H.C. Lumbyes kompositioner
Værkfortegnelse og kildekatalog

Forfatter: seniorforsker dr.phil. Knud Arne Jürgensen

H.C. Lumbye, litografi fra ”Ny Portefeuille” (1844).
H.C. Lumbye, litografi fra ”Ny Portefeuille” (1844).

Værkfortegnelsen er ordnet alfabetisk efter første ord i titlen. 

Værker med tal som første ord i titlen er ordnet numerisk efter den alfabetiske del.
 
Uidentificerede værker er anført alfabetisk til slut i katalogen.
 
Hvert værk er registreret og det tilhørende kildemateriale katalogiseret efter primær registrering i følgende orden:
 
  • Hovedtitel (alle kendte samtidige eller senere danske og udenlandske varianttitler anføres som selvstændige indførsler med henvisning til værkets hovedtitel).
  • Genre
  • Komp. dato/år: Dato og/eller år for kompositionen. 
  • 1. opf.: Dato og sted for førsteopførelsen.
  • Autograf: Beskrivelse af H.C. Lumbyes autograf og hvor den befinder sig. 
  • Trykte udg.: Nodetryk udgivet i H.C. Lumbyes levetid anført med forlagsnavn, forlags-nummer og datering så vidt dette er muligt (forkortelsen DK-Kk anført i parentes efter en trykt udgave angiver, at noden findes i Det Kongelige Biblioteks Musik- og Teaterafdeling; forkortelsen F-Po angiver, at noden findes i Bibliothèque Nationale, Paris).
  • Opf. mat.: Opførelsesmateriale der hidrører fra H.C. Lumbyes egen levetid anføres med oplysninger om dets nuværende opbevaringssted og art. Hvor det med sikkerhed vides, at senere opførelsesmateriale er kopieret/afskrevet direkte fra komponistens autograf medtages også dette. Der gøres særligt opmærksom på, at talrige senere opførelsesmaterialer til Lumbyes værker findes bevaret i Det Kgl. Biblioteks Musik- og Teaterafdeling og Orkesterbibliotek, i Det Kongelige Teaters Musik arkiv, i Tivolis Musik arkiv, i Tivolis Promenadeorkesters arkiv, i Livgardens Musik arkiv, i Danmarks Radios nodearkiv, i Landsdelsorkestrenes musikarkiver samt i privateje.
  • Anmærkninger: Særlige oplysninger om værket, dets opførelseshistorie og kilde-materiale.
Rettelser, tilføjelser og oplysninger om udgivne og utrykte værker af H.C. Lumbye, der ikke findes medtaget og registreret i nærværende værkfortegnelse og kildekatalog, modtages med taknemmelighed.
Oplysninger kan sendes til Musik- og Teatersamlingen, e-mail: mta-post@kb.dk

Fortegnelsen er gjort tilgængelig med venlig tilladelse fra Klaus Heymann/HNH International Limited. Alle rettigheder forbeholdes.