Torben Schousboes Samling af Carl Nielsen materiale

Adgang til arkivet

Materiale fra Torben Schousboes samling kan ses på Læsesal Vest. Bestilling af materiale kan ske ved at sende en mail til kontaktbiblioteket@kb.dk 

Registrant over arkivet

I. REGISTRE, REGISTRANTER

 • Personkartotek (kartotekskort med sidehenvisninger til Min Fynske Barndom)
 • Personregister til Min Fynske Barndom, 3 s.
 • Registrant over Carl Nielsen-Arkivet i Det kongelige Bibliotek
 • Andet


II. ANMELDELSER, KONCERTPROGRAMMER, PRESSEKLIP 

 • II.1:
  • Presseklip 1965 vedr. Carl Nielsen, (11 læg)
 • II.2:
  • Avisudklip 1965 vedr. Carl Nielsen
  • Avisudklip div. år, (i hvert fald 1895-1982)
  • Udklip vedr. Espansiva-opførelse i England
  • Omslag til violinsonate indeholdende avisudklip vedr. CN's død
  • Avisudklip etc. samlet af Frida Møller
  • Kopi af avisartikel fra 1965.
  • Fotografi fra balletten Helios (Stockholm, 1957)
  • Program fra Carl Nielsen Festival 1953.
 • II.3-II.7: Kronologisk samling af koncertprogrammer vedr. Carl Nielsen (de fleste i kopi)
 • II.3:
  • Før 1900
  • 1900-1909
  • 1910-1915; 2 læg
 • II.4:
  • 1916-1924; 4 læg
 • II.5:
  • 1925-1928; 4 læg
 • II.6:
  • 1930-1935; 4 læg
  • 1936-1950; 2 læg
 • II.7:
  • 1951-1965
  • 1966-
  • div. programmer & div. programmateriale
 • II.8
  • CN's udklipsbog/scrapbog med avisudklip vedr. Musikforeningens koncerter 1915-18. (udtaget: se XIV.1).


III. KORRESPONDANCE, TORBEN SCHOUSBOE 
(Kan kun benyttes efter aftale med lederen af Musiksamlingen) 


IV. KORRESPONDANCE, IRMELIN EGGERT MØLLER 
(Kan kun benyttes efter aftale med lederen af Musiksamlingen) 

 • IV.1:
  • Korrespondance og avisudklip vedr. Nørre Lyndelse-hus.
  • Div. breve til Irmelin. Bl.a. korrespondance m. Axel Helmer, Uppsala indeholdende afskrifter af CN-breve til Ture Rangström 16-01-08 og 24-10-07.
  • Bilag vedr. "Udgifter vedrørende Samling af C. N. Breve"
  • Korrespondance vedr. overdragelse af CN's manuskripter til KB. Indeholder (Irmelins?) afskrifter af nogle breve fra CN til AMCN.
  • Korrespondance vedr. Ove Jørgensen.
 • IV.2:
  • Div. korrespondance og avisudklip
  • Korrespondance med Wilhelm Hansen, (2 læg); indeholder også korrespondance m. bl.a. Dansk Komponistforening (Knudåge Riisager).
 • IV.3:
  • Diverse breve mm.


