E-billedkunst fra Judaistisk Samling

I Judaistisk Samling indgår, udover håndskrifter og trykte tekster, forskellige religiøse jødiske genstande. Selv om disse genstande har mange træk fælles med håndskrifter, er den fremstillingsmåde og de materialer som er blevet brugt forskellige fra traditionelle håndskrifter. 

Som eksempel kan nævnes samlingens to s.k. Torah-vimpler,  hvor vi har at gøre med tekstil med broderet eller malet tekst. Vimplernes formater (ca. 20 cm x ca. 400 cm) stiller desværre også særlige krav til digitaliseringsprocessen og fremvisningen af resultaterne af denne, en udfordring som vi arbejder med løbende.