Bestilling

Bogrygge

De fleste bøger fra de boghistoriske samlinger kan bestilles direkte i REX.

Hvis dette ikke er muligt, kan bøgerne bestilles per e-mail til kontaktbiblioteket@kb.dk eller ved aflevering af bestillingssedler til læsesalsvagten på Center for Manuskripter & Boghistorie

Før benyttelse indmeldes nye lånere på biblioteket, og i læsesalens skranke udleveres en ansøgningsblanket til det særlige læsesals ID-kort. Medbring sundhedskort (udenlandske lånere skal medbringe pas).

Du kan finde inspiration til søgning under punktet databaser og kataloger - eller under punktet digitaliserede bøger. Det er ikke umuligt, at den udgave du søger, allerede er digitaliseret på et andet bibliotek.