Musikforeningens Arkiv

Musikforeningen 1 red
Musikforeningen blev dannet i 1836 og var til sit ophør i 1933 en af de mest indflydelsesrige koncertorganisationer i København. Arkivet omfatter forhandlingsprotokoller, regnskaber, medlemslister, programmer, korrepondance og lidt materiale om Dansk Koncertforening. Nedenfor ses en fyldig registrant for arkivet, og kapslerne kan bestilles via REX til brug på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant.

Registrant

Kapsel 1
Breve etc. 1840-41 

Kapsel 2
Breve etc. 1842-45

Kapsel 3
Breve etc. 1846-47, 1848, 1849, 1850, 1851
Skrivelse vedr. Weyses mindesmærke med sign. Af Gade, Hartmann m.fl. 1859

Kapsel 4
Musikforeningens Repræsentantskab
Forhandlingsprotokol Marts 1836 - Februar 1849
Forhandlingsprotokol April 1838 - Mai 1856

Kapsel 5
Musikforeningens Repræsentantskab
Forhandlingsprotokol 3. juni 1846 - 6. november 1851

Kapsel 6
Skrivelser til kassereren (1843-46)
Privatbreve fra 1872-1904
Ang. administrationen 1855-1906
Udat. Skrivelser, plenarmøder og generalforsamlinger 1850-1904
Regnskabsoversigt 1885/86, 1887/88, 1888/89, 1889/90

Kapsel 7
1ste Concert 1853/54
Korlister 1857-66
Afstemning 1867
1867/68, 1870-82, Extra Concert Februar 1874
Chorpersonale samt prøver og invitationer 1882/83, 1888/89
[Korliste 1889/90 - 1893/94]
Korliste fra Saisonen 1894/95 til Saisonen [1902/03]
Korets Medlemmer 1904/05 - 1907/08
Korliste for Musikforeningen Saison 1907-1908

Kapsel 8
Musikforeningens Musikalie-Samling
Protokol no. 1-1176
Januar 1857. Bianco Luno (Revision af Hoved-Catalog 1865)
Første Supplement 1865. Bianco Luno
Andet Supplement. (Håndskrevet)

Musikforeningens Nodesamling (håndskrevet)
Fortegnelse over Musikforeningens Musicalier. Kjöbenhavn 1840. Bianco Luno

Kapsel 9
Musikforeningens Musikalie-Samling
Register
No. 22-1176 + alfabetisk

Kapsel 10
Musikforeningens Musikalie-Samling
Register. Alfabetisk No. 1-638
Register. Alfabetisk + no. 1-215
Liste. Trykt hos Bianco Luno 1857 (tilføjelser med blæk)

Kapsel 11
Regnskabsbog for Concertaarene
1836/37 - 1849/50 (No. 1)
1850/51 - 1871/72 (No. 2)
1872/73 - 1890/91
1891/92 - 1917/18

Revisionsprotokol 1870/71 - 1896/97

Kapsel 12
Representantskabs-Protocol. Fra 11te Mai 1857 til (1898]
[Administrationen - Representantskabet. Protocol 1856 - 30/5 91]
Repræsentant-Valg i Musikforeningen Juli 1859 (liste)

Kapsel 13
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1838/39
1839/40
1840/41
1841/42
1842/43

Bilag til Musikforeningens Regnskab fra Marts 1840 til Marts 1847

Kapsel 14
Bilag til Regnskab 1843/44
Bilage til Musikforeningens Regnskab fra Marts 1845 til Marts 1846
[Regnskabsbilag] dateret 1844-1845, 1846, 1843
Bilag til Regnskab 1848/49

Kapsel 15
Bilag til Musikforeningens Regnskab Marts 1850 - Juli 1851
Regninger for Aaret 1. Juli 1851 - 31. Juni 1852
Bilag til Musikforeningens Regnskab 1852/53

Kapsel 16
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1853/54
1854/55
1855/56
1856/57

Kapsel 17
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1857/58
1858/59
1859/60
1860/61

1 løst bilag: Beholdning d. 15. Mai 1858

Kapsel 18
Extract af Regnskab 1861/62
Bilag til Musikforeningens Regnskab 1861/62
1 løst bilag: Concerten i Casino…Løverdag 5. April 1862
Bilag til Musikforeningens Regnskab for 1862/63
Bilag til Musikforeningens Regnskab for 1864/65
Bilag til Regnskabet for Musikforeningens Extra-Concert d. 11. April 1864

Kapsel 19
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1865/66
1867/68
1868/69

3 løse bilag dateret 1868-1871
Extract af Regnskab 1868/69

Kapsel 20
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1870/71
1871/72
1872/73
Extract af Regnskab for 1869-70, Bilag til Regnskab for 1869/70
Uddrag af Regnskab for Aaret 1872-73
+ løse bilag - regninger - regnskabsopstillinger etc.

Kapsel 21
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1873/74
1874/75
1875/76

Kapsel 22
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1876/77
1877/78
Uddrag af Regnskab fra 1ste Juli 1879 til 21. Mai 1880
Fort. over Østifternes Creditf. Obligationer tilh. M. 79/80

Kapsel 23
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1880/81
1881/82
1882/83
1883/84

Kapsel 24
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1884/85
1885/86
1886/87

Kapsel 25
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1888/89
1889/90
1890/91
1891/92

Kapsel 26
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1892/93
1893/94
1894/95

Musikforeningens Regnskab 1892/93, Udkast til M's Budget for 1893-94
Musikforeningens Regnskab 1893/94, Forslag til Budget for Saisonen 1894-95
Regnskab for 1895/96

Kapsel 27
Musikforeningens Regnskab 1897/98
Bilag til Musikforeningens Regnskab 1898/99
Forslag til Budget 1899-1900
Bilag til Musikforeningens Regnskab 1900/01
Musikforeningens Indtægt ved Medlemskontingent i Saisonen 1901-02
Bilag til Musikforeningens Regnskab 1901/02
Bilag til Musikforeningens Regnskab for Saisonen 1902/03

Kapsel 28
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1903/04
1904/05
1905/06
1906/07

Kapsel 29
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1907/08
1908/09
1909/10
1910/11
Kuvert mrk. Regnings Bilag m.m. indeholdende bl.a.: Udkast til Love for Musikforeningen, Forslag til Budget 1908-09, 1909-10

Kapsel 30
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1911/12
1912/13
1913/14
1914/15

Kapsel 31
Bilag til Musikforeningens Regnskab
1915/16
1916/17
1/5 1917 - 30/4 1918
1/5 1919 - 30/4 1920

Bilag til Regnskabet for Musikforeningens 3 ordinære Koncerter 1918-19
Bilag til Musikforeningens Regnskab for 2 Ekstra Koncerter April 1919

Kapsel 32
Bilag til Musikforeningens Regnskab
Udgifts-Bilag til Musikforeningens Regnskab 1920-21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25

To sparekassebøger: Dansk Arbejderbanks Sparekasse No. 138373 og 86046
Studentersamfundets Arbejderkoncerter. Kassebog I
To kuverter mrk.: Bilag 1920/21 og Kasse Bilag 1921/22

Kapsel 33
Regnskabsbilag
1925/26
1926/27
1927/28
1929/30
1930/31

Kapsel 34
Kassebog fra 2/7 1849 til 1/1 1861

Kapsel 35
Musikforeningens Regnskabs-Oversigter 1873-74 - 1886-87
Musikforeningens Kassebog 1/10 1914 - 8/2 1924

Kapsel 36
Indmeldelsesprotokol 1 1872-78
Indmeldelsesprotokol 2 1878-99

Kapsel 37
Trykte lister over Musikforeningens Medlemmer 1838, 1840, 1849, 1851, 1853, 1855-72 + dubletter
Musikforeningens indmeldelsesblanketter
Blanketter til deltagelse i Musikforeningens Extraordinære Concerter (alfabetisk ordnet)
Ordinære og Extraordinære medlemmer 1875-79 (2 eksemplarer)

Kapsel 38
Medlemsliste 1843-1844
Medlemsliste fra September 1845 til Marts 1846
Medlemmer i Musikforeningen fra Septbr. 1846 til Nov. 1847
Medlemslister 1854-58, 1864-68 og 1869-73 (3 bind)

Ordinære Medlemmer
Januar 1879, Januar 1880, Januar 1881, Januar 1882, Januar 1884, Januar 1885, Januar 1886, Maj 1891
Extra-oridnære Medlemmer
Januar 1879, Januar 1880, Januar 1881

Kapsel 39
Musikforeningens Betalingslister fra Marts 1836 til September 1839 og fra Marts 1843 til [1844]
Ordinære Medlemmer ordnede i Aarsgrupper fra 1836-1877
Ordinære Medlemmer om Nummerpladser 1875-76
Musikforeningens Ekspektanter Mai 1883 til …

Kapsel 40
Musikforeningens Medlemmer
1ste August 1884
I Saisonen 1892/93
I Saisonen [1893/94]
Saisonen 1896-97
Saisonen 1897-98

Kapsel 41
Musikforeningens Medlemsliste
Saisonen 1897-98 (ukomplet A-J)
Saisonen 1898-99
Saisonen 1899-1900
Saisonen 1901/02 - 1902/03 - 1903/04
Saisonen 1906-07
Saisonen 1907-08
Saisonen 1908-09
Saisonen 1909-10
Saisonen 1910-11

Kapsel 42
Musikforeningens Medlemsliste
Saisonen 1911-12
Saisonen 1912-13
Saisonen 1913-14
Saisonen 1914-15
Saisonen 1915-16
Saisonen 1916-17
Saisonen 1917-18
Saisonen 1918-19
Saisonen 1919-20
Programmer + Medlemslister 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 (5 trykte hæfter)

Kapsel 43
Musikforeningens Medlemsliste
Saisonen 1920-21
Saisonen 1921-22
Saisonen 1922-23
Saisonen 1923-24
Saisonen 1924-25
Saisonen 1925-26
Saisonen 1926-27
Saisonen 1927-28
Saisonen 1928-29

Kapsel 44
Abonnements Concerter 1869-1873
Extraordinære Concerter 1871-1873
(indlagt: Abonnementsconcerter 1874-75
Pladsfordelingen. Concerterne i 1875-76. No. 1
Pladsliste til Musikforeningens Concerter 1877-78. No. 3
Pladsliste til Musikforeningens Concerter 1878-79. No. 4

Kapsel 45
Pladsliste til Musikforeningens Concerter 1879-80. No. 5
Pladsliste til Musikforeningens Concerter 1880-81. No. 6
Abonnementsconcerterne 1881-82 i Lille Sal og Store Sal
Ordinære Concerter 1881-82
Extraordinære Concerter 1883-1884
Pladsliste over medlemmerne I Saisonen 1884/85
Musikforeningens Koncerter for alle Medlemmer i Saisonen 1884-85. Serie A

Kapsel 46
Pladsfordelingen
1886/87
1887/88
1888/89
1890/91
1892/93
1894/95
1895/96
1896/97
1898/99
1900/01
Pladsliste [uden årstal]

Kapsel 47
Pladsfordelingen
1902-03
1903-04
1904-05
1906-07
1908-09
1910-11
1911-12
[1912-13]
1913-14
Musikforeningens 2 Abonnementskoncerter 1904/05

Kapsel 48
Ang. repræsentantskabsmøder m.m. Juli 1850 - Juli 1855

Kapsel 49
Ang. repræsentantskabsmøder m.m. Juli 1850 - Juli 1855

Kapsel 50
Repræsentantskabsmøder m.m. Juli 1850 - Juli 1855
Plenarmøder

Kapsel 51
Extraordinære Concerter, Nummerpladser m.m.
Diverse breve, skrivelser, kronologisk ordnet fra ca. 1839 til ca. 1880
Concerter fra foreningens stiftelse 5. marts 1836 til [29. april 1870]
Circulaire til Musikforeningens Medlemmer

Kapsel 52
Representantskabsmøder m.m. 1860-1868

Kapsel 53
Representantskabsmøder m.m. 1869-[1903]

Kapsel 54
Forhandlingsprotokol for Komiteen som samler Bidrag til J.P.E. Hartmanns Mindesmærke
Usorterede breve og papirer

Kapsel 55
Gades Koncerter
Musikforeningens Concerter 1836-1881. Förste Optegning ved Emil Erslev
Mappe indeholdende:

  • De opførte Compositioner ordnede efter Componisternes alphabetiske Navnefølge (Emil Erslev) (Se også kapsel 90)
  • Concerternes Indhold i chronologisk Fölge (Emil Erslev)
  • Tidsskrift for Musik. Anden Aarg. 1858 2. december, no. 5,6,10,11
  • En side af Illustreret Tidende No. 962, 1878
  • Diverse papirer: Generalforsamling 17. October 1870, Oversigt over Concerter 1849/50-1852/53

Musikforeningens Concerter fra 5. Marts 1836 til [29. April 1870] (Trykt efter Musiktidende)
[Koncerternes Indhold]. No. 574-722. 1902-31 (se også kapsel 90)
Egmont. Musik af Beethoven (ms. af Emil Erslev) (2. ekspl.)
Recitationer til En Sommernatdröm. Musik af Mendelssohn-Bartholdy (ms. af Emil Erslev) (2 ekspl.)
Recitationer til En Sommernatsdröm

Kapsel 56
Oversigt over Sæsonerne 1891/92, 92/93, 93/94, 99/1900, 1900/01
Forslag til budget 1901/02, 02/03, ¾, 04/05, 08/09, 10/11, 11/12
Budgetforslag 1915/16, 1926/27, 1929/30
Correspondance 1916-1931
Lykønskning til 50 Aars Jubilæet

Kapsel 57
Avisudklip
7 Abonnements Concerter 1864, 1861 (program)
Foredrag: Passionsmusikens Udvikling (af Angul Hammerich)
Love for Musikforeningen 1839. Udkast til love 1909-10
Fra Musikforeningens Mindefest for Niels W. Gade

Kapsel 58
Musikforeningens Administrations Möder October 1860 - Mai 1927

Kapsel 59
Udkast til Love for Musikforeningen
Internationalt Musikselskab. Afdeling Kjøbenhavn. Stiftet 27 Septbr. 1899
Komiteen for Oprettelsen af et Mindesmærke for Niels W. Gade. Forhandlingsprotokol
Musikforeningen Betalings Lister fra 1. September 1839 til Marts 1843

Kapsel 60
Breve fra 1860 til 1912. Usorterede

Kapsel 61
Correspondance

Kapsel 62
Ordinære Concerter 1875-76
Anmeldelser 1-249
Anmeldelser 250-499 (3 bd.)
Anmeldelser 500-752
(indhold: Anmodninger om pladsfordelingen 1836-59, 1859-66, 1866-73)

Kapsel 63
Concertprogrammer
No. 2-66, 19. november 1837 - 17. december 1850 (uindbundne)
År 1837-54. 28. januar 1837 - 21. december 1854 (ukomplet)
År 1855-59. 23. januar 1855 - 17. december 1859 (2 bd.)

Kapsel 64
Concertprogrammer
1860-64. 10. januar 1860 - 30. december 1864
1865-69. 21. januar 1865 - 21. december 1869 (No. 208-258)
1870-74. 25. januar 1870 - 17. december 1874 (No. 259-315)

Kapsel 65
Concertprogrammer
1875-79. 26. januar 1875 - 11. december 1879 (no. 316-373)
1880-84. 13. januar 1880 - 19. decmeber 1884 (no. 374-430)
1885-89. 14. januar 1885 - 18./19. April 1889 (no. 431-483/84)

Kapsel 66
Concertprogrammer
1890-97. 28. november 1890 - 30. november 1897 (no. 492-540/41)
1898-1904. 15./16. februar 1898 - 13./15. december 1904 (No. 542/43 - 587/88)
1905-11. 14./16. januar 1905 - 4./6. april 1911 (No. 589/90 -635/36)
1911-13. 1./6. april 1911 - 11. november 1913. (No. 635/36 - 650)

Kapsel 67
Concertprogrammer
1914-30. 27. januar 1914 - 21. oktober 1930. (No. 651-718) (uindbundne)
Medlemslister. 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 (5 hæfter)

Kapsel 68
Programmer
1850-51 & 1851-52
1852-53
1853-54
1854-55
1855-56
1856-57
1857-58
1858-59
(No. 54-152 i 8 bind)

Kapsel 69
Programmer
1859-60
1860-61
1861-62 & 1862-63
1863-64
1864-65
1865-66
1866-67
1867-68
(No. 154-245 i 8 bind)

Kapsel 70
Programmer
1868-69
1869-70
1870-71
1871-72
1872-73
1873-75
1875-76 (2 ekspl.)
(No. 246-336 i 8 bind)

Kapsel 71
Programmer
1876-77 (2 ekspl.)
1877-78 (2 ekspl.)
1878-79 & 1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
(No. 337-422 i 8 bind)

Kapsel 72
Programmer
1884-85
1885-86
1886 - 1890-91
1891-92 - 1894-95
1895-96 - 1900-01
(No. 423-567 i 5 bind)

Kapsel 73
Programmer
1864-68
1868-72
1872-76
1876-80
(i alt 4 bind)

Kapsel 74
Programmer
1880-84
1884-88
1888-92
1892-96 (i alt 4 bind)

Kapsel 75
Programmer
1896-1900
1900-04
1904-09
1909-17
(i alt 4 bind)

Kapsel 76
Musikforeningens Concerter
1849-55 (1)
1860-65 (3)
1865-70 (4)
(i alt 3 bind)

Kapsel 77
Musikforeningens Concerter 1880-86 (7)
Musikforeningens Festskrift. Den 5. Marts 1886. 1. - 2. Del
(i alt 3 bind)

Kapsel 78
Musikalier 1874-75 (Musikalisch-literarischer Monatsbericht. Hofmeister) 1 bind

Kapsel 79
Programmer fra 75 Aars jubilæet (uindbundne)
Programmer fra J.P.E. Hartmanns Festkoncert (uindbundne)

Kapsel 80
Programmer no. 67-149 (1851-59) (uindbundne)
Tekst til Requiem
Udkast til Love for Musikforeningen

Kapsel 81
Programmer no. 150-200 (1859-64) (uindbundne)
Programmer no. 201-38 (1864-67) (uindbundne)
Programmer 1851-77 (uindbundne)

Kapsel 82
Programmer no. 239-340 (1868-76) (uindbundne)

Kapsel 83
Programmer no. 341-441 (1877-85) (uindbundne)

Kapsel 84
Programmer no. 442-634 (1886-1911) (uindbundne)

Kapsel 85
Programmer no. 622-718 (1909-30) (uindbundne)

Kapsel 86
Programmer no. 446 (1886)
Programmer no. 454-621 (1887-1909) (uindbundne)

Kapsel 87
Trykte medlemslister 1879-82, 1884, 1885, 1886, 1891

Kapsel 88
Musikforeningens udgivelser
Georg Gerson: Sex Sange. Udgivne efter Componistens Död af Musikforeningen. 1842
J.P.E. Hartmann: Weyses Minde. Cantate, opfört i Musikforeningen 1843
Den 5te Marts 1861. Komp. Af  Weyse, Kuhlau, Hartmann og Gade

Kapsel 89
Forhandlingsprotokol for Musikforeningen. 28. marts 1836 - 21. mai 1846 (1 bind)

Kapsel 90
Concerternes indhold.
No. 1: 28. januar 1837 - no. 265: 29. april 1870 (trykt)
No. 266: 8. november 1870 - no. 656: 11. oktober 1915 (håndskrevet)
(se også kapsel no. 55) (i alt 2 bind)
Opførte Compositioner 1836-1930

Kapsel 91
Fortegnelse over Musikforeningens musikaliesamling afskrevet efter det efter Komponisterne ordnede Kartotek
(Undervisningsmin. Journal 1718/45 - Rigsarkivet 6315)
Fotokopi 15 + 25 sider

Kapsel 92 
Diverse koncerter 1 

Kapsel 93 
Diverse koncerter 2

Kapsel 94 
Musikforeningens Musikaliesamling 1857 og 1865 (tryk) ; Love for Musikforeningen 1892 ; Musikforeningens Concerter 1836 ; [diverse noder]

Kapsel 95 
Avisudklip med annoncer for koncerter og noder (ca. 1862-1872)

Kapsel 96
Diverse

Kapsel 97
[Udtaget fra flere æsker]: Tegning (Collin) ; Breve fra: F. Schneider, Aug. Böhme, Meyerbeer, Louis Spohr, Hartmann, Hamerik, Felix Mendelssohn-Bartholdy, [Reorganisering af Musikforeningen] 1850 Niels W. Gade og Emil Erslev, [diverse]

Kapsel 98
Tavle over medlemmer af Musikforeningens Sangkor 1902/03