Luxdorphs samling af trykkefrihedens skrifter 1770-1773

Forfatter: Henrik Horstbøll

 

Bibliografi over samlingens 46 bind:

1. række: 20 bind fra 14. september 1770 frem til 17. januar 1772

2. række: 25 bind fra tiden efter Struensees fald 17. Januar 1772, samt et enkelt bind i kvart-format.

Samlingen er præsenteret i Fund og Forskning, bd. 44, 2005, s. 397-440.