Nyheder fra Musik og Teater

Februar 2014

 


Dramatisk Biblioteks 75 års jubilæum 


Dramatisk Bibliotek ejer manuskriptet fra Det Kongelige Teaters første opførelse af Hamlet i 1813 og mange senere. Dette billede er fra sæson 1936/37 med Svend Methling (Horatio), Ejvind Johan-Svendsen (Hamlet) og Johannes Poulsen (første graverkarl).


Dramatisk Bibliotek fylder 75 år i 2014, og det markeres med en udstilling i Dronningesals-montrerne i Den Sorte Diamant i marts og april.

I 1939 blev Dramatisk Bibliotek grundlagt som en særskilt samling med blot 1600 bind. Samlingen fik til huse i Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, hvor studerende og teaterfolk valfartede til helt frem til 1990, hvor den blev overflyttet til Det Kongelige Bibliotek på Slotsholmen. I dag rummer samlingen tæt på 40.000 bind, og indsamlingsstrategien har udviklet sig fra at have fokus på manuskripter til også at rumme materialer fra teatrenes og teaterfolks daglige virke.

Teatrenes arkiver strækker sig dermed også over administrationspapirer, pressematerialer, fotos og filmede forestillinger, mens personarkiverne rummer scrapbøger, breve, personlige og professionelle fotos, manuskripter og meget, meget mere. Efterhånden som samlingerne bliver udvidet, er det muligt at skabe sig et samlet billede af teater i Danmark, både kunstnerisk og praktisk, men også politisk og sociologisk.

Udstillingen vil samtidig fejre 450-året for Shakespeares fødsel og den første danske Shakespeare-forestilling Hamlet, som blev opført på Det Kongelige Teater i 1813. Dramatisk Bibliotek ejer manuskriptet fra netop denne danmarkspremiere og mange senere, og de vil blive udstillet i montrerne sammen med diverse lydfiler og - et kranie, selvfølgelig!

Læs mere om Dramatisk Biblioteks historie

Til topBilledet er fra Det Kongelige Teaters jubilæums-festforestilling 18. dec. 1948. Forestillingen var et led i 200-året for Komediehusets indvielse i 1748.
Forestillingen bestod af et forspil af Knudåge Riisager, Ludvig Holbergs
'Den Stundesløse' og til sidst et stykke, skrevet til lejligheden af Kjeld Abell og med scenografi af Helge Refn: ’Ejendommen Mtr. Nr.  267, Øster Kvarter' 
- og naturligvis med suffløren på sin faste plads i kassen foran scenen!

 Til top

Det Kongelige Teaters sufflørarkiv er nu registreret 

I 1932 indleverede Det Kongelige Teater store dele af deres sufflørarkiv helt tilbage fra 1750 til Det Kongelige Biblioteks Håndskriftssamling. Arkivet består af 942 sufflørbøger, primært fra forestillinger, som ikke længere er i repertoire.

En sufflørbog bruges af de sufflører, som enten sidder i kassen på forscenen eller, som i Skuespilhuset, oppe på balkonens yderste plads i kongesiden.
Suffløren hjælper skuespillerne videre i replikkerne, hvis klappen går ned, og de har derfor indført alle tekstrettelser og hele arrangementet i deres manuskript, så de præcis ved, hvordan skuespillerne skal sige deres replikker, og hvor på scenen de skal befinde sig. En sufflørbog er derfor et fuldstændig uvurderligt materiale til at forske i opførelsespraksis og tekstbearbejdning.

Med Det Kongelige Teaters sufflørarkiv er det nu muligt at aflæse de arbejdsmetoder, der var gængse helt tilbage til Holbergs sidste år på Komediehuset på Kongens Nytorv. Enestående materiale!

Sufflørarkivet er nu endelig registreret og kan bestilles til studie på Læsesal Vest. Alle Sufflørarkivets knap 1000 poster kan ses i Det Kongelige Biblioteks database REX herMusikforskeren og organisten, prof. Jens Peter Larsen (1902-1989)

Til top

Omfattende samling fra prof. Jens Peter Larsen

I 2013 modtog Musik- og Teatersamlingerne en meget omfattende bog- og nodesamling, som har tilhørt musikforskeren og organisten, professor Jens Peter Larsen.

Læs her beskrivelsen af den spændende samling 
 


Supplement til komponisten Yngve Jan Tredes samling

Som et supplement til den meget omfattende samling af noder og papirer efter komponisten og cembalisten Yngve Jan Trede, som Det Kongelige Bibliotek modtog efter Tredes død, har biblioteket fået en samling af lydbånd med optagelser af Trede-værker samt et antal nodemanuskripter, heriblandt autografen til operaen Mirandolina. Manuskripterne er katalogiseret og kan søges i REX-basen. 


Til top


Musikforskeren og komponisten, prof. Jan Maegaard (1926-2012)
 
Til top

 

 

Nyerhvervelser fra Håndskriftsamlingen i 2013

I løbet af 2013 har Håndskriftsamlingen modtaget diverse erhvervelser, som vedrører musik- og teaterområdet.

Det drejer sig om papirer fra komponisterne Niels W. Gade, Knudåge Riisager, Ludolf Nielsen, H.C. Lumbye og Georg Lumbye, fra komponisten og musikforskeren, prof. Jan Maegaard samt Carl Nielsens korrespondance med forfatteren og musikelskeren Hans Hartvig Seedorff Pedersen, komponisten Thorvald Aagaard og forfatteren og instruktøren William Bloch.

Endvidere operalibretti af f.eks. Aage Lind og Otto Erich Hartleben og en stambog fra musikforlægger Otto H. Delbancos kone, Pauline Plätzer.
Endelig omfatter nyerhvervelserne også , Aage Lind, Ott Erich Hartleben samt dokumenter vedr. musiklivet på godset Fuglsang på Lolland.

Læs mere i Håndskriftsamlingens nyhedsbrev for januar 2014.


Det Kongelige Teaters nodearkiv får ny, syrefri emballage


 


Før og efter bevaringsarbejdet 
 

Et af nodearkiverne fra Det Kongelige Teater, den såkaldte ’KTA’-samling, indeholdende hovedsageligt opførelsesmateriale til operaer og syngestykker, består af sufflørpartier, korudtog og instrumentalstemmer. En del af samlingen blev i efteråret 2013 udvalgt som pilotprojekt til systematisk fornyelse af emballager til syrefri æsker i samarbejde med Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling. Erfaringerne herfra vil dernæst blive brugt til at færdiggøre resten af samlingen, Det Kongelige Teaters nodearkiv for balletter (’KTB’-samlingen) samt ældre teaterarkiver i øvrigt.

Den ompakkede samling fylder ikke mindre end 78 hyldemeter og omfatter ca. 1.150 æsker. Opgaven tænkes at fortsætte i 2014.

Til top


Hamerik og Hartmann: To nye udgivelser fra DCM

Dansk Center for Musikudgivelse (DCM) har udgivet to mindre værker fra midten af det 19. århundrede:

Asger Hameriks Qvartetto, en sats for strygekvartet fra 1859. Satsen er blevet indspillet af Arild-kvartetten i 2013, og DCMs udgivelse af noderne gav anledning til en opførelse med Nightingale-kvartetten ved en fyraftenskoncert i Dronningesalen i oktober 2013. Læs mere her

J.P.E. Hartmanns Tema med variationer for klaver, violin og violoncello fra 1849. Læs mere her

Noderne kan downloades frit fra DCMs websider.

Til top


Nyt nummer af Fund og Forskning med flere indlæg om musik og dans

Årgang 2013 – bind 52 – af Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger er netop udkommet med flere indlæg om musik.

Musikforskeren Inger Sørensen har bidraget med en artikel om musiklivet på det lollandske gods Fuglsang (i perioden 1892-1931, hvor bl.a. familien Hartmann, Carl Nielsen og den hollandske familie Röntgen besøgte stedets ejere, familien de Neergaard).
Derudover har seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling, Jens Henrik Koudal, skrevet en artikel med titlen Fra Bondedans til Karakterstykke for klaver. Musik i et proprietærlignende miljø i mellemkrigstiden.
Endvidere bringer tidsskriftet prof. Hans Hertels opposition ved lektor Michael Fjeldsøes forsvar for disputatsen Kulturradikalismens musik.
Endelig findes to anmeldelser, af Erik Aschengreen, Anne Middelboe Christensen og Kirsten Sørensen: Dansen i spejlet. John R. Johnsens balletfotos ved Lisbeth Bonde og J.P.E. Hartmann: Klaverværker/Piano Works/Klavierwerke. Udg. af/Hrsg. von Niels Krabbe ved Claus Woschenko´.

Se hele indholdet af tidsskriftet og se en række af de tidligere numre online. 
 

 
Det lollandske gods Fuglsang havde ofte musikalske gæster på besøg, bl.a. familien Hartmann, Carl Nielsen og den hollandske familie Röntgen

 Til topKomponist Arnold Schönberg
 

Til top

 

 

Pre concert-talk den 4. februar

Tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 19:00 er en af kammermusiklitteraturens helt store, moderne klassikere på programmet, nemlig Arnold Schönbergs sekstet for strygere fra 1899, skrevet over digtet Verklärte Nacht af Richard Dehmel. Forskningsprofessor emeritus Niels Krabbe fortæller om Schönberg og det banebrydende værk, som man efterfølgende kan høre ved aftenens koncert.

Læs mere her  


Nye bøger

Musik - december og januar
Teater - december og januar 

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev