes samling kan bestilles direkte i REX og ses på Læsesal Vest

Registrant over arkivet

I. REGISTRE, REGISTRANTER

 • Personkartotek (kartotekskort med sidehenvisninger til Min Fynske Barndom)
 • Personregister til Min Fynske Barndom, 3 s.
 • Registrant over Carl Nielsen-Arkivet i Det kongelige Bibliotek
 • Andet


II. ANMELDELSER, KONCERTPROGRAMMER, PRESSEKLIP 

 • II.1:
  • Presseklip 1965 vedr. Carl Nielsen, (11 læg)
 • II.2:
  • Avisudklip 1965 vedr. Carl Nielsen
  • Avisudklip div. år, (i hvert fald 1895-1982)
  • Udklip vedr. Espansiva-opførelse i England
  • Omslag til violinsonate indeholdende avisudklip vedr. CN's død
  • Avisudklip etc. samlet af Frida Møller
  • Kopi af avisartikel fra 1965.
  • Fotografi fra balletten Helios (Stockholm, 1957)
  • Program fra Carl Nielsen Festival 1953.
 • II.3-II.7: Kronologisk samling af koncertprogrammer vedr. Carl Nielsen (de fleste i kopi)
 • II.3:
  • Før 1900
  • 1900-1909
  • 1910-1915; 2 læg
 • II.4:
  • 1916-1924; 4 læg
 • II.5:
  • 1925-1928; 4 læg
 • II.6:
  • 1930-1935; 4 læg
  • 1936-1950; 2 læg
 • II.7:
  • 1951-1965
  • 1966-
  • div. programmer & div. programmateriale
 • II.8
  • CN's udklipsbog/scrapbog med avisudklip vedr. Musikforeningens koncerter 1915-18. (udtaget: se XIV.1).


III. KORRESPONDANCE, TORBEN SCHOUSBOE 
(Kan kun benyttes efter aftale med lederen af Musiksamlingen) 


IV. KORRESPONDANCE, IRMELIN EGGERT MØLLER 
(Kan kun benyttes efter aftale med lederen af Musiksamlingen) 

 • IV.1:
  • Korrespondance og avisudklip vedr. Nørre Lyndelse-hus.
  • Div. breve til Irmelin. Bl.a. korrespondance m. Axel Helmer, Uppsala indeholdende afskrifter af CN-breve til Ture Rangström 16-01-08 og 24-10-07.
  • Bilag vedr. "Udgifter vedrørende Samling af C. N. Breve"
  • Korrespondance vedr. overdragelse af CN's manuskripter til KB. Indeholder (Irmelins?) afskrifter af nogle breve fra CN til AMCN.
  • Korrespondance vedr. Ove Jørgensen.
 • IV.2:
  • Div. korrespondance og avisudklip
  • Korrespondance med Wilhelm Hansen, (2 læg); indeholder også korrespondance m. bl.a. Dansk Komponistforening (Knudåge Riisager).
 • IV.3:
  • Diverse breve mm.


V. TRYKTE NODER & KOPIER AF TRYKTE NODER 

 • V.1:
  • Kahnts Musikführer. Carl Nielsen Sinfonia espansiva. Erläutert von Henrik Knudsen.
  • Børnehjælpsdagens sang (Vi børn, vi børn, vi vågner), postkorttryk 1911
  • Quartett (G-moll) für 2 Violinen, Viola und Violoncell Op. 13, WH/12574. Har tilhørt Ludvig Dolleris. Dedikation: Til Johan Svendsen i trofast Venskab og Beundring fra Carl Nielsen 30-9-1900. Tilskrivninger især vedr. forbindelser til andre værker.
  • Det kgl. Teaters Reperoire Carl Nielsen Musik til Helge Rode's Skuespil Moderen Op 41 Klaverudtog 2. Oplag (WH/17565). Indeholder udklip 1921-1922 med anmeldelser samt Teatret Tidsskrift for Teater og Musik XX Aargang Nr. 11, Februar 1921
  • "Musik Tillæg": En lille, langsom Vals "Af Carl Nielsens Humoreske-Bagteller Opus 11, som om kort Tid udkommer paa Vilhelm Hansens Musik-Forlag".
  • To "skillingstryk" (kun tekster - ingen noder): Min Irmelin, min Rose, og Jeppe Aakjær Jens Vejmand, begge: Forlagsboghandelen, Vingaardstræde 18 uden år.
  • Digtning i Sang og Toner (Ved Svømmehallens Indvielse i November 1930), (litograferet), to eksemplarer
  • Nr 7. Englekor af Carl Nielsens "Paaskeliljen", (litograferet), stempel: Studenter-Sangforeningen 1839.
  • Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 årige jubilæum 30 august 1929 Mødet med jorden. (litograferet), Studenter-Sangforeningen.
  • samme, men i anden udgave (autograferet tryk?) med indskrevne notater bl.a. om prøvetider.
  • Kantate ved Grosserersocietetets 100 Aars-Fest 23de April 1917 med indskrevne notater
  • Kantate ved Universitetets Aarsfest (autograferet/litograferet) samt to genoptryk af samme (WH).
  • Kantate ved Universitetets Aarsfest, rigtigt tryk (WH/14349), to eksemplarer
 • V.2:
  • Ariels Sang (har tilhørt Ludvig Dolleris)
  • Ungt Blod - Maanedsskrift for Literatur, Kritik og Musik 1895, hvori der s. 54-59 er trykt: Forspil til Snefrid (fru Anna Kjær tilegnet). Desuden særtryk(?) af side 54-59.
  • Påske-Liljen, WH/27258, Cop. 1955.
  • Symfoni nr. 6 "Sinfonia semplice", Samfundet 3. serie nr. 133 1957; med tilskrivninger; indeholder program for koncert i Statsradiofonien 28/9-1957
  • Fantasistykke for klarinet og klaver / Fantasy for clarinet and piano, udg. af Torben Schousboe (WH/29642).
  • Fotokopi af 29 smaa Præludier for Orgel eller Harmonium Op 51; med revisionsnotater; indeholder kopi af omtale i Dansk Kirkemusiker-Tidende 1930, s. 98.
  • Fotokopi af Drømmen om "Glade Jul" / fra: Jul Stemninger og Billeder for Klaver af danske Komponister, Dansk Tonekunstner-Forenings Forlag 1905.
  • 5 Klavierstücke Op. 3, WH/10748, 1952. Indeholder tekst vedr. klaverstykkerne - forfattet af Torben Schousboe og Peter Weis samt en del fotokopier af manuskripter mm. vedr. stykkerne.
  • Samlede klaverværker, udgivet af Arne Skjold Rasmussen, Edition Egtved 1987: Op. 3, 8, 11, 32, 40, 45, 53 og 59 - i alt otte hæfter.
  • The complete solo piano music of Carl Nielsen, ed. Mina Miller, WH/29657. Tilskrivninger m. blyant (Torben Schousboe). Indeholder fotokopi af afskrifter af to breve fra CN til Irmelin 19-12-16 og 22-3-17.


VI. MANUSKRIPTER OG KOPIER AF MANUSKRIPTER 

VI.1:
 • Kopi af samling af danske, svenske m.fl. sange, hvorpå det for fleres vedkommende er angivet at de er udsat af Carl Nielsen. Ikke i CN's hånd. Indeholder brev fra Udenrigsministeriet til KB med spørgsmål om manuskriptets værdi.
 • Eksamensopgaver 1925 Bent Froda(?). Udover den af CN givne karakter er ingen af tilskrivningerne i CN's hånd.
 • Italiensk Hyrdearie, kopi af tekst og skitser til; sammen med ligger Koncertprogram: Bergens Symfoniorkester, 28/4-1924: De fire temperamenter, Ved en ung kunstners båre, Pan og Syrinx, Hanedans, Suite af Aladdin.
 • Kopi af Romance, sandsynligvis CNS 416
 • Kopi af Allegretto for to blokfløjter og Den Spillemand spiller paa Strenge, sandsynligvis CNS 29b (indgået 1992)
 • Kopi af Symfoni nr. 6, sandsynligvis CNS 67b
 • Samtidigt stemmesæt til 6. symfoni (Telmanyi); indeholder trykt partitur fra 1937 (Richard Dahl Eriksen).
 • Kopi af Chaconne (fra Kungl. Musikaliska Akademiens Bibliotek, Stockholm)
 • Kopi af Snefrid (øjensynlig fra KB)
VI.2:
 • Kopi (KB og KT) af musikken til Forældre
 • Kopi af afskrift v. Poul Kroman 1943 af partitur til Moderen.
 • Kopi af afskrift af Aladdin, Danmarks Radio
 • Kopi af afskrift (ser nyere ud end 1931) af Musik til Grundtvigs Paaske-Aften, fra Danmarks Radio.
 • Moderen: Som en rejselysten flåde og Marsch; for cello og mandolinorkester, blæk.
 • Kopi af Kantate ved Købmandsskolens 50 Aars Jubilæum
 • Kopi af Kantate til Frøhlich-Festen
 • Kopi af Kantate ved Landsudstillingen i Aarhus, inkl. kopi af brev fra Emilius Bangert til Statsbiblioteket 8/3 1927
VI.3:
 • Kantate ved Universitetets Aarsfest, afskrift v. Otto Köppe Juni 1942.
 • Kopi af Kantate ved Grosserersocietetets Hundredaarsfest den 23 April 1917, tekstprogrammer, autograf og afskrift.
 • Silkesko over gylden Læst, s + ork., F-dur, partitur + stemmer
 • Kopi af afskrift af Den første Lærke, S/P, Fis-dur, 3 s. + titelblad
 • Kopi af manuskripter til Island.
 • Sus af Vind og Bølgeslag, autograf (udtaget: se XIV.5)
 • Udsættelser af Schierbeck: div. fra Saul og David samt Ved en ung kunstners båre for orgel (udtaget: se XIV.5)
 • Nu spinder vi for Dittemor, afskrift (fra 1939?) (udtaget: se XIV.5)
 • Hr. Oluf, han rider, klaverudtog med autografe tilskrivninger i blyant (udtaget: se XIV.5)


VII. ANDRES SENERE ARRANGEMENTER AF CARL NIELSEN-VÆRKER (FOTOKOPIER) 

 • Humoreske Bagateller, arr. Tor Mann, indeholder korrespondance
 • Sange af Ludvig Holstein for orkester, arr.: Leif Kayser 1981
 • Asra: ballet over Aladdin v. Emil Telmanyi, 1932
 • Div. materiale til Lucifers Datter: ballet v. Torben Schousboe
 • Underlige Aftenlufte for orkester: instrumenteret af Stig Gustafson efter arr. for strygeorkester af Johannes Andersen. (Indeholder også Hugo Alfvén: af "Midsommervaka".)


VIII. OVERSÆTTELSER, TEKSTER ETC. (Udtaget: se XIV.2) 

 • Samling af tekster, der ser ud til at have tilhørt Carl Nielsen
  • Kvadet om Nordens Harpe. Sidste udkast, med autografe tilskrivninger
  • Majsange: Morten Børups Majvise & Kolding Skoles Majvise, kun ubetydelige tilskrivninger
  • Tekst af en skoleinspektør (De siger nu, til hver en Fest...) til Hr. Kapelmester (=CN?) 10/4 1909 - relevant for brevudgaven?
  • Div. lejlighedstekster / CN's 60-års dag signeret af Johs. Kragh
  • Breve på tysk fra C. Rocholl 1906-07. Vedr. Maskarade og forskellige sange. Oversættelser: An den Schlaf; Gebt obdach; Gute Nacht; I. Senke dein Köpfchen (med CN's (autografe) bemærkninger vedr. forskellige sange på bagsiden); II. Soll denn die Blume welken (m. autografe tilskrivninger); III. Jens Vejmand: Es ist gewiss Jens Vejmand, IV. Høgen og V. Die erste Lerche
  • Sørgemarch (Bær Sønnen bort) af Aage Matthison-Hansen
  • Tryk (postkort): Vi Børn!, to lige stemmer
  • Viggo Stuckenberg: Skolesang (Nu er for stakket tid forbi), med autograf tilskrivning
  • Sophus Michaelïs: Portia / libretto til planlagt opera efter Købmanden i Venedig (Michaelïs' håndskrift?). Indeholder notater af CN samt noget om verslære i anden håndskrift
  • Carl Nielsens eksemplar af Helge Rode: Shakespeare. Et lille Festspil, 1916, m. dedikation af Helge Rode
  • Valdemar Rørdam: Grosserer-Societetets Komite / Kantate, m. markeringer af alle recitationsafsnit, samt et eksemplar uden tilskrivninger
  • Anton Berntsen: Æ Lastræ m. autografe tilskrivninger, der ikke umiddelbart synes at have med teksten at gøre
  • Dyrehavsspil / Sankt Hans Aften-Spil med en del autografe tilskrivninger
  • Sangbogsblad s. 722-723: nr. 626 Nu skal det åbenbares: mindre betydningsfulde tilskrivninger
  • Sangbogsblad, nr. 153: Lær mig, nattens stjærne m. autografe tilskrivninger
  • Narrens vise af Ebbe Skammelsen, med tilskrivninger
  • Sangbogsblade m. (autografe?) markeringer af Der strømmer en flod mod det evige hav; Sangen har lysning; Det vi ved, at siden slangens gift; Hvad synger du om så højt i det blå? og Fremtidens land. På bagsiden af sidstnævnte er flg. numre noteret (af CN?): 115, 153, 212, 558 og 626.
  • Anton Berntsen: Æ Owwemøll å æ Næjjemøll
  • Digtning i Sang og Toner (Svømmehal...). Tilskrivninger af både Hans Hartwig Seedorf og CN
  • Mogens Falck: Julesang. 2.-4. vers i CN's hånd
  • Hyldest til Holberg m. autografe tilskrivninger
 • Samme samling, men ikke i omslaget "Tekster".
  • Tekst til Snefrid m. autografe tilskrivninger
  • Maskarade-libretto, anden udgave, Kbh. 1928
  • Div. tekster af Johannes Kragh
  • Saul og David-libretto
  • Kantatetekst? (Nat kun og vildende Taage; Mod det sælsomme Land; Fremad haster Baadens Stavn)
  • Libretto? på tysk, der involverer en Engel des Lebens, en tilsvarende des Todes, et kor m.fl.; tekstbegyndelse: "Es werde Licht!"


IX. VEDR. CARL NIELSEN - ANDRES VÆRKER 

 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 4
 • Irmelins musikteoribog, oktober 1907 m. CN-håndskrift i
 • organisteksamensopgaver fra efter 1931
 • instrumentationsopgaver karakterbedømt af Carl Nielsen
 • kopi af ms.: J.P.E. Hartmann: 3 stykker for strygeorkester op. 81
 • trykt node: Otto Lagoni/C.F. Frørup: Danmark
 • trykt node: Sommerrejsen 1910 (Johannes Dam / Anton Melbye / Olfert Jespersen)
 • trykt node: Robert Henriques: Den danske Sang (Den, der vil digte i Danmark)
 • trykt node: Sange af Ad. Riis-Magnussen / op. 1 (tilegnet CN)
 • trykt node: Rudolph Bergh op. 6 (tilegnet CN)
 • trykt node: Peterson-Berger: Irmelin Rose
 • trykt node (1952): "Velbekomme" lille suite for klaver / Knud Høgenhaven Jensen
 • trykt node: Ch. Trap de Thygeson: 3 Sange
 • trykt node: Orla Rosenhoff: Fem danske Sange med Klaver
 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 3
 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 6


X. CN SKITSEBOG 

 • Kopi af skitsebog ca. 1888-1900


XI. CARL NIELSEN, DAGBØGER OG BREVE 

 • XI.1:
  • Brev fra Johannes N. (til CN?) (brevpapir: Det Kongelige Theater og Kapel. Direktøren) 17/3-1916 med CN's notater
  • Brev fra William Norrie, Det Kongelige Teater til CN 8/4-1925 vedr. direktion af Maskarade under Dansk Musik-Uge. Notater i CN's hånd på bagsiden
  • Kopi af breve fra Ove Jørgensen til CN og AMCN samt div. vedrørende Ove Jørgensen.
  • Kopi af breve fra CN til Julius Röntgen (fra KB)
  • Kopi af breve fra CN til Knud Jeppesen, 2 læg (originaler overdraget af Torben Schousboe til KB 1980).
  • Kopi af breve (Knud Harder, Kammerraad Larsen m.fl.) samt negativer (formentlig film af samme breve)
  • Kopi af breve til Agnete Foght
  • Kopi af breve til Marie Møller samt Berntsen. Indeholder desuden trykt node (to sange af Otto Mikkelsen, cop. 1937)
 • XI.2:
  • Kopi af brev fra CN til hr. og fru Nissen 1/7-1924. Indeholder kort fra Finn Høffding til Torben Schousboe.
  • Kopi af breve til Albert Krogh Aubeck
  • Kopi af breve, greve og grevinde Schack
  • Kopi af breve til Peter Thomsen
  • Kopi af brev til Moldberg-Kjeldsen
  • Kopi af breve til Gunnar Jeanson og John May (m. noder: klarinetkoncert + 5. symfoni).
  • Kopi af breve til Kai Wendelbo
  • Kopi af brev til Anna Schytte
  • Kopi af brev til Thorvald Aagaard 24/11-1919
  • Kopi af afskrifter af breve til William Behrend 1895.
  • Diverse andre brev-kopier
  • Breve til Holger Møller (udtaget: se XIV.3)
 • XI.3:
  • Kopier af brevregistre
  • Kopi af dagbøger/regnskabsbøger/notatbøger 6 kapsler: 1888-1894; 1896-1904; 1904-1907; 1908-1912; 1912-1926; 1927-1931
  • Kopi af CN's breve til og fra AMCN, 7 kapsler: 1892-1897; 1898-1904; 1905-1910; 1911-1914; 1915-1920; 1921-1926; 1927-1931
  • Kopi af breve til og fra Irmelin (ikke kun fra/til CN), 2 kapsler: -1919; 1920-1931 (+ et par stykker fra senere)
  • Kopi af breve til og fra Emil Telmanyi, 3 kapsler: div. år; 1918-1924; 1926-1931
  • Kopi af breve til og fra andre end AMCN, 1 kapsel
  • Kopi af diverse breve vedrørende Carl Nielsen, 5 arkivkasser (indeholder kopi af breve til/fra CN, men også brevveksling mellem andre personer vedr. CN): A-J; K-L; M-R; R-U; div. (Torben Meyer afskr.; fotostater: ET, Aagaard, AMCN)
  • Kopi af breve fra Carl Nielsen til Emil Telmanyi, 2 bind (fra KB): 1918-1925 og 1926-1931


