DUT-arkivet

Det unge Tonekunstnerselskab (DUT) var en koncertgivende forening for ny musik dannet i 1930 som en sammenlægning af Unge Tonekunstneres Selskab (1920-1930) og Foreningen ”Ny Musik” (1921-1930).

Selskabet, der eksisterede indtil 1994, var dansk ISCM-sektion, og arkivet kan derfor betragtes som det danske modstykke til ISCM-Arkivet.

Materialet går helt tilbage til 1920 og består hovedsageligt af korrespondance, programmer og anmeldelser. Blandt korrespondancen findes et større antal breve fra danske komponister. Materialet består af 146 arkivæsker, som ovejende er kronologisk ordnet.

Arkivet er registreret i REX - se alle posterne her. Æskerne kan bestilles via REX til benyttelse på læsesal i Den Sorte Diamant.