Nyerhvervelser

Om nyerhvervelser inden for ældre dansk og udenlandsk (vesterlandsk) bogtryk

Det Kongelige Bibliotek søger løbende at supplere sine ældre og nyere samlinger af danske og udenlandske trykte bøger.

Som nationalbibliotek har biblioteket en forpligtelse til at tilstræbe at have en så komplet samling af trykte danske bøger som muligt. Naturligvis er der huller – det gælder både for de ældre og de yngre perioder – og fra tid til anden er der mulighed for at udfylde dem, særlig ved køb på bogauktioner.

Som bogmuseum bestræber biblioteket sig på til stadighed at udbygge samlingerne så de belyser så mange facetter som muligt af dansk og udenlandsk boghistorie. Vi køber i første række bøger efter følgende kriterier:

  • æstetiske og tekniske sider af selve bogproduktionen (bogbind, bogtryk m.m.)
  • det tekstlige indhold (fx førsteudgaver eller andre bemærkelsesværdige udgaver af historisk betydningsfulde tekster)
  • proveniens (dvs. en bogs ejerhistorie)