Nyheder fra Musik og Teater

April 2014


 


Eurovision Song Contest 2014
 

Det Kongelige Bibliotek foreviger bl.a. de sociale mediers omtale af Melodi Grand Prix (Foto: Michael Søndergaard)

Nej, Det Kongelige Bibliotek stiller ikke op til konkurrencen, men sørger i stedet for at dokumentere en række af de aktiviteter, der foregår online i forbindelse med denne internationale begivenhed.

I regi af Netarkivet, som bl.a. flere gange årligt høster hele dk-domænet i samarbejde med Statsbiblioteket, finder en speciel høstning sted af såvel hjemmesider som indlæg fra flere sociale medier, der omhandler Melodi Grand Prix'et. På den måde har eftertiden mulighed for at danne sig et indtryk af, hvordan hele kommunikationen omkring grand prix’et foregik.

Læs Henrik Smith-Sivertsens artikel i Det Kongelige Biblioteks kulturmagasin Diamanten (på side 4).

Læs Danmarks Radios artikel om Det Kongelige Biblioteks nethøstning af Eurovision Song Contest 2014

Til top
Det Kongelige Bibliotek har erhvervet basunist Per Gades nodesamling

 Til top

Nodesamling for basun

Det Kongelige Bibliotek har for kort tid siden erhvervet basunist, professor Per Gades samling af noder for basun.

Det drejer sig især om en række trykte noder, hvor basunen indgår som et vigtigt instrument – af såvel dansk som udenlandsk oprindelse. Samlingen omfatter bl.a. studiemateriale fra Per Gade selv samt en række koncerter, sonater og andre værker for basun foruden en del arrangementer. Blandt manuskripterne er værker af komponisterne Kjell Roikjer og Leif Kayser. Derudover kan man også finde en del noder for større eller mindre blæserensembler og endelig kammermusik for andre instrumentkombinationer.

Over 200 materialer (heraf ca. 170 til hjemlån) er allerede katalogiseret og kan søges på ”Per Gades samling” i Det Kongelige Biblioteks database REX.


Til top

Ny musik til anden akt af Napoli

En af de mest kendte danske balletter Napoli har fået ny musik til anden akt, som foregår under vandet i den blå grotte.

Tidligere opførtes balletten med Niels W. Gades musik til denne akt, men i 2009 fremstod den i stedet med helt ny musik af komponisten Louise Alenius. I foråret 2014 kom den op igen, nu med ny koreografi til alle tre akter.

Partituret til 2. akts nye musik er nu erhvervet af Det Kongelige Bibliotek i to eksemplarer – et renskrevet og et med alle noterne fra prøvearbejdet.


Living Movement Åben Dans Arkivet

Kort efter nytår modtog Dramatisk Bibliotek Living Movement Åben Scene Arkivet, en stor og vigtig samling, som er et vægtigt bidrag til den spændende historie om moderne dans i Danmark.

Living Movement startede i 1972 som det første moderne dansekompagni i Danmark og fik kolossal betydning for de mange grupper som fulgte efter. Det var fem kvinder, Randi Patterson, Jytte Kjøbek, Fran Turner, Graziella Hsu og Nina Voltelen, der gik sammen om initiativet og fandt et gammelt pakhus på Christianshavn, hvor de skabte forestillinger, der lå i et krydsfelt mellem teater, dans og ballet. De udforskede kroppen som en skulpturel udtryksform og i samarbejde med unge komponister skabte de helt unikke værker, som blev opført på steder, der ingen tradition for dans havde.

Samlingen rummer koreografier, fotos, av-materiale, pr-materiale, administrationspapirer og meget andet, som tilsammen minutiøst fortæller historien om den moderne dans’ fødsel i Danmark. Det er Living Movements leder, Graziella Hsu, som har ordnet arkivet ned til mindste detalje, og det er derfor muligt hurtigt at finde frem til materialet. 

Materialet kan ses på Læsesal Vest ved bestilling i Det Kongelige Biblioteks database REX.Til top 
Til top 

Dansk Komponist Forenings arkiv

I marts måned blev størstedelen af Dansk Komponist Forenings arkiv overført til Det Kongelige Bibliotek.

