Alle kort - atlas, seriekort og glober

Mercators Danmarkskort 1595

Kort:

Danske kort modtages som pligtaflevering eller gave og katalogiseres i REX.
Udenlandske kort købes eller modtages som gave og katalogiseres i REX.

Materialet udlånes ikke, men kan benyttes på Center for Kort og Billeder, efter forudgående tidsbestilling, desuden kan det affotograferes i Det Kongelige Biblioteks Fotografiske Atelier. Det danske materiale der er modtaget via pligtaflevering, er en del af den nationale kulturarv og skal derfor bevares for eftertiden
Vedrørende pligtaflevering se: www.pligtaflevering.dk  

Materiale, der er opstillet på læsesalen, kan fotokopieres, hvis størrelsen af materialet tillader det.

Kortsamlingens materiale er søgbart i REX: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort
Der er iøvrigt udarbejdet en række registranter over forskellige samlinger og områder. Flere oplysninger fås ved henvendelse på
kontaktbiblioteket@kb.dk 

Kortsamlingen er i gang med et omfattende skanningsprojekt for at tilgængeliggøre den danske kulturarv inden for kartografisk materiale før 1900
Kvaliteten af skanningen er god og med zoomfunktionen er det muligt at se detaljer på kortene. 
Vælg REX, øverst til højre i menubåndet, tast ønsket lokalitet, vælg materialetype: kort og specificer søgesættet, til kun at vise kort med tilhørende skanninger, ved at klikke på facetten: Online adgang

    Atlas:

Danske atlas modtages som pligtaflevering eller gave og katalogiseres i REX.
Udenlandske atlas købes eller modtages som gave og katalogiseres i REX.

Dansk materiale der er modtaget via pligtaflevering, er en del af den nationale kulturarv og skal bevares for eftertiden. Materialet udlånes derfor ikke, men kan benyttes på Center for Kort og Billeder, efter forudgående tidsbestilling, desuden kan det affotograferes i Det kongelige Biblioteks Fotografiske Atelier.
Vedrørende pligtaflevering se: www.pligtaflevering.dk  

Moderne udenlandske atlas udlånes i 1 måned, hvis materialet tillader det.

Materiale, der er opstillet på læsesalen, kan fotokopieres hvis størrelsen af materialet tillader det.

Kortsamlingens materiale er søgbart i REX: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort

Kortsamlingen er i gang med et omfattende skanningsprojekt for at tilgængeliggøre den danske kulturarv inden for kartografisk materiale før 1900
Kvaliteten af skanningen er god og med zoomfunktionen er det muligt at se detaljer på kortene. 
Vælg REX, øverst til højre i menubåndet, tast f.eks. ønsket lokalitet, vælg materialetype: kort og specificer søgesættet, til kun at vise kort med tilhørende skanninger, ved at klikke på facetten: Online adgang

Hvis man ønsker at se skanninger af kort der sidder i atlas: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "kort i bog" og vælg materiale type: kort. Eller klik her:  

    Seriekort:

Seriekort modtages som pligtaflevering eller gave og katalogiseres i REX.
Udenlandske moderne seriekort erhverves hovedsagelig på CD-rom, de ældre seriekort, som i stor udstrækning er modtaget fra det tidligere Geodætisk Institut, er ordnet og er ved at blive registreret i REX. De registrerede udenlandske seriekort omfatter Europa, den europæiske del af Rusland, Afrika som helhed og enkelte dele af Afrika samt enkelte serier fra New Zealand.

Dansk materiale der er modtaget via pligtaflevering, er en del af den nationale kulturarv og skal bevares for eftertiden. Materialet udlånes derfor ikke, men kan benyttes på Center for Kort og Billeder, desuden kan det affotograferes i Det kongelige Biblioteks Fotografiske Atelier.
Vedrørende pligtaflevering se: www.pligtaflevering.dk  

Hovedparten af de udenlandske seriekort udlånes til andre bibliotekers læsesale, kortene kan bestilles 10 stk. af gangen efter de skannede oversigtskort. Man skal være opmærksom på at en del af kortserierne ikke er komplette. De seriekort vi har i vores samling, er markeret med røde streger på oversigtskortene, oversigtskortene er linket til posten i REX.

Materiale, der er opstillet på læsesalen, kan fotokopieres, hvis størrelsen af materialet tillader det. Ældre seriekort over Danmark, Grønland og Færøerne i forskellig målestok er placeret i skuffer på Læsesalen

Kortsamlingens materiale er søgbart i REX: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort

Hvis man ønsker at se hvilke kortserier der er registreret med tilhørende oversigtskort. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort. Eller klik her:

Kortsamlingen har i 2009 via pligtafleveringen modtaget opdaterede udgaver af alle kortene i kortserierne Danmark 1:25 000 og Danmark 1:100 000 via Pligtafleveringen fra Nordisk Korthandel. Kortene kan bestilles frem og efter forudgående tidsbestilling ses på Center for Kort og Billeder.

    Særsamlinger:

Frederik den Femtes Atlas:
Atlasset er et Atlas factice og består af 55 foliobind med 3535 kobberstukne og håndtegnede kort og prospekter. Det er samlet i midten af det 18 årh. Fire af bindene omhandler Danmark.
Der findes en registrant over de håndtegnede kort i atlasset den er udarbejdet af Ib Rønne Kejlbo: Manuscript maps in the Frederik den Femtes Atlas. 1969. ICCK Kejl. Se registrant her, Samt en registrant over de satiriske blade i bind 53-55 udarbejdet af Marianne Nordby Larsen: Frederik den Femtes Atlas. 1983. YZ 14 Nord kan ses på Center for Kort og Billeder efter forudgående tidsbestilling.
Kort og prospekter i de enkelte bind kan ses som en Digital faksimile på hjemmesiden, da der stadig arbejdes med beskrivelserne af indholdet, kan der være uoverensstemmelser imellem titlerne under kortene og de enkelte kort, prøv at bladre lidt frem eller tilbage, for at finde den korrekte titel: Se Frederik den Femtes Atlas her.
De fleste kort og prospekter i atlasset er katalogiseret på enkeltbladsniveau i REX og linket til skanningen. Da der stadig arbejdes med posterne, kan der være uoverensstemmelse med beskrivelsen og den tilhørende skanning. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "frederik femtes" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Atlas Major:
Atlasset er et Atlas factice og består af 64 foliobind med ca. 4000 kobberstukne og håndtegnede kort fra hele verden. Det indeholder hovedsaglig kort fra før 1750.
Værket kan bestilles frem og efter forudgående tidsbestilling ses på Center for Kort og Billeder, kræver Læsesals ID-kort
Se beskrivelse af værket og mange af de enkelte kort i værket i REX. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "atlas major" og vælg materiale type: kort. Eller klik her
Skanningsarbejde pågår.

Ingeniørkorpsets Samling:
Samlingen beståe af håndtegnede kort over fæstningsværker m.m. i hertugdømmerne, de danske kolonier og enkelte udenlandske lokaliteter fra 17.-19. årh. Der findes en særskilt registrant, der er skannet. Kortene kan bestilles frem og efter forudgående tidsbestilling ses på Center for Kort og Billeder.
Enkelte kort fra samlingen er beskrevet i REX og skannet. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "korps" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Hinrich Rinks Samling:
Samlingen indeholder kort fra grønlandske områder, der er 140 kort, såvel Hinrich Rinks egne håndtegninger som andre kartografers. Hinrich Rinks håndtegnede kort er fra perioden 1848-1877. Der findes en særskilt registrant. Desuden er en stor del af samlingen medtaget i en bibliografi af Merete Nibak: Bibliografi over Rinks Samling af kort over Grønland på Det Kongelige Bibliotek. 1982. ICCK MEM Niba.
De enkelte kort i samlingen samt registranten er katalogiseret og skannet. Se registrant her
Se kortene. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "rinks samling" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Lauge Kochs Samling:
Samlingen består af kort over det arktiske område. Overdraget til Det Kongelige Bibliotek i 1939. Samlingen indeholder bl.a. et håndtegnet Grønlandskort af Hans Egede fra 1739.
De enkelte kort i samlingen er katalogiseret og de fleste kort er skannet: Se kortene. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "lauge kochs samling" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Lafreris' Atlas:
Samling af løse kort udarbejdet af italienske kartografer og udgivet af Antonio Lafreri. Han var aktiv i Rom i årene 1544-1577. Samlingen består af 72 kort. På verdensplan er der registreret ca. 600 kort fra Lafreri. Disse er beskrevet i R. V. Tooley: Maps in Italian Atlases of the Sixteenth Century. 1939. ICCK MBO Tool. Se Tooleys registrant her
De enkelte kort i atlasset er katalogiseret og skannet. Se kortene. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "lafreris" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Globesamlingen:
Samlingen består af 44 glober både jord- og himmelglober
En del af globerne er beskrevet i: Ib Rønne Kejlbo: Rare globes. 1995. ICO Kejl
Alle globerne er katalogiseret i REX. Se registreringen af globerne. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "globus" og vælg materiale type: kort. Eller klik her

Kort i overstørrelse:
Samlingen af kort i overstørrelse består af ca. 150 kort større end 90 x 135 cm over både danske og udenlandske lokaliteter.
Disse opbevares i særlige skabe.
Kortene er katalogiseret i REX og mange er skannet, kvaliteten af skanningen er god og med zoomfunktionen er det muligt at se detaljer på kortene. 
Se kortene. Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast "kortskab" og vælg materiale type: kort, efterfølgende vælges facetten Kortsamlingen. Eller klik her

 

Kortsamlingens materiale er søgbart i REX: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort 

 

 

Kortsamlingens materiale er søgbart i REX: Vælg REX øverst til højre i menubåndet og tast ønsket lokalitet og vælg materialetype: kort
Der er iøvrigt udarbejdet en række registranter over forskellige samlinger og områder. Flere oplysninger fås ved henvendelse på kontaktbiblioteket@kb.dk