Nyregistrering af Poul Rovsing Olsens musiketnologiske samling

Forfatter: Henrik Koudal

Komponisten Poul Rovsing Olsen efterlod sig ved sin død en mængde musiketnologiske papirer, der afspejler hans virke som arkivar på Dansk Folkemindesamling gennem ca. 20 år.

Disse faglige papirer blev i 1980’erne grovsorteret og pakket ned i Folkemindesamlingens arkiv. Her har ”Poul Rovsing Olsens samling” siden været opbevaret med signaturen DFS 1982/042.  Nu er samlingen blevet detaljeret registreret.

Poul Rovsing Olsen var fra 1964 til sin død i 1982 fast ansat som arkivar på Dansk Folkemindesamling. Han havde tidligere haft kontakt med samlingen og havde 1963-64 været videnskabelig assistent sammesteds. Hans arbejdsområde var musik fra verden uden for Europa, og det blev i praksis især det arabiske og det eskimoiske område.

I dette arbejde fik han mulighed for at indsamle lydoptagelser til Dansk Folkemindesamlings arkiv, dels på egne rejser og dels i samarbejde med andre indsamlere. Desuden sørgede han for, at de mange spolebånd blev registreret, han varetog faglige kontakter, holdt foredrag, underviste på universitetet, forskede i materialet m.m.

Rovsing Olsen var en pioner i Danmark som musiketnolog. Gennem nyregistreringen er det blevet muligt at få et detaljeret overblik over hans vidtspændende og for sin tid nye musiketnologiske interesser. Her findes bl.a. transskriptioner af feltoptagelser og en række noter og manuskripter af Rovsing Olsen og andre i tilknytning til indsamlingsrejser.

Desuden er der forarbejder til artikler og foredrag samt materiale om International Folk Music Council (senere International Council for Traditional Music), som Rovsing Olsen var formand for.

Man kan desuden få indsigt i Rovsing Olsens virke som formidler af ”fremmede toner” i Danmarks Radio, idet samlingen rummer en del manuskripter til radioforedrag.

Samlingen er blevet nyregistreret af bachelor i musikvidenskab Nina Agerskov under vejledning af seniorforsker Jens Henrik Koudal. Den detaljerede registrant på 11 A4-sider kan ses via REX (Klik her). Arkivet fylder 16 foliopapkasser og er tilgængeligt på Dansk Folkemindesamlings læsesal i åbningstiden, tirsdag til fredag kl. 10-15. 


Læs Nina Agerskovs artikel En forelæsning i “etnomusikologi” om komponist Poul Rovsing Olsen i magasinet Omlyd, som arbejder med musikvidenskabelig formidling primært for studerende.

Læs Nina Agerskovs artikel om at være i praktik i Folkemindesamlingen i magasinet Omlyd.

Dansk Folkemindesamlings hjemmeside  

Tilbage til musik- og teatersamlingens nyhedsbrev for juni 2014