V. TRYKTE NODER & KOPIER AF TRYKTE NODER 

 • V.1:
  • Kahnts Musikführer. Carl Nielsen Sinfonia espansiva. Erläutert von Henrik Knudsen.
  • Børnehjælpsdagens sang (Vi børn, vi børn, vi vågner), postkorttryk 1911
  • Quartett (G-moll) für 2 Violinen, Viola und Violoncell Op. 13, WH/12574. Har tilhørt Ludvig Dolleris. Dedikation: Til Johan Svendsen i trofast Venskab og Beundring fra Carl Nielsen 30-9-1900. Tilskrivninger især vedr. forbindelser til andre værker.
  • Det kgl. Teaters Reperoire Carl Nielsen Musik til Helge Rode's Skuespil Moderen Op 41 Klaverudtog 2. Oplag (WH/17565). Indeholder udklip 1921-1922 med anmeldelser samt Teatret Tidsskrift for Teater og Musik XX Aargang Nr. 11, Februar 1921
  • "Musik Tillæg": En lille, langsom Vals "Af Carl Nielsens Humoreske-Bagteller Opus 11, som om kort Tid udkommer paa Vilhelm Hansens Musik-Forlag".
  • To "skillingstryk" (kun tekster - ingen noder): Min Irmelin, min Rose, og Jeppe Aakjær Jens Vejmand, begge: Forlagsboghandelen, Vingaardstræde 18 uden år.
  • Digtning i Sang og Toner (Ved Svømmehallens Indvielse i November 1930), (litograferet), to eksemplarer
  • Nr 7. Englekor af Carl Nielsens "Paaskeliljen", (litograferet), stempel: Studenter-Sangforeningen 1839.
  • Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 årige jubilæum 30 august 1929 Mødet med jorden. (litograferet), Studenter-Sangforeningen.
  • samme, men i anden udgave (autograferet tryk?) med indskrevne notater bl.a. om prøvetider.
  • Kantate ved Grosserersocietetets 100 Aars-Fest 23de April 1917 med indskrevne notater
  • Kantate ved Universitetets Aarsfest (autograferet/litograferet) samt to genoptryk af samme (WH).
  • Kantate ved Universitetets Aarsfest, rigtigt tryk (WH/14349), to eksemplarer
 • V.2:
  • Ariels Sang (har tilhørt Ludvig Dolleris)
  • Ungt Blod - Maanedsskrift for Literatur, Kritik og Musik 1895, hvori der s. 54-59 er trykt: Forspil til Snefrid (fru Anna Kjær tilegnet). Desuden særtryk(?) af side 54-59.
  • Påske-Liljen, WH/27258, Cop. 1955.
  • Symfoni nr. 6 "Sinfonia semplice", Samfundet 3. serie nr. 133 1957; med tilskrivninger; indeholder program for koncert i Statsradiofonien 28/9-1957
  • Fantasistykke for klarinet og klaver / Fantasy for clarinet and piano, udg. af Torben Schousboe (WH/29642).
  • Fotokopi af 29 smaa Præludier for Orgel eller Harmonium Op 51; med revisionsnotater; indeholder kopi af omtale i Dansk Kirkemusiker-Tidende 1930, s. 98.
  • Fotokopi af Drømmen om "Glade Jul" / fra: Jul Stemninger og Billeder for Klaver af danske Komponister, Dansk Tonekunstner-Forenings Forlag 1905.
  • 5 Klavierstücke Op. 3, WH/10748, 1952. Indeholder tekst vedr. klaverstykkerne - forfattet af Torben Schousboe og Peter Weis samt en del fotokopier af manuskripter mm. vedr. stykkerne.
  • Samlede klaverværker, udgivet af Arne Skjold Rasmussen, Edition Egtved 1987: Op. 3, 8, 11, 32, 40, 45, 53 og 59 - i alt otte hæfter.
  • The complete solo piano music of Carl Nielsen, ed. Mina Miller, WH/29657. Tilskrivninger m. blyant (Torben Schousboe). Indeholder fotokopi af afskrifter af to breve fra CN til Irmelin 19-12-16 og 22-3-17.


VI. MANUSKRIPTER OG KOPIER AF MANUSKRIPTER 

VI.1:
 • Kopi af samling af danske, svenske m.fl. sange, hvorpå det for fleres vedkommende er angivet at de er udsat af Carl Nielsen. Ikke i CN's hånd. Indeholder brev fra Udenrigsministeriet til KB med spørgsmål om manuskriptets værdi.
 • Eksamensopgaver 1925 Bent Froda(?). Udover den af CN givne karakter er ingen af tilskrivningerne i CN's hånd.
 • Italiensk Hyrdearie, kopi af tekst og skitser til; sammen med ligger Koncertprogram: Bergens Symfoniorkester, 28/4-1924: De fire temperamenter, Ved en ung kunstners båre, Pan og Syrinx, Hanedans, Suite af Aladdin.
 • Kopi af Romance, sandsynligvis CNS 416
 • Kopi af Allegretto for to blokfløjter og Den Spillemand spiller paa Strenge, sandsynligvis CNS 29b (indgået 1992)
 • Kopi af Symfoni nr. 6, sandsynligvis CNS 67b
 • Samtidigt stemmesæt til 6. symfoni (Telmanyi); indeholder trykt partitur fra 1937 (Richard Dahl Eriksen).
 • Kopi af Chaconne (fra Kungl. Musikaliska Akademiens Bibliotek, Stockholm)
 • Kopi af Snefrid (øjensynlig fra KB)
VI.2:
 • Kopi (KB og KT) af musikken til Forældre
 • Kopi af afskrift v. Poul Kroman 1943 af partitur til Moderen.
 • Kopi af afskrift af Aladdin, Danmarks Radio
 • Kopi af afskrift (ser nyere ud end 1931) af Musik til Grundtvigs Paaske-Aften, fra Danmarks Radio.
 • Moderen: Som en rejselysten flåde og Marsch; for cello og mandolinorkester, blæk.
 • Kopi af Kantate ved Købmandsskolens 50 Aars Jubilæum
 • Kopi af Kantate til Frøhlich-Festen
 • Kopi af Kantate ved Landsudstillingen i Aarhus, inkl. kopi af brev fra Emilius Bangert til Statsbiblioteket 8/3 1927
VI.3:
 • Kantate ved Universitetets Aarsfest, afskrift v. Otto Köppe Juni 1942.
 • Kopi af Kantate ved Grosserersocietetets Hundredaarsfest den 23 April 1917, tekstprogrammer, autograf og afskrift.
 • Silkesko over gylden Læst, s + ork., F-dur, partitur + stemmer
 • Kopi af afskrift af Den første Lærke, S/P, Fis-dur, 3 s. + titelblad
 • Kopi af manuskripter til Island.
 • Sus af Vind og Bølgeslag, autograf (udtaget: se XIV.5)
 • Udsættelser af Schierbeck: div. fra Saul og David samt Ved en ung kunstners båre for orgel (udtaget: se XIV.5)
 • Nu spinder vi for Dittemor, afskrift (fra 1939?) (udtaget: se XIV.5)
 • Hr. Oluf, han rider, klaverudtog med autografe tilskrivninger i blyant (udtaget: se XIV.5)


