Småtrykssamlingen udstiller i Oktogonen 23. oktober-31. december 2014

Brochure fra D.F.D.S. Norge med D.F.D.S., 1959
Brochure fra D.F.D.S. Norge med D.F.D.S., 1959

Udstillingen hedder Danmarks færger og en enkelt bro

Wikipedia definerer en færge således: En færge er en skibstype, der transporterer personer, biler, jernbanetog mv. fra én færgehavn til en anden – (og retur). En færge udfylder samme funktion som en bro.

Lande som Danmark, Nederlandene og Storbritannien som har lange kystlinjer og adskillige øer har traditioner for færger.

Broer erstatter eller supplerer ofte tidligere færgeforbindelser, f.eks. er de navnkundige Storebæltsfærger erstattet af Storebæltsbroen. Ofte er det dog ikke muligt på grund af afstanden eller geografiske forhold.

Materialet er fra Småtrykssamlingen, som via Lov om pligtaflevering modtager en mangfoldighed af trykte publikationer fra firmaer, foreninger, institutioner og offentlige myndigheder, f.eks. beretninger og regnskaber, kataloger, programmer og skoleblade.

Læs mere om Småtrykssamlingen her

 dfds_norge    england_harwich    bornholm