Nyheder fra Musik og Teater

December 2014

 


julehjerte MTA alette jul 2013


Musik- og Teatersamlingen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!


Carl Nielsens 150 års jubilæum 
 
 CN_200x150

Komponist Carl Nielsen (1865-1931) ville have fyldt 150 år i 2015


I forbindelse med Carl Nielsens 150 års jubilæum er der anlagt en stor Carl Nielsen-hjemmeside - carlnielsen.org - som er opbygget af DR, Det Kongelige Bibliotek, Odense Bys Museer, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Dacapo Records og Carl Nielsen Selskabet i samarbejde med Det Kongelige Teater, Odense Symfoniorkester, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Udenrigsministeriet, Det Danske Kulturinstitut og European Broadcasting Union. 

Siden indeholder 6 kapitler om Carl Nielsen skrevet af Karl Aage Rasmussen, mange af Dacapos Nielsen-optagelser til fri afspilning samt over 60 fotografier af Carl Nielsen i meget høj kvalitet. Derudover er det muligt at se noderne til samtlige Nielsens værker direkte på sitet. Både noder og billeder er stillet til rådighed af Det Kongelige Bibliotek. 
  
Til top


Carl Nielsen Brevudgaven foreligger nu snart færdigudgivet

Kort efter nytår 2014/15 udsendes de sidste to bind af Carl Nielsen Brevudgaven.

Dermed er dette store udgivelsesprojekt gennemført, og det er ikke for meget sagt, at fremtidig Carl Nielsen-forskning hermed har fået en nærmest uudtømmelig kilde til forståelse og beskrivelse af komponistens liv og værk. Den store udgave ligger således færdig i begyndelsen af det jubilæumsår, hvor 150-året for Carl Nielsens fødsel vil blive fejret i Danmark, men også mange steder i udlandet.

I forbindelse med udgivelsen vises en udstilling i uge 3-5 i 2015 i Dronningesalsmontrene i Den Sorte Diamant med en beskeden del af de breve, som man kan finde i den store udgave, og der vil være fotos af en række af de personer, Carl Nielsen korresponderede med.

Læs mere

carl nielsen komponist - node musik hat

Til top


Arkivmateriale fra ABC Teatret

ABC Teatrets foyer
Foyeren på ABC Teatret, illustreret af Eiler Krag med tidens hotteste kändisser


ABC Teatret lukkede i 1994 efter i 58 år at have underholdt københavnerne med komedier og farcer, letpåklædte piger og høj cigarføring – ikke mindst hos teatrets navnkundige direktør gennem 16 år (1949-1965), Stig Lommer.

Ved lukningen fik Det Kongelige Bibliotek en større mængde arkivmateriale ind, som nu er ved at blive registreret og vil være tilgængeligt fra midten af december 2014. Det drejer sig primært om administrationsmateriale fra de to sidste direktører, Helle Virkner og Lars Knutzon, samt al dokumentation i forbindelse med lukningen. Materialet er dog klausuleret, så man skal have tilladelse fra Dramatisk Bibliotek til at se det.

Bygningen var opført i 1936 og blev revet ned tre år efter lukningen – nogen arkitektonisk perle var den ikke, men helt unik var den lange foyer, som tegneren Eiler Krag illustrerede i 1970erne med tidens hotteste kändisser – lige fra Dronningen og hendes hofmarskal, Hans Sølvhøj, over Storm P med Ping i hånden til Ebbe Rode og Ulf Pilgaard.

Se Det Kongelige Biblioteks samlede materialer om ABC Teatret i REX


l-glass-m

Komponist og pianist Louis Glass (1864-1936)

Til top

Udstilling: Louis Glass 150 år 

I år er det 150 år siden, den danske komponist Louis Glass blev født. Det markerer vi med en udstilling i uge 50 og uge 1 i Dronningesalsmontrene i Den Sorte Diamant.

Glass var oprindelig uddannet cellist og pianist, og gennem 40 år drev han det klaverkonservatorium på Frederiksberg, som hans far havde grundlagt. Louis Glass var medstifter af Dansk Musikpædagogisk Forening i 1898, og i nogle år var han dirigent i Dansk Koncert-Forening.

Selv om han særligt i sine unge dage var en fremtrædende klaverspiller, var det som komponist, han slog sit navn fast. Hans hovedværker er de seks symfonier, som stort set er komponeret samtidig med Carl Nielsens. Men der er en verden til forskel på de to komponister. Hvor Carl Nielsen søgte mod lyset og lagde stadig større afstand til den romantiske stil, var Glass tro mod sit udgangspunkt i senromantikken. Særlig den 5. symfoni med tilnavnet Sinfonia svastika vandt anerkendelse i Glass’ samtid. Symfonien har et teosofisk ”program” og skildrer livskredsløbet symboliseret ved det ældgamle svastika.

Glass’ musik gled efter hans død stadig mere i baggrunden, men i vore dage spores en fornyet interesse for hans værker. 


Svend Hvidtfelt Nielsens noder

Musiksamlingen på Det Kongelige Bibliotek rummer en lang række komponistarkiver, det vil sige samlinger af danske komponisters værker i autograf. Disse ofte omfattende materialer dokumenterer dansk musikhistorie og er som sådan vigtige for forskere og musikere. I forbindelse med opbygningen af denne nationale samling, har biblioteket i mange år løbende modtaget autografer fra danske komponister.

Sidste skud på denne stamme er et større antal autografer, som biblioteket har fået overdraget fra Svend Hvidtfelt Nielsen. Autograferne stammer fra perioden frem til 1999. Svend Hvidtfelt Nielsen, der født i 1958, er uddannet organist og cand.mag. i musikvidenskab og filosofi. Derudover har han studeret komposition hos Leif Kayser, og han har solisteksamen i komposition. Endelig har Hvidtfelt Nielsen skrevet en bog om sin lærer Per Nørgårds verdenssyn og musik.

Foruden sit organistvirke har Hvidtfelt Nielsen en mangeårig virksomhed som teorilærer bl.a. ved Københavns Universitet. Som komponist har han skrevet i mange forskellige genrer inden for soloværker, kammermusik, orkesterværker, kormusik og opera.

De modtagne partiturer kan søges i bibliotekets katalogbase REX og bestilles til brug på læsesal.

manuskript 2 komponist svend hvidtfelt nielsen - musik noder

Til top


læsesal e vest

Til top

 

 

Åbningstider på Læsesal E-Vest
 
Normale åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-21
Lørdag kl. 10-17
Søndag lukket

Ændrede åbningstider:
Fredag 12. december kl. 9-16
Tirsdag 23. december kl. 9-17
Mandag 29. december kl. 9-19
31. december - 1. januar lukket
Lørdag 10. januar kl. 10-14.30
Onsdag 14. januar kl. 11-21

Læs mere om åbningstider i Diamanten og på andre af Det Kongelige Biblioteks adresser


Nye bøger

Musik - oktober og november
Teater - oktober og november 

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev