Nyheder fra Musik og Teater april-maj 2016

 


Shakespeare og moralen - foredrag den 18. april 2016

william shakespeare
William Shakespeare

Shakespeare og moralen - foredrag i Dronningesalen 18. april 2016 kl. 19. Det Kongelige Bibliotek har her i foråret 2016 fejret 400-året for Shakespeares død den 23. april 1616 med en række  foredragsforestillinger, der bliver afviklet som en vekselvirkning mellem skuespilleren Morten Burian, pianisten Rikke Sandberg samt en foredragsholder. Den første var lederen af Hamletscenen, Lars Roman Engel, den anden forfatteren og oversætteren Niels Brunse - og den 18. april kommer så den sidste foredragsforestilling med leder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius.

Hun vil fortælle om den første danske Shakespeare-opførelse, Hamlet, på Det Kongelige Teater 1813 - og alle de politiske, moralske og kunstneriske hensyn, der skulle tages for ikke at støde 1800-tallets publikum i biedermeier-København. Igen vil foredraget blive indledt med musik spillet af Rikke Sandberg og citater fra Hamlet fremført af Morten Burian.

Flere oplysninger samt køb af billet her.

Alette_ScaveniusLeder af Dramatisk Bibliotek, Alette Scavenius, vil fortælle om den første danske Shakespeare-opførelse.

Til topfodbold2Til top

Fodbold-udstilling: På vej til Mexico 1986

I anledning af at det er 30 år siden, Danmark for første gang var med til VM i herrefodbold, har Det Kongelige Bibliotek lavet en udstilling, som blandt andet har fokus på alle de mange slagsange, der udkom det år.

Seniorforsker Henrik Smith-Sivertsen har stået for den musikalske del af udstillingen og har samlet en lang række kendte, mindre kendte og absolut totalt ukendte eksempler på VM 86-slagsange.

Så hvis man er vild med fodbold, eller bare vil genopleve 1986, året i rødt og hvidt, og ikke kan leve uden at vide, hvordan pladen med ”Speddy Gon’Elkjær” mon lyder og ser ud, kan man hermed få sin lyst styret.

Udstillingen varer indtil mandag den 18. april 2016 og kan ses i Dronningesalsmontrene i Den Sorte Diamant.


Dansktop-serie på DR K

Dansktoppen: Hadet og elsket er titlen på en serie, der i disse uger kører på DR K. Her ser genrens største stjerner som Keld Heick, Birthe Kjær, Johnny Reimar, Lis og Per og Johnny Hansen tilbage på deres karrierer og fortæller om, hvordan Dansktoppen er historien om et splittet Danmark. På den ene side folket, der godt kan lide en god melodi og en tekst, man kan synge med på. På den anden side kultureliten, der er mere kritisk indstillet.

Seniorforsker Henrik Smith-Sivertsen fik i sin tid idéen til programserien og fortæller anekdoter og giver historisk indsigt.

Programmerne blev vist i marts og april 2016 og kan stadig ses i DR's app og net-tv i en periode derefter.

henrik smith-sivertsen billede fra facebook-gruppe Jeg elsker Dansktoppen

Seniorforsker Henrik Smith-Sivertsen fik i sin tid idéen til programserien om Dansktoppens historie

Til top


Samlet udgave af Niels W. Gades klaverværker

Samlet udgave af Niels W. Gades klaverværker red af niels bo foltmann

I efteråret 2015 udgav Dansk Center for Musikudgivelse (DCM) to bind med Niels W. Gades samlede klaverværker redigeret af seniorforsker Niels Bo Foltmann. Der er tale om et samarbejde mellem Fonden til Udgivelse af Niels W. Gades Værker og DCM, idet Gade-Udgaven har stået for trykning og distribution, mens DCM har leveret det videnskabelige arbejde inden for rammerne af Gade-Udgavens redaktionelle principper.

Gades musik for soloklaver udgør en ganske omfattende del og den måske mest komplekse værkkategori i hans oeuvre. Samtidig spænder klaverværkerne over hele Gades løbebane som komponist, idet de tidligste klaverstykker stammer fra 1837, mens det sidste – en lille lejlighedskomposition for firhændigt klaver – blev til i 1889, året før hans død. De fleste værker blev trykt allerede i Gades samtid, men en ikke uvæsentlig del er kun overleveret i manuskript og er først nu blevet tilgængelig for et større publikum.

Værkernes omfang og karakter rækker fra stort anlagte virtuoskompositioner som f.eks. e-mol-sonaten op. 28 til små karakterstykker, f.eks. Foraarstoner op. 2B og Akvareller op. 19. Det var i høj grad gennem sidstnævnte – de uprætentiøse og teknisk mindre krævende karakterstykker – at Gade sikrede sig en plads som en af sin samtids mest yndede klaverkomponister. Især samlingen Akvareller op. 19 nød en enestående popularitet. Den udkom i komponistens levetid på musikforlag i både Skandinavien, Tyskland, Frankrig, England og USA.

I forbindelse med denne udgave er Gades originalmanuskript til en kadence til Beethovens tredje klaverkoncert dukket op – den var indklæbet i Musikforeningens eksemplar af den trykte klaverstemme til koncerten. Det må antages, at denne kadence er komponeret til en af de første opførelser af dette værk i Musikforeningen, måske som hjælp til den kun 17-årige August Winding (1835-99), da han var solist ved en koncert den 20. april 1852. Som det ses af nedenstående foto har noden på et tidspunkt været betænkelig nær ved et levende lys. Mon den unge Winding har været så uforsigtig at lægge noden over et tændt lys på klaveret?   

Det er planen, at den nye udgave af Gades klaverværker skal danne grundlag for en samlet cd-indspilning med pianisten Marianna Shirinyan, udgivet på pladeselskabet Dacapo.3 Niels w Gades originalmanuskript til en kadence til Beethovens tredje klaverkoncert4 Niels w Gades originalmanuskript til en kadence til Beethovens tredje klaverkoncertGades originalmanuskript til en kadence (indklæbet i en trykt node af Beethovens tredje klaverkoncert) har på et tidspunkt været betænkelig nær ved et levende lys...

Til top


Else Marie Pade mindes
else marie pade komponist elektronisk musik

Else Marie Pade (1924-2016)

Den 18. januar 2016 døde den danske komponist Else Marie Pade, 91 år gammel. Hendes musik står tilbage som et sjældent monument i den danske musikhistorie, og hendes ihærdige arbejde for at introducere den konkrete og den elektroniske musik i Danmark har været af stor betydning. Onlinetidsskriftet Seismograf.org mindes Pade med et Fokus, der omfatter genudgivelser af tekster fra komponistens egen hånd og interviewet, der blev starten til den nationale og siden internationale anerkendelse, Pade oplevede i en sen alder. Derudover kan man også læse en helt ny tekst af komponisten Birgitte Alsted.
Det er Sanne Krogh Groth, der er tilknyttet Det Kongelige Bibliotek som forsker, som har redigeret præsentationen.

Læs mere

Til top


Big band-musik fra Lars Møller

Musiksamlingen har modtaget en større donation af musik primært for big band fra komponist, dirigent og saxofonist Lars Møller (f. 1966).

Lars Møller er en ledende skikkelse på den danske jazz- og ikke mindst big band-scene. Han har boet og studeret i bl.a. New York og New Delhi og har spillet med en lang række førende danske og udenlandske musikere. Lars Møller har særligt gjort sig bemærket som komponist og kunstnerisk leder på big band-området, bl.a. som kunstnerisk leder af det københavnske The Orchestra i årene 1997-2001 og for Aarhus Jazz Orchestra 2012-2015.

Donationen indbefatter Lars Møllers arkiv af nodemanuskripter, skitser m.v. for værker komponeret siden 2004 – musik udgivet på bl.a. cd’erne Skandinaviske Klagesange –  Jomi Massage møder DR Big Band & Lars Møller og Episodes (med The Orchestra).

Desuden er værket ReWrite of Spring, Lars Møllers seneste store projekt, rigt dokumenteret i donationen både hvad node- og audiomateriale angår. Værket, som bygger på Igor Stravinskijs berømte Le Sacre du Printemps er udkommet på cd i 2015 hos Dacapo Records og har tidligere været opført i uddrag i bl.a.  Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek.

Musiksamlingen har modtaget en substantiel del af materialet (både hvad noder og indspilningsmateriale m.v. angår) i digital form. Denne del af materialet giver Det Kongelige Bibliotek god mulighed for at høste yderligere erfaringer med digital arkiv- og bibliotekspraksis på musikområdet.

De fysiske samlinger er registreret i REX og kan ses her.

Til top

lars moeller komponist big band

Lars Møller

Til top


magasin 1-2016
Til top

Musiklivet i Christiansfeld i slutningen af 1700-tallet

"Brødremenigheden var ganske svær at acceptere i 1700-tallets Danmark. Selv om menighedens salmesang var noget særegen, var den dog vidt berømt for at være smuk, ren og ganske dragende. Dilemmaet mellem at acceptere deres økonomisk evner og tage afstand fra deres revolutionerende tanker forsøgte man at løse ved at lade menigheden etablere et samfund så langt fra hovedstaden som muligt, i det der den gang var den nordligste del af hertugdømmet Slesvig. Men efterhånden blev især reformatorerne, som var inspirerede af Oplysningstidens ånd, overbevist om, at man kunne lære noget af Brødremenighedens idéer ikke bare om produktion og økonomisk fremgang, men også om uddannelse og ikke mindst om deres enorme fokus på musik og musikkens anvendelse og betydning, både i kirken og som en opbyggelig fritidssyssel."

Læs resten Peter Hauges artikel i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek som PDF-fil her.


Folkeviser og fortællende sang

"De gamle fortællende folkeviser med omkvæd og med rødder tilbage til middelalderen (også kaldet ballader) er omdrejningspunktet i denne artikel; dog ikke som tekster eller melodier, men som sang – og nærmere bestemt som et individuelt, fortællende sangudtryk. Hovedpersonerne er almuen og andre småkårsfolk fra omkring midten af 1800-tallet og hundrede år frem, men med særligt fokus på en hjemmesyerske født i 1901, med hvem vi har lydoptagelser fra bl.a. 1969. Men inden vi når så langt, vil også andre kilder blive inddraget fra både 1800- og 1900-tallet for at kunne belyse baggrunden for syngemåde generelt og individuelle sangudtryk specifikt."

Læs resten af Lene Halskov Hansens artikel i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek som PDF-fil her.

Til top

halskov
Julie Petersen som ung mor, ca. 1928

Til top


Teaterinstruktøren Henrik Sartous Arkiv

Teaterinstruktøren Henrik Sartous Arkiv er netop tilgået Dramatisk Bibliotek. Henrik Sartou var en af sin tids mest berømmede instruktører, udgået fra Statens Teaterskole i 1990.

Hans repertoire spændte vidt, fra de skarpe, enkle iscenesættelser som Dahlströms Jernbyrd, Koltès' I Bomuldsmarkernes Ensomhed og Thomas Vinterbergs Festen - alle tre på Mammutteatret i hhv. 1992, 1994 og 2002, til de mere spektakulære som Prices Scener fra et århundrede på Gladsaxe Teater i 1999 og Carl Nielsens opera Maskarade på Den Jyske Opera 2002.

Henrik Sartou døde efter lang tids sygdom et par dage før premieren på sin sidste forestilling, Sven Holms Kender du svimmel, - bed at hun ikke griber dig på Odense Teater i 2005, kun 40 år gammel.

I januar i år udkom en mindebog om Henrik Sartou, Mens det endnu er for sent, med bidrag af hans mange samarbejdspartnere samt en komplet oversigt over hans liv og værk, som i mangt og meget er bygget på materialet i det arkiv, der nu bliver tilgængeligt for vores brugere på Det Kongelige Biblioteks læsesal.

Til top

bøger hylde arkiv anonymt
Til top


Læsesal E vest dørskiltTil top

Åbningstider på Læsesal E Vest

Mandag-fredag kl. 9-21
Lørdag kl. 10-17
Søndag lukket

Læs om generelle åbningstider i Diamanten og på andre af Det Kongelige Biblioteks adresser


Facebook-sider
> Dramatisk Bibliotek - Det Kongelige Bibliotek 
> Musiksamlingen - Det Kongelige Bibliotek
> Danske Hitlister 1963 - 2010
> Melodi Grand Prix-historie

Til top

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev