E-tryk fra Judaistisk Samling

Ud af Judaistisk Samlings ca. 35.000 trykte titler vil udvalget til digitalisering ske ud fra bøgernes sjældenhed eller fordi de repræsenterer særlig interessante delsamlinger, hvor en digitalisering vil tilgængeliggøre særlig skrøbelige materialer, som ellers ville være utilgængelige for bibliotekets brugere.

Indtil nu er fire værker blevet tilgængeliggjort som digitale faksimiler og kan ses på webstedet Judaistisk Samling: Tidlige tryk (mere om samlingen)