VII. ANDRES SENERE ARRANGEMENTER AF CARL NIELSEN-VÆRKER (FOTOKOPIER) 

 • Humoreske Bagateller, arr. Tor Mann, indeholder korrespondance
 • Sange af Ludvig Holstein for orkester, arr.: Leif Kayser 1981
 • Asra: ballet over Aladdin v. Emil Telmanyi, 1932
 • Div. materiale til Lucifers Datter: ballet v. Torben Schousboe
 • Underlige Aftenlufte for orkester: instrumenteret af Stig Gustafson efter arr. for strygeorkester af Johannes Andersen. (Indeholder også Hugo Alfvén: af "Midsommervaka".)


VIII. OVERSÆTTELSER, TEKSTER ETC. (Udtaget: se XIV.2) 

 • Samling af tekster, der ser ud til at have tilhørt Carl Nielsen
  • Kvadet om Nordens Harpe. Sidste udkast, med autografe tilskrivninger
  • Majsange: Morten Børups Majvise & Kolding Skoles Majvise, kun ubetydelige tilskrivninger
  • Tekst af en skoleinspektør (De siger nu, til hver en Fest...) til Hr. Kapelmester (=CN?) 10/4 1909 - relevant for brevudgaven?
  • Div. lejlighedstekster / CN's 60-års dag signeret af Johs. Kragh
  • Breve på tysk fra C. Rocholl 1906-07. Vedr. Maskarade og forskellige sange. Oversættelser: An den Schlaf; Gebt obdach; Gute Nacht; I. Senke dein Köpfchen (med CN's (autografe) bemærkninger vedr. forskellige sange på bagsiden); II. Soll denn die Blume welken (m. autografe tilskrivninger); III. Jens Vejmand: Es ist gewiss Jens Vejmand, IV. Høgen og V. Die erste Lerche
  • Sørgemarch (Bær Sønnen bort) af Aage Matthison-Hansen
  • Tryk (postkort): Vi Børn!, to lige stemmer
  • Viggo Stuckenberg: Skolesang (Nu er for stakket tid forbi), med autograf tilskrivning
  • Sophus Michaelïs: Portia / libretto til planlagt opera efter Købmanden i Venedig (Michaelïs' håndskrift?). Indeholder notater af CN samt noget om verslære i anden håndskrift
  • Carl Nielsens eksemplar af Helge Rode: Shakespeare. Et lille Festspil, 1916, m. dedikation af Helge Rode
  • Valdemar Rørdam: Grosserer-Societetets Komite / Kantate, m. markeringer af alle recitationsafsnit, samt et eksemplar uden tilskrivninger
  • Anton Berntsen: Æ Lastræ m. autografe tilskrivninger, der ikke umiddelbart synes at have med teksten at gøre
  • Dyrehavsspil / Sankt Hans Aften-Spil med en del autografe tilskrivninger
  • Sangbogsblad s. 722-723: nr. 626 Nu skal det åbenbares: mindre betydningsfulde tilskrivninger
  • Sangbogsblad, nr. 153: Lær mig, nattens stjærne m. autografe tilskrivninger
  • Narrens vise af Ebbe Skammelsen, med tilskrivninger
  • Sangbogsblade m. (autografe?) markeringer af Der strømmer en flod mod det evige hav; Sangen har lysning; Det vi ved, at siden slangens gift; Hvad synger du om så højt i det blå? og Fremtidens land. På bagsiden af sidstnævnte er flg. numre noteret (af CN?): 115, 153, 212, 558 og 626.
  • Anton Berntsen: Æ Owwemøll å æ Næjjemøll
  • Digtning i Sang og Toner (Svømmehal...). Tilskrivninger af både Hans Hartwig Seedorf og CN
  • Mogens Falck: Julesang. 2.-4. vers i CN's hånd
  • Hyldest til Holberg m. autografe tilskrivninger
 • Samme samling, men ikke i omslaget "Tekster".
  • Tekst til Snefrid m. autografe tilskrivninger
  • Maskarade-libretto, anden udgave, Kbh. 1928
  • Div. tekster af Johannes Kragh
  • Saul og David-libretto
  • Kantatetekst? (Nat kun og vildende Taage; Mod det sælsomme Land; Fremad haster Baadens Stavn)
  • Libretto? på tysk, der involverer en Engel des Lebens, en tilsvarende des Todes, et kor m.fl.; tekstbegyndelse: "Es werde Licht!"


IX. VEDR. CARL NIELSEN - ANDRES VÆRKER 

 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 4
 • Irmelins musikteoribog, oktober 1907 m. CN-håndskrift i
 • organisteksamensopgaver fra efter 1931
 • instrumentationsopgaver karakterbedømt af Carl Nielsen
 • kopi af ms.: J.P.E. Hartmann: 3 stykker for strygeorkester op. 81
 • trykt node: Otto Lagoni/C.F. Frørup: Danmark
 • trykt node: Sommerrejsen 1910 (Johannes Dam / Anton Melbye / Olfert Jespersen)
 • trykt node: Robert Henriques: Den danske Sang (Den, der vil digte i Danmark)
 • trykt node: Sange af Ad. Riis-Magnussen / op. 1 (tilegnet CN)
 • trykt node: Rudolph Bergh op. 6 (tilegnet CN)
 • trykt node: Peterson-Berger: Irmelin Rose
 • trykt node (1952): "Velbekomme" lille suite for klaver / Knud Høgenhaven Jensen
 • trykt node: Ch. Trap de Thygeson: 3 Sange
 • trykt node: Orla Rosenhoff: Fem danske Sange med Klaver
 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 3
 • trykt node: Orla Rosenhoff: op. 6


X. CN SKITSEBOG 

 • Kopi af skitsebog ca. 1888-1900


XI. CARL NIELSEN, DAGBØGER OG BREVE 

 • XI.1:
  • Brev fra Johannes N. (til CN?) (brevpapir: Det Kongelige Theater og Kapel. Direktøren) 17/3-1916 med CN's notater
  • Brev fra William Norrie, Det Kongelige Teater til CN 8/4-1925 vedr. direktion af Maskarade under Dansk Musik-Uge. Notater i CN's hånd på bagsiden
  • Kopi af breve fra Ove Jørgensen til CN og AMCN samt div. vedrørende Ove Jørgensen.
  • Kopi af breve fra CN til Julius Röntgen (fra KB)
  • Kopi af breve fra CN til Knud Jeppesen, 2 læg (originaler overdraget af Torben Schousboe til KB 1980).
  • Kopi af breve (Knud Harder, Kammerraad Larsen m.fl.) samt negativer (formentlig film af samme breve)
  • Kopi af breve til Agnete Foght
  • Kopi af breve til Marie Møller samt Berntsen. Indeholder desuden trykt node (to sange af Otto Mikkelsen, cop. 1937)
 • XI.2:
  • Kopi af brev fra CN til hr. og fru Nissen 1/7-1924. Indeholder kort fra Finn Høffding til Torben Schousboe.
  • Kopi af breve til Albert Krogh Aubeck
  • Kopi af breve, greve og grevinde Schack
  • Kopi af breve til Peter Thomsen
  • Kopi af brev til Moldberg-Kjeldsen
  • Kopi af breve til Gunnar Jeanson og John May (m. noder: klarinetkoncert + 5. symfoni).
  • Kopi af breve til Kai Wendelbo
  • Kopi af brev til Anna Schytte
  • Kopi af brev til Thorvald Aagaard 24/11-1919
  • Kopi af afskrifter af breve til William Behrend 1895.
  • Diverse andre brev-kopier
  • Breve til Holger Møller (udtaget: se XIV.3)
 • XI.3:
  • Kopier af brevregistre
  • Kopi af dagbøger/regnskabsbøger/notatbøger 6 kapsler: 1888-1894; 1896-1904; 1904-1907; 1908-1912; 1912-1926; 1927-1931
  • Kopi af CN's breve til og fra AMCN, 7 kapsler: 1892-1897; 1898-1904; 1905-1910; 1911-1914; 1915-1920; 1921-1926; 1927-1931
  • Kopi af breve til og fra Irmelin (ikke kun fra/til CN), 2 kapsler: -1919; 1920-1931 (+ et par stykker fra senere)
  • Kopi af breve til og fra Emil Telmanyi, 3 kapsler: div. år; 1918-1924; 1926-1931
  • Kopi af breve til og fra andre end AMCN, 1 kapsel
  • Kopi af diverse breve vedrørende Carl Nielsen, 5 arkivkasser (indeholder kopi af breve til/fra CN, men også brevveksling mellem andre personer vedr. CN): A-J; K-L; M-R; R-U; div. (Torben Meyer afskr.; fotostater: ET, Aagaard, AMCN)
  • Kopi af breve fra Carl Nielsen til Emil Telmanyi, 2 bind (fra KB): 1918-1925 og 1926-1931


XII. PERSONALIA / DIV. MATERIALE VEDR. CARL NIELSEN & ANNE MARIE CARL-NIELSEN

 • XII.1:
  • Personalia AMCN og CN: huslejekontrakt, begravelsesomkostninger (AMCN), udklip 1945
  • Diverse materiale vedr. CN og AMCN: kopi af dåbsattester, vielsesattest, dødsattest (AMCN), slægtstavle for fam. Brodersen, separationsbegæring, kopi af håndskrevet oversigt over CN-materiale, div. vedr. bodeling, kopi af oversigt over Carl Nielsens sange (indberetning til Dansk Komponistforening), kopi af CN's journal på Rigshospitalet 1/10-3/10 1931 mm.
  • Vedr. AMCN's monumenter og familie og CN's familie (2 læg)
 • XII.2:
  • CN: bl.a. brev til CN fra Karl Valentin / Kongl. Musikaliska Akademien, april 1906 og brev fra Louis Spohr til en hr. Reinhard Otto fra 1852; kopier af dedikationer - især til Irmelin; kopier af skøder; div. vedr. ordener; gaveoversigt på 60-årsdag; div. vedr. CN's afskedsansøgning til KT 1914; div. vedr. legater; anbefalinger af CN.
  • Vedr Søs
  • Breve til Irmelin: kopier
  • Testamente. Digte: bl.a. kopi af parret Eggert Møllers testamente og kopi af Carl Nielsen-digte
  • AMCN
  • AMCN Dagbøger: kopier
 • XII.3
  • Udstillingskataloger (AMCN) Den Frie Udstilling 1902-1946, (2 læg)
  • Udstillingskatalog, Ollerup Gymnastikhøjskole 1935.
  • Katalog: mindeudstilling for AMCN 1963
  • Kopier vedr. udstilling af Anne Marie Telmanyi
  • Kopi af diverse karikaturtegninger (i anledning af CN's 60-årsdag?)
  • Sygdomsbeskrivelse AMCN 1926, CN 1926-27 (udtaget: se XIV.3)
  • Sygejournal og dødsattest CN (kopi) (udtaget: se XIV.3)
  • Instruktionsbog for Morris (udtaget: se XIV.3)
  • Vedr. bronzeafstøbning af AMCN (udtaget: se XIV.3)
  • Tegninger forestillende CN og AMCN (udtaget: se XIV.4)


XIII. BLANDET 

 • Diverse, 3 læg


XIV. SÆRLIGT MATERIALE 

 • XIV.1:
  • CN's udklipsbog/scrapbog med avisudklip vedr. Musikforeningens koncerter 1915-18 (II.8)
 • XIV.2:
  • Oversættelser, tekster etc. (VIII)
 • XIV.3:
  • Breve fra Carl Nielsen til Holger Møller 1890-91 (også afskrifter heraf)
  • Sygejournaler mv.: Sygdomsbeskrivelse AMCN 1926, CN 1926-27; sygejournal og dødsattest CN (kopi)
  • Instruktionsbog for Morris
  • Vedr. bronzeafstøbning af AMCN; NB: skrøbeligt dokument
 • XIV.4:
  • Tegninger forestillende CN og AMCN
 • XIV.5:
  • Sus af Vind og Bølgeslag, ms. autograf
  • Hr. Oluf, han rider, klaverudtog med autografe tilskrivninger i blyant
  • Udsættelser af Schierbeck: div. fra Saul og David samt Ved en ung kunstners båre for orgel.
  • Nu spinder vi for Dittemor, afskrift (fra 1939?)

Registranten er udarbejdet af Camilla Bødker Thomsen