ISCM-arkivet

ISCM-arkivet, som Det Kongelige Bibliotek modtog i 2000, er opbygget af det Internationale Selskab for Ny Musik (forkortet på engelsk til ISCM). Arkivet, som løbende bliver suppleret, rummer foreningens kontorarkiv, dvs. korrespondancer, mødepapirer, festivalprogrammer m.m. Særlig fra 1950'erne er arkivet dækkende for organisationens virksomhed.

Størstedelen af arkivet udgøres af det kronologisk ordnede kontorarkiv. En mindre, men væsentlig del af ISCM-arkivet, rummer "personarkiver", dvs. arkiver opbygget af personer med stærk tilknytning til ISCM. Endelig rummer arkivet en samling, hovedsagelig fotokopier, af materiale med relation til ISCM, opbygget af Anton Haefeli.

Den følgende beskrivelse af de enkelte arkiver m.m. er udarbejdet af Axel Teich Geertinger.

Materiale fra arkivet kan bestilles frem til læsesal. Søg i REX: ISCM-arkivet.

1956-1970: Heinrich Strobels arkiv

Heinrich Strobel var ISCM's præsident i perioden 1956 til 1969.

Strobel-arkivet er Heinrich Strobels private arkiv og altså ikke et ISCM-sekretariatsarkiv. Det omfatter 12 ringbind, næsten udelukkende korrespondance (indgående og kopier af udgående breve). Korrespondancen vedrører bl.a. arbejdet i præsidentrådet (mest praktiske forhold), økonomi (medlemslandes manglende kontingent m.v.), forhandlinger om optagelse af nye lande, meningsudvekslinger vedr. værker, festivaler m.v. Desværre mangler i mange tilfælde de mere interessante indgående breve, da de er blevet videresendt til sekretariatet i Rom, og hvis indhold kun delvist kan udledes af kopierne af Strobels udgående breve.

Flere af brevene på engelsk og fransk er vedhæftet en oversættelse til tysk. Oversættelsen stammer ikke fra Strobels tid, men er skrevet senere, formodentlig efter hans død – efter al sandsynlighed af eller på foranledning af Ingeborg Schatz fra Südwestdeutscher Rundfunk (SWF).

Foruden korrespondancen omfatter arkivet Strobels årsberetninger til generalforsamlingen. Især for de senere års vedkommende findes også enkelte artikler, statutter, referater, festivalprogrammer m.v.

1969-1981: Rudolf Heinemanns arkiv

Rudolf Heinemann var ISCM's generalsekretær i perioden 1969-1981.

Heinemann-arkivet er tilsyneladende det egentlige ISCM-sekretariatsarkiv fra Heinemanns periode som generalsekretær. Indholdet synes umiddelbart at være mere komplet end i Strobels arkiv, idet der i korrespondancen er bevaret flere af f.eks. sektionernes henvendelser og diskussionsoplæg, ligesom arkivet også omfatter en sandsynligvis nogenlunde komplet samling af dagsordener og referater fra generalforsamlinger og præsidentrådsmøder.

1969-1992: Trygve Nordwalls arkiv

Trygve Nordwall var ISCM's generalsekretær i perioden 1982-1984. Indholdstypen og kompletheden i Nordwalls arkiv synes at svare til Heinemanns.

Arkivet omfatter 5 ringbind, 10 arkivæsker, en mindre bunke papirer samt en udklipssamling.

Programhæfter

Udover programhæfterne i Strobels og Nordwalls arkiver findes programhæfter fra World Music Days 1984-1992 samt 1995 (til dels restoplag). Fra nogle år findes kun oversigtsfoldere, fra andre år mere udførlige programhæfter. Fra nogle af de seneste år findes desuden foldere med reglerne for indsending og udtagelse af værker forud for WMD.

Partiturer

ISCM-arkivet omfatter en større samling partiturer indsendt til den internationale jury til World Music Days i Köln 1987. Denne arkivdel omfatter partiturer og fonogrammer, ordnet efter kategori.

Anton Haefelis privatarkiv

Anton Haefeli samlede i forbindelse med udarbejdelsen af sin afhandling om ISCM's historie et eget arkiv, der overvejende omfatter fotokopier af festivalprogrammer, anmeldelser og organisationspapirer. Materialet er hovedsageligt kopieret fra nationale ISCM-sektioners arkiver og vil formentligt kunne supplere arkivet med væsentligt materiale vedrørende ISCM's historie før 1956.

Anton Haefelis privatarkiv er inddelt således:

  1. Trykt materiale vedrørende ISCM-festerne 1922-1980; hovedsagelig artikler i fotokopi
  2. Programmer for ISCM-fester 1924-1984; hovedsagelig i fotokopi
  3. ISCM-bulletiner 1969-1987
  4. ISCM-statutter 1937-1971
  5. Papirer vedr. ledelsen af ISCM: mødereferater, notater m.m. (kronologisk ordnet)
  6. Diverse artikler i fotokopi (kronologisk ordnet)
  7. Miscellanea