Håndskriftsamlingens musik- og teater-erhvervelser i 2013

Forfatter: Bruno Svindborg

I løbet af 2013 har Håndskriftsamlingen modtaget disse erhvervelser, som vedrører musik- og teaterområdet:

Jan Maegaard: Efterladte papirer. 15 kasser.

Breve til Ludolf Nielsen fra forskellige m.m. samt koncertprogrammer vedr. Magnus Lembche.

Håndskrevne programmer fra musikaftener på godset Fuglsang på Lolland, 1893-1978.

Carl Nielsen: Breve og telegrammer til Hans Hartvig Seedorff Pedersen.

H. C. Lumbye: 1 brev til sønnen Georg Lumbye, udat. Vedlagt en anbefaling fra H. C. Lumbye vedr. tjenestepigen Louise Frederikke Holm, dat. 18. 7. 1870.

Carl Nielsen: 1 brev til Thorvald Aagaard, dat. 23. 12. 1926.

Album für Pauline Plätzer. Heri bl.a. en indførsel af Niels W. Gade, dat. Leipzig Januar 1847.

Carl Nielsen: 2 nytårshilsener til William Bloch, dat . 31. 12. 1910 og 30. 12. 1916.

Knudåge Riisager: Brev til Mogens Dam, dat. 28. 7. 1930.

Aage Lind: Manuskript til operaen "Uhret" samt oversættelse til tysk ved Herm. Spiro. Musikken er af Ludolf Nielsen. Endvidere "Disposition til Helga, Den Fagre", opera med tekst af Gyrithe Lemche og musik ved Ludof Nielsen, samt manuskript til skuespillet "Afsked fra Regimentet" af Ott Erich Hartleben, oversat af Fritz Lamprecht. Endelig manuskript med titlen "Der Turm von Babel".


Materialerne kan beses på Læsesal Vest i Den Sorte Diamant ved bestilling i Det Kongelige Biblioteks database REX.