Der er tale om et omfattende materiale, som indeholder bestyrelsesprotokoller, korrespondance, kontrakter, cirkulærer, årsberetninger m.m., hovedsagelig materiale fra perioden ca. 1925-1990. Materialet vil være en vigtig kilde for forskningen i dansk musiks historie i det 20. århundrede.

Dele af arkivet vil kun være tilgængeligt efter indhentet tilladelse.


Noder fra Statens Kunstfond


Peter Navarro-Alonso: ”..ligesom mit liv”
for solo mezzo-sopran, bratsch, pigekor og elektronik, skrevet til Den Jyske Opera
 

I marts måned har Det Kongelige Bibliotek modtaget dokumentationsmateriale for værker, der har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i perioden 2012-2013. 

Værkerne er fordelt i tre grupper efter de Tonekunstudvalg, der har foretaget indstillingerne. Materialet består især af noder og musikoptagelser.
Tonekunstudvalget for Klassisk Musik har modtaget 111 værker, Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik 32 værker og Tonekunstudvalgene i fællesskab har modtaget 38 værker.
Det er sidste gang, denne opdeling finder sted, da puljerne med den nye kunststøttelov er slået sammen fra og med 2014 i Legatudvalg for Musik.

Værkerne er skrevet til etablerede ensembler i ind- og udland, som f.eks. Andy Papes ”Trash Recycled” til Aarhus Symfoniorkester, Hans Abrahamsens ”Let me tell you” til Berliner Philharmoniker, Steingrimur Roholoffs ”Not the Trout Quintet” til Figura Ensemble, Philip Fabers ”Jeg ser de lette Skyer” til Det Danske Drengekor og Jørgen Emborgs ”New Ships in the Night” til Aarhus Jazz Orchestra.

Andre kompositioner er skrevet til forestillinger som f.eks. Mikael Fritzes ”Taxidriver” til gadeteateret Dansk Rakkerpak, Niels Marthinsens ”Dr. Jekylls Advokat” til Den Fynske Opera, Fuzzys ”Den lilla Møghætte og Pulven” til Holbæk Teater og Kristoffer Rosing-Schows ”Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren så på” til Anemoneteatret.

En del værker er skrevet til institutioner, f.eks. Erik Christoffersens ”Museets historie om familien” til Københavns Bymuseum, Ture Larsens ”Maximizer multiband” til Frilandsmuseet i Brede og Erik Sommers ”6 månedssange” til Kolding Bibliotek.
Andre værker er skrevet til særlige begivenheder, som f.eks. musikgruppen Efterklangs "Lyden af København” til Aarhus Festuge, Tine Louise Kortermands ”Luderen og lommetyven” til Brecht Festivalen Svendborg og Simon Løfflers ”C” til Spor Festival.

Det er således et bredt udvalg af genrer og former, som Det Kongelige Bibliotek indlemmer i deres samlinger. Samlingen kan findes ved at søge i REX på Statens Kunstfond 2012-2013.

Til top


Komponist Poul Schierbecks samling

Det Kongelige Biblioteks samling af Poul Schierbeck-autografer rummer ikke færre end 175 numre. For nylig er hele samlingen blevet katalogiseret, hvorved adgangen til materialet er gjort lettere.

Schierbeck er ikke mindst kendt for sine fine danske sange, men i 2012 havde man mulighed for at stifte bekendtskab med hans sjældent opførte opera Fête galante, som opførtes ved en koncert i Tivolis Koncertsal for senere at blive udgivet på cd. En del af bibliotekets materiale blev i øvrigt benyttet ved denne opførelse.

Schierbecks noder kan allerede nu bestilles gennem REX til brug på Læsesal Vest.

 
Komponist Poul Schierbeck (1888-1949)

Til top


 
300.000 sider breve vil blive digitaliseret de næste 5 år

Til top

Digitalisering af Danmarks breve 

Brevets kildeværdi kan især aflæses af de mange brevudgivelser på tryk, som startede i 1800-tallet, og som især tog fart i 1900-tallet og fortsætter i det 21. århundrede. Og en yderligere bekræftelse kan man få på læsesalen for håndskrifter på Det Kongelige Bibliotek, hvor en meget stor del at det studerede originalmateriale, der kun kan benyttes dér, er breve.

