Nyheder fra Judaistisk Samling

Orientalsk og Judaistisk Afdeling / April 2009

 

En lille bog fortæller ...

I Judaistisk Samling findes et hæfte (Cod. Heb. Add. 119) med notater fra 1925 og 1953, som i foråret 2009, efter 56 år, igen er blevet aktuelt. Det drejer sig om en trykt liturgisk tekst for den særlige bøn, Birkat he-Chammah (transskriptionsmåden er vekslende), som indenfor traditionel jødedom fremsiges hvert 28. år, når solen, ifølge de matematiske beregninger, der ligger til grund for den jødiske kalender, befinder sig det samme sted på himmelen, som den gjorde ved dens skabelse (1. Mos. 1,16-18). I år 2009 (år 5769 ifølge jødisk tidsregning, som udgår fra jordens skabelse) vil dette finde sted den 8. april.

 

Interessant nok kan vi få et indblik i, hvordan fejringen forløb i København for hhv. 84 og 56 år siden. I en udgave af liturgien, trykt i Frankfurt am Main, har et ukendt vidne nemlig beskrevet ceremoniens forløb både den 8. april 1925 og igen den 8. april 1953. Teksten er skrevet på hhv. bogens indre forperm og indre bagperm. Den første beskrivelse lyder:

 

Solens Fornyelse fandt sted! Onsdag den 8. April 1925 ved Langelinies Lystbaadehavn oven over Roernes Baadehus Kl. 5. 25 om Morgenen. Jeg tog hjemmefra med Far og Abraham hentet af Kunstadt i Bil kl. 5. Derude var ca. 100 Mennesker Tilstede bl. a. Overrabbinerne Dr. Friediger, Josef Goldschmidt og Sønner, Jos. Fischer og Søn, Siegfried Philip, Dr. Winckler, Jac. Grossmann, Max og Ferdinand Grün, Gersom Oppenheim, Emil, Alberte Meyer med Sønner, Jul. Ruben og Sønner, Moses Metz.

Præcis 5.25 viste Solen sig prægtigt i den pragtfulde Morgen hvorpaa man straks læste Side 5-9 Derefter עלינו og Kaddisch [lovsigelse].

* עלינו ʿAleinu; (en bøn) og Kaddisch (lovsigelse) indgår den daglige liturgi
 

 Otteogtyve år senere kommer den lille bog frem igen:

Onsdag d. 8. April 1953. Ca. 100 Personer! Solopgang 5.25. Overrabbin Dr. Melchior forelæste Side 6-9. Tilstede var bl. a. Magister Friedman, Kurzweil, Dr. Bachman, Erik Metz, Kantor Fried (Grabonn [?] rejste samme Morgen til Mohel-uddannelse i London) Schild – Axel Margonlinsky Herm. Margolinsky – og en stor Del af Jød. Ungdom – Abraham Mangurten

Afhentet af Leop. Nadelman kl. 5 Ceremonien varede ca. 20 Minut. – Gudstjenesten i Synagogen beg. Kl. 6.30 Derefter Kaffe i Jød. Ungdoms Lokaler i Ny. Kongensgade.
 

Den korte liturgi, som bliver fremsagt direkte efter morgenbønnen, indeholder forskellige bibeltekster (f. eks. flere udsnit fra Salmernes bog), samt den velsignelse som fremsiges over skabelsen (”Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som har udført skabelsens værk.”). I denne udgave indgår også udvalgte citater fra halakhiske (dvs. jødiske lov-) værker og andre tekster, hvori ritualet er nævnt (s. 3-5; s. 10-16) samt den liturgiske tekst, som bliver fremsagt på hver nymånedsdag, med baggrundstekster (s. 17-20).

Det har ikke været muligt at identificere, hvem bogen har tilhørt; den blev for nylig fundet i forbindelse med rømning af et magasin. Hvis nogen skulle genkende håndskriften, eller på anden måde har oplysninger som kan bidrage til opklare, hvem som er rapportøren, hører vi gerne om det! For kontaktoplysninger, se sidst i dette nyhedsbrev. 


Donation muliggør digitalisering af David Simonsens håndskrifter og breve

Takket været en donation, vil David Simonsens samling af håndskrifter, samt samlingen af breve i hans arkiv, der begge indgik i erhvervelsen af hans bibliotek i 1932, blive tilgængelige på internettet i digitale faksimileudgaver. Håndskrifterne forventes at ”gå i luften” i begyndelsen af efteråret; brevene vil følge senere. Læs mere om donationen og projektet her.
  


Dette nyhedsbrev er udsendt af Orientalsk og Judaistisk Afdeling, Det Kongelige Bibliotek. Spørgsmål og kommentarer kan stiles til oja@kb.dk.


Se forudgående nyhedsbrev
> Abonnér på dette nyhedsbrev