Omfattende Jens Peter Larsen-samling

Forfatter: Claus Røllum-Larsen

I 2013 modtog Musik- og Teatersamlingerne en meget omfattende bog- og nodesamling, som har tilhørt musikforskeren og organisten, professor Jens Peter Larsen. Samlingen blev i 1989 erhvervet af Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet og har indtil i fjor beroet i instituttets lokaler i Klerkegade 2.

Jens Peter Larsen (1902-1988) var professor i musikvidenskab fra 1945 til 1970. Med sin forskning især i G. F. Händels og Joseph Haydns værker samt inden for hymnologi placerede han sig som en af dansk musikforsknings internationalt mest fremtrædende personligheder. Bog- og nodesamlingen afspejler i sagens natur Larsens forskningsfelter og rummer en lang række monografier og nodetryk, som vil supplere Det Kongelige Biblioteks samlinger. Særligt må fremhæves det relativt store antal ældre nodetryk, som tilhører gruppen af RISM-tryk, dvs. nodetryk fra før 1800, som i almindelighed har stor betydning for musikforskningen. Knap 500 af disse tryk er allerede katalogiseret og søgbare i Det Kongelige Biblioteks database REX og kan bestilles til gennemsyn på læsesal – Klik her for at se disse poster

Gennemgangen og behandlingen af samlingen er således i fuld gang og vil kunne følges i kommende nyhedsbreve, hvor vi løbende vil give korte situationsrapporter om arbejdets fremadskriden.