I erkendelse af denne fortsatte interesse for brevet er Det Kongelige Bibliotek nu takket være en bevilling fra Kulturministeriet startet på udviklingen af en national brevbase med titlen Danmarks Breve, der vil indeholde alle kategorier og typer af private breve fra det 16. århundrede og til i dag, deriblandt også breve til og fra komponister, musikere, dramatikere og skuespillere.

Arbejdet, der vil stå på de næste 5 år, vil i første omgang bestå i en digitalisering af de ca. 300.000 tryksider, som indeholder de omtalte mange brevudgivelser. I næste omgang kommer turen så til de måske 2 mio. originale breve, der befinder sig på Det Kongelige Bibliotek, og som stadig kræver et læsesalsbesøg, hvis man vil læse dem.


MyArchive: Læs kunstnernes emails

Efter flere års forberedelse har Håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek nu oprettet en tjeneste med navnet MyArchive, der på nationalt plan tilbyder forskere, forfattere, komponister, kunstnere generelt og andre kulturaktører på frivillig basis at selvaflevere e-mails og vedhæftede filer som en vigtig del af kulturarven.

Det er arkivskaberne selv, der som udgangspunkt – men i samarbejde med biblioteket – afleverer og ordner deres eget digitale arkiv, og som i levende live prioriterer, hvad der skal betragtes som bevaringsværdigt.
Alle typer af digitale dokumenter, der i dag eller på sigt skønnes at kunne have en kildeværdi, kan afleveres til biblioteket.

Tjenesten er altså en fortsættelse – i den digitale verden – af den indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af nationalt arkivmateriale, der har fundet sted på Det Kongelige Bibliotek siden 1800-tallet.

Læs mere her 

Til top


 

Til top

Forskningsartikel om en amerikansk salmes rejse

Forskningsbibliotekar Henrik Smith-Sivertsen har fået en artikel publiceret i forlængelse af en jazzkonference afholdt i 2013 af Svenskt Visarkiv.

Alle indlæg fra konferencen er udgivet i en online-publikation, heriblandt resultatet af Smith-Sivertsens rekonstruktion af, hvordan en amerikansk salme blev til en kendt jazz-traditional og endte som den velkendte dansktopklassiker ”Så går vi til enkebal”.

Hele historien, og alle de andre bidrag fra konferencen, kan læses her.


Komponist og organist Benna Moes samling

Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling har modtaget materialer om og af komponisten og organisten Benna Moe (1897-1983).

Samlingen består primært af avisudklip fra hendes lange karriere som organist, kinoorganist, pianist, sanger og komponist. Desuden indeholder samlingen koncertprogrammer, enkelte breve, anbefalinger og optegnelser fra hendes livsforløb.

Benna Moe komponerede omkring 200 sange, en del musik for orgel, endvidere en stor mængde underholdningsmusik i form af marcher, valse, tangoer, foxtrotter, en enkelt strygekvartet, o.a.
Hun havde en stærk tilknytning til Sverige, hvor hun også boede i en del år og gav mange kirkekoncerter i både Danmark og Sverige. I en kort periode fra 1948-1950 arbejdede hun tillige som kinoorganist i Palladium-biografen i København.

Hendes force var melodisk opfindsomhed og et overlegent improvisationstalent; ydermere havde hun en smuk og velskolet mezzosopranstemme.

Samlingen kan ses på læsesal ved bestilling via Det Kongelige Biblioteks database REX

 

Til top


 
Forskningsprofessor emeritus Niels Krabbe

Til top
 

Pre concert-talk den 6. maj

Med nogen ret kan man hævde, at det var Franz Schubert, der ”opfandt” den musikalske genre, som man har kaldt den tyske Lied. Naturligvis findes der lieder af komponister før Schubert, men det er ham, som giver genren en sådan betydning, at man med rette kan betragte den som en af det 19. århundredes vigtigste musikalske genrer.

Hør om Franz Schubert og liedkunsten i hans mesterlige sangcyklus Die Schöne Müllerin fra 1822 i selskab med forskningsprofessor emeritus Niels Krabbe.

Læs mere her  


Nye bøger

Musik - februar og marts
Teater - februar og marts 

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev