Om Teatersamlingen

Teatersamlingen (tidl. Dramatisk Bibliotek) blev oprettet i 1939 som en selvstændig enhed med bestyrelse. Det havde til huse i Universitetsbiblioteket i Fiolstræde helt frem til 1989, hvor det overgik til at være en del af Det Kongelige Biblioteks Håndskriftssamling. Fra 1998 blev Teatersamlingen overflyttet til Musiksamlingen, som derefter kom til at hedde Musik- og Teatersamlingen. Et fagligt kontaktudvalg er fortsat tilknyttet Teatersamlingen som afløser for den hidtidige bestyrelse. Ved Teatersamlingens 60 års jubilæum i 1999 blev der udgivet et lille hæfte med hele historien om samlingen, læs den her: Teatertekster til tiden. Dramatisk Bibliotek gennem 60 år (1939-1999).

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget, som mødes hvert år i marts, fungerer som et fagligt råd for Teatersamlingen. Det er sammensat af repræsentanter for forskellige interessegrupper indenfor scenekunst og består i 2015 af:

Teaterchef for Folketeatret Kasper Wilton (Formand for Danske Teaterlederes Fællesråd)

Skuespiller og instruktør Preben Harris

Lektor, mag.art. Stig Jarl (Københavns Universitet)

Sekretariatschef Susanne Godske (Danske Dramatikere)