Computerspil er kulturarv

Forfatter: Jakob Moesgaard

Computerspil er en af de seneste årtiers vigtigste nye medieformer, og computerspillenes historie repræsenterer en væsentlig del af nutidens kulturproduktion. Computerspil er, med andre ord, kulturarv!

Det Kongelige Bibliotek optrapper nu indsatsen for at indsamle og bevare dansk computerspilkultur for fremtidige generationer.

Her på siden kan du læse om hvorfor og hvordan denne opgave vil blive løst:

Hvad skal gøres?

Vi beskæftiger os i udgangspunktet med dansk kulturarv i form af offentliggjort materiale. Inden for denne kategori vil vi indsamle, bevare og formidle gamle, nutidige og fremtidige danske spiludgivelser både i fysisk form og på internettet. Udover spiludgivelser vil vi også indsamle demoer, spil lavet i undervisningssammenhænge, brugerskabt spilindhold, brugerfora, designdokumenter, kildekode, concept art, osv. Kort sagt: Alt, der har med dansk spilkunst og spilkultur at gøre, så længe det er eller har været offentligt tilgængeligt.

Vi bevarer ikke selve spillene i form af disketter, cd-rom’er osv., men udelukkende den information, de består af. Dette sker for at sikre, at dataene overlever i så autentisk og sikker en form som muligt.

Hvordan kan det gøres?

Producenter og udgivere af computerspil er ifølge loven om pligtaflevering forpligtede til at aflevere to eksemplarer af deres værker til bevaring i nationalsamlingerne. Derudover håber vi på velvilje og forståelse for projektet fra uafhængige spiludviklere, undervisningsinstitutioner og spilbranchen i det hele taget. Med en koordineret indsamlings- og donationsindsats vil Det Kongelige Bibliotek være i stand til at bevare store dele af dansk spilkultur for eftertiden.

Spildataene overføres til en række bevaringsservere, sammen med de tilhørende designdokumenter, reklamer, osv. Bevaringsteknologien udvikles løbende i samarbejde med en række institutioner og biblioteker fra hele verden. Det Kongelige Bibliotek deltager aktivt i sådanne projekter, og dermed sikrer vi ikke blot ensartede standarder, men også et langtidssikret engagement og løbende udvikling af relevante teknologier.

Den bevarede spildata opbevares i et spilarkiv, som bibliotekets brugere vil have mulighed for at tilgå fra dedikerede maskiner på Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets læsesale. Arkivet vil ikke blot give mulighed for at spille nye og gamle spiludgivelser via emulering af soft- og hardware; men også for at anvende en lang række informationer om spillene og kulturen omkring dem. Emuleringsmiljøet videreudvikles netop nu i større EU-projekter, der sikrer, at den fremtidige tilgængeliggørelse og formidling af lagret og bevaret digitalt materiale bliver så autentisk som muligt.

Hvorfor?

For det første risikerer vi at miste en stor del af vores digitale kulturarv på grund af forskellige lagermediers skrøbelighed og den hastige systemudvikling, som vanskeliggør afviklingen af ældre software. Pligtafleveringsinstitutionernes kompetencer og kontinuerlige engagement i udviklingen af fremtidssikrede bevaringsmetoder er simpelthen nødvendige for at undgå at den del af kulturarven forsvinder.

For det andet repræsenterer dansk spilkunst og –kultur et spændende felt indenfor den internationale spilverden. Danske udviklere placerer sig i høj grad forrest, når det gælder om at udvikle spændende og nytænkende idéer for brugen af computerspil som andet end ren underholdning. Desuden er Danmark ifølge en række analyser fra bl.a. Copenhagen Business School et af de lande, hvor der spilles allerflest computer- og konsolspil. Hvis fremtidige generationer skal kunne danne sig et realistisk billede af nutidig mediekultur, er det nødvendigt at computerspillene medtages.

For det tredje er spilbranchen i høj grad omskiftelig, og en lang række spil og spilidéer når desværre aldrig længere end til tegnebrættet eller teststadiet. På længere sigt ønsker Det Kongelige Bibliotek også at inkludere ufærdige projekter og produkter. På den måde kan Det Kongelige Biblioteks Spilarkiv blive en unik ressource for fremtidige forskere, spiludviklere og brugere.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om indsamling og bevaring af elektronisk materiale på

-          www.pligtaflevering.dk

-          www.netarkivet.dk