Nyheder fra Musik og Teater feb.- mar. 2016

 


Ilja Berghs Samling

Ilja Bergh node-manuskript Transparente für Klavier-Solo 1981
Ilja Bergh: Transparente für Klavier-Solo (1981)


Sidste år døde pianisten og komponisten Ilja Bergh. Musiksamlingen fik efterfølgende mulighed for at indlemme en større samling autografer til en række af Berghs værker.

Ilja Bergh var født i 1927 i Berlin, men i mellemkrigsårene kom han til Danmark, hvor han boede resten af sit liv. ”Boede” er nok ikke det rette ord i denne sammenhæng, for Bergh havde flere adresser i europæiske storbyer og var på den måde i høj grad europæer. Denne internationale holdning prægede i særdeleshed hans værker, som var kendetegnet ved åbenhed over for nyt, samtidig med at hans stil og hans solistoptrædener ofte afspejlede en bevidsthed om videreførelsen af den store romantiske virtuostradition. Det får man et klart billede af, hvis man kaster et blik i hans noder til soloklaverværkerne. I det hele taget var Ilja Bergh ét med sin musik.

Samtidig med at pleje sin karriere som komponist og koncertpianist, indgik han i en række sammenhænge i både Danmark og udlandet og blev på den måde bl.a. en fremtrædende og særpræget repræsentant for tidens mere eksperimenterende strømninger: fluxus og happenings. Ilja Bergh tilgodeså sit eget instrument, klaveret, i en lang række værker, men skrev også musikdramatisk musik, bl.a. operaen Manden som ikke ville være død.

Til top


Flere værker af Pelle Gudmundsen-Holmgreen

pelle gudmundsen-holmgreen 1
Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Fra Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932) har Musiksamlingen modtaget et større supplement af autografer til såvel nyere som ældre værker.

Gudmundsen-Holmgreen tilhører sammen med Ib Nørholm og Per Nørgård den gruppe af danske komponister, som satte den musikalske dagsorden i 1960’erne. Alle har de lige siden været aktive, og på samme måde som Nørholm og Nørgård er Gudmundsen-Holmgreen en hyppig gæst på koncertprogrammerne for ny musik.

Blandt de nyindkomne autografer er to til værker, Gudmundsen-Holmgreen har skrevet til Kronos Quartet, Andersen 200 Moving still for baryton og strygekvartet (2004) og Last ground, Strygekvartet nr. 9 (2006). Værkerne vakte stor opmærksomhed ved fremkomsten, og man kan på Læsesal Vest studere dem i komponistens egenhændige nedskrifter.
 
Til top


J.S. Bach og Danmark

I det nys udkomne bind af Det Kongelige Biblioteks skriftserie Fund og Forskning kan man finde en artikel af seniorforsker Claus Røllum-Larsen, ”J.S. Bach og Danmark. En studie i den danske præsentation og musikfaglige behandling af Bachs værker indtil 1950”.

Artiklen belyser indledningsvis, hvordan Bachs musik er blevet spredt af danske musikpersonligheder med relation til Bachs søn, Carl Philipp Emanuel Bach i Hamborg. Derpå undersøges, i hvor høj grad og hvor tidligt Bachs værker blev forhandlet og opført i København.

Herudover beskrives, hvorledes Bachs musik blev behandlet i musiklitteraturen herunder konversationsleksika. Som afslutning beskrives en foreløbig kulmination på de koncertbestræbelser, der fandt sted igennem 1900-tallet, den stort anlagte mindeuge for Bach i 1950.

Bindet med bl.a. denne artikel kan købes her

bach-dk node
Koncertprogram
til den danske førsteopførelse
af
Matthæuspassionen.
(Det Kongelige
Bibliotek)

Til top


Skatteudstilling genåbner i februar

thott_1510_2(270h)Hjertebogen

Det ældste danske folkevisehåndskrift, Hjertebogen, med  83 kærlighedsviser er fra 1550erne og med på udstillingen.

Midt i februar 2016 åbner udstillingen af Skatte i Det Kongelige Bibliotek igen efter en kortere lukkeperiode. Her kan man se en række af bibliotekets klenodier inden for f.eks. litteratur, naturvidenskab, filosofi, foto, kortlægning samt drama og musik.

Biblioteket udstiller bl.a. Henrik Ibsen første udkast til dramaet Brand, breve fra Ibsen og August Strindberg, manuskriptet til Jacob Gades Tango Jalousie, J.S. Bachs manuskript til kantaten Mein Herze schwimmt im Blut og Niels W. Gades manuskript til koncertstykket Elverskud. Særlig fokus er lagt på Carl Nielsen med bl.a. manuskriptet til 4. symfoni og Jens Vejmand.

Der er gratis adgang til udstillingen.

Til top


Artikler om Musik som identitetkoudal artikel Jeg_maerkede suset - musik og identitet - grethe kolbe annie brøndsholm
Dirigent Grethe Kolbe

I marts 2015 afholdt Dansk Folkemindesamling et offentligt foredrags-seminar på Det Kongelige Bibliotek. Emnet var musik og identitet. Seminaret trak ca. 90 tilhørere. Nu er de fem foredrag blevet bearbejdet og en sjette artikel er kommet til. Tilsammen udgør de et tidsskrift-temanummer, Kulturstudier november 2015, med titlen ”musik som identitet”. Det hele er redigeret af en temaredaktion bestående af Jens Henrik Koudal fra Dansk Folkemindesamling samt Lars Ole Bonde, Signe Mellemgaard og Sniff Andersen Nexø. Læs om, hvordan mennesker gennem musikaktiviteter skaber, omskaber og bevarer identitet: www.tidsskriftetkulturstudier.dk.

Jens Henrik Koudal har skrevet artiklen ”Klassisk musik som identitet. En præsentation af temaer i publicerede selvbiografier”. Kulturstudier 2015, 2, s. 66-92.
Artiklen handler om tre dirigenter, der alle har haft hovedparten af deres virke i Danmark i det 20. århundrede (Grethe Kolbe, Francesco Cristofoli og Frans Rasmussen). Den undersøger, hvad musikudøvelse og -lytning har betydet for udviklingen af de tre dirigenters identitet ifølge disse musikeres selvbiografier. Artiklen handler altså om forholdet mellem erindring (som den kommer til udtryk i skriftlige livshistorier), musicering og identitet. Hvilke temaer fra erindringen vælger dirigenterne at fremdrage i selvbiografierne? Hvordan giver de deres liv mening ved at fortælle om det i en trykt selvbiografi?
Artiklen kan læses her.

Brobyggeren med dirigentstokken

Dirigent Frans RasmussenREX-databasen i forbedret udgave

Det Kongelige Biblioteks database REX er blevet forbedret med disse spændende funktioner:
- Du kan personliggøre dine søgeresultater via login.  
- Du tilbydes andre titler om samme emne via en virtuel boghylde med forsider.
- Avanceret søgning er blevet stylet.
- Du kan tydeligere se, hvor du kan få fat i materialet. 
- Systemet husker dit foretrukne afhentningssted.

Velkommen på rex.kb.dk.

virtualbrowse
Virtuel boghylde

Til top


Læsesal E vest dørskiltTil top

Påske-åbningstider på Læsesal E Vest

Påske-lukket 24.-28. marts

Normale åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-21
Lørdag kl. 10-17
Søndag lukket

Læs om generelle åbningstider i Diamanten og på andre af Det Kongelige Biblioteks adresser


Facebook-sider
> Dramatisk Bibliotek - Det Kongelige Bibliotek 
> Musiksamlingen - Det Kongelige Bibliotek
> Danske Hitlister 1963 - 2010
> Melodi Grand Prix-historie

Til top

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev