Nyheder fra Musik- og Teaterafdelingen

December 2009

 

 


Kongehusets musikinteresse

Kongekrone 

Der er mange vidnesbyrd om musikdyrkelse inden for Kongehuset. I nyere tid er det hovedsagelig Christian IX’s dronning, Louise, og kong Frederik IX, man kommer til at tænke på. På Det Kongelige Bibