Første fuldstændige fortegnelse over Carl Nielsens værker

Forfatter: Axel Teich Geertinger

Første fuldstændige fortegnelse over Carl Nielsens værker

Alle store komponister har en: Mozart har sin Köchel, Haydn sin Hoboken, J.S. Bach sin BWV. Nu har også Carl Nielsen (1865-1931) endelig fået sin fuldstændige, såkaldt tematisk-bibliografiske værkfortegnelse. Værkfortegnelser er et standardværktøj for musikere, musikforskere og studerende til at orientere sig i en komponists samlede produktion. Ved at knytte et nummer til hvert værk og gengive de første takter giver værkfortegnelsen mulighed for at identificere alle kompositionerne og henvise til dem på en entydig måde.

Carl Nielsen-fortegnelsen har den officielle titel Carl Nielsen Works Catalogue – eller kort CNW – og er udgivet af Dansk Center for Musikudgivelse. Den samler trådene fra en række Carl Nielsen-projekter, men bygger først og fremmest på den samlede nodeudgave af Carl Nielsens værker (CNU), som blev afsluttet i 2009.

Hvert opslag i CNW viser begyndelsen af alle satser og giver desuden oplysning om bl.a. kompositionsår, besætning, kilder – dvs. både Carl Nielsens håndskrevne noder og trykte udgaver –, første kendte opførelse samt henvisning til breve og andet relevant materiale. Desuden oplyser fortegnelsen om forskellige versioner – f.eks. Nielsens egne korarrangementer af sange – og anskueliggør ikke mindst de mange forbindelser mellem værkerne. Sidst, men ikke mindst, indeholder hvert opslag et link til det relevante bind i Carl Nielsen Udgaven, som kan downloades kvit og frit, ligesom der er links til alle digitaliserede Carl Nielsen-manuskripter i Det Kongelige Bibliotek. Den engelsksprogede introduktion forklarer i detaljer fortegnelsens opbygning, brug og indhold.

Fortegnelsen er udarbejdet med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

Se værkfortegnelsen her