Arkiv for Dansk Jazzhistorie

Arkivet er oprettet af Erik Wiedemann i forbindelse med arbejdet på hans disputats Jazz i Danmark - i tyverne, trediverne og fyrrerne - en musikkulturel undersøgelse. København 1982

Projektet med undersøgelse af dansk jazzhistorie startede i sommeren 1975 på Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet og kom hovedsagelig til at omfatte perioden indtil 1950. I denne forbindelse blev der indsamlet, registreret og bearbejdet i ca. fire år indtil manuskriptet til disputatsen blev påbegyndt. Beskrivelsen af arkivets indhold bygger på Erik Wiedemanns egen redegørelse i disputatsen, bind 1, s. 385ff.

Arkivets indhold

 • Fotokopier af scrapbøger, som arkivet lånte af musikere og andre personer af interesse.
   
 • Orkester- og musiker fotografier. Der er her tale om en samling af private fotos, som er affotograferet samt en samling affotograferinger fra aviser og tidsskrifter. Samlingen omfatter omtrent 700 billeder og den er overført til Billedsamlingen.
   
 • Koncertprogrammer. Her findes kopier fra scrapbøger samt fra samlinger på Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Samlingen er forholdvis komplet og i en del tilfælde findes der også anmeldelser af koncerterne.
   
 • Bøger om jazz. Disse er i stort omfang indlemmet i Det Kongelige Biblioteks samlinger og kan søges i REX.
   
 • Avis-kronologi og -kopier. To københavnske formiddagsblade er gennemgået for omtaler af jazz, hvilket er resulteret i omkring 100 sider notater. Formiddagsaviserne havde en særlig interesse for det forlystelsesliv, som jazzen dengang var en del af.

  Det drejer sig om
  • Ekstrabladet fra 1922 til 1930, fordi det i disse år også lagde vægt på nyorienteret kulturstof
  • BT fra 1931 til 1950, fordi det i denne periode havde medarbejdere som var specielt interesseret i jazzstof.
   
 • En række af de vigtigste artikler, interviews etc. er fotokopieret sammen med artikler fra andre danske aviser, fundet ved mere punktvise nedslag. Derudover en samling af danske aviskronikker med relation til emnet.
   
 • Tidsskriftkopier. Her findes kopier af alle danske jazztidsskrifter før 1950 samt kopier af et stort antal artikler om emnet fra over 100 andre systematisk gennemsete tidsskrifter, f.eks. almene musiktidsskrifter, kulturtidsskrifter, musiker- og dansetidsskrifter, uge-, radio- og vittighedsblade.
   
 • Noder. De fleste tidlige danske udgivelser af cakewalks, rags etc. (indtil ca. 1920) og de fleste danske jazznoder o.l. (efter 1930) findes i originaler eller fotokopier.
   
 • Materiale vedrørende udenlandske besøg: Med tilladelse fra Justitsministeriet er en lang række akter i Tilsynet med Udlændinges (Fremmedpolitiets) arkiv og i Rigsarkivet gennemgået og fotokopieret, hvorved medlemmerne af de fleste udenlandske jazz(danse)orkestre, som har besøgt Danmark før 1950, er blevet fastslået.
   
 • En række musikoptagelser med tilhørende diskografiske oplysninger samt båndinterviews med knapt 50 musikere og andre.

Arkivet er nu tilgængeligt på Det Kongelige Bibliotek efter forudgående aftale, hvor man har mulighed for at se det på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant.

En del af materialet befinder sig i hængemapper, som er inddelt dels efter emner (se nedenfor), dels efter navne på personer og ensembler. Aftale om brug af arkivet kan træffes med Claus Røllum-Larsen på telefon 33 47 43 17 eller pr. mail: crl@kb.dk

Oversigt over hængemappernes emner

Ud over de her nævnte emner indeholder arkivet en række mapper med materiale om enkeltpersoner.

Indledning m.m.
Arkiv for Dansk Jazzhistorie
Før 1923
BT Jazzshows
Copenhagen Jazz Festival
Danse
Dansk jazz i udlandet
Dansk Jazzmusik-Forening
Dansk Jazzunion
Den Danske Jazzkreds
Debat - mindre, 1930erne
Debat - 1940erne
Diverse
Enqueter
Film
Forlystelser
Færøerne
Generelt
Grammofon
Illustrationer
Instrumenter
Jazz at the Philharmonic
Klubber
Koncerter 1930-1939
Koncerter 1940-1949
Koncerter 1950
Konservatorier
Kulturradikalisme
Leksikon-artikler
Litteratur (fiktion)
Marihuana
Montmartre
Musikere - levevilkår m.m.
Negre m.v.
Nordisk Jazzforskning
Pladeanmeldelser
Politik (partier m.v.)
Popularitet
Provinsen
Publikum
Pædagogik
Radio
Radioens Big Band
Radiojazzgruppen
Revy
Swingpjat
Tidsskrifter om jazz
Tidsskrifter - musik generelt
Tidsskrifter - alm.
Tidsskrifter - Estrad
Tidsskrifter - Dansk Musiker-Tidende
Tidsskrifter - Orkester-Journalen
Udenlandsk påvirkning