XII. PERSONALIA / DIV. MATERIALE VEDR. CARL NIELSEN & ANNE MARIE CARL-NIELSEN

 • XII.1:
  • Personalia AMCN og CN: huslejekontrakt, begravelsesomkostninger (AMCN), udklip 1945
  • Diverse materiale vedr. CN og AMCN: kopi af dåbsattester, vielsesattest, dødsattest (AMCN), slægtstavle for fam. Brodersen, separationsbegæring, kopi af håndskrevet oversigt over CN-materiale, div. vedr. bodeling, kopi af oversigt over Carl Nielsens sange (indberetning til Dansk Komponistforening), kopi af CN's journal på Rigshospitalet 1/10-3/10 1931 mm.
  • Vedr. AMCN's monumenter og familie og CN's familie (2 læg)
 • XII.2:
  • CN: bl.a. brev til CN fra Karl Valentin / Kongl. Musikaliska Akademien, april 1906 og brev fra Louis Spohr til en hr. Reinhard Otto fra 1852; kopier af dedikationer - især til Irmelin; kopier af skøder; div. vedr. ordener; gaveoversigt på 60-årsdag; div. vedr. CN's afskedsansøgning til KT 1914; div. vedr. legater; anbefalinger af CN.
  • Vedr Søs
  • Breve til Irmelin: kopier
  • Testamente. Digte: bl.a. kopi af parret Eggert Møllers testamente og kopi af Carl Nielsen-digte
  • AMCN
  • AMCN Dagbøger: kopier
 • XII.3
  • Udstillingskataloger (AMCN) Den Frie Udstilling 1902-1946, (2 læg)
  • Udstillingskatalog, Ollerup Gymnastikhøjskole 1935.
  • Katalog: mindeudstilling for AMCN 1963
  • Kopier vedr. udstilling af Anne Marie Telmanyi
  • Kopi af diverse karikaturtegninger (i anledning af CN's 60-årsdag?)
  • Sygdomsbeskrivelse AMCN 1926, CN 1926-27 (udtaget: se XIV.3)
  • Sygejournal og dødsattest CN (kopi) (udtaget: se XIV.3)
  • Instruktionsbog for Morris (udtaget: se XIV.3)
  • Vedr. bronzeafstøbning af AMCN (udtaget: se XIV.3)
  • Tegninger forestillende CN og AMCN (udtaget: se XIV.4)


XIII. BLANDET 

 • Diverse, 3 læg


XIV. SÆRLIGT MATERIALE 

 • XIV.1:
  • CN's udklipsbog/scrapbog med avisudklip vedr. Musikforeningens koncerter 1915-18 (II.8)
 • XIV.2:
  • Oversættelser, tekster etc. (VIII)
 • XIV.3:
  • Breve fra Carl Nielsen til Holger Møller 1890-91 (også afskrifter heraf)
  • Sygejournaler mv.: Sygdomsbeskrivelse AMCN 1926, CN 1926-27; sygejournal og dødsattest CN (kopi)
  • Instruktionsbog for Morris
  • Vedr. bronzeafstøbning af AMCN; NB: skrøbeligt dokument
 • XIV.4:
  • Tegninger forestillende CN og AMCN
 • XIV.5:
  • Sus af Vind og Bølgeslag, ms. autograf
  • Hr. Oluf, han rider, klaverudtog med autografe tilskrivninger i blyant
  • Udsættelser af Schierbeck: div. fra Saul og David samt Ved en ung kunstners båre for orgel.
  • Nu spinder vi for Dittemor, afskrift (fra 1939?)

Registranten er udarbejdet af Camilla Bødker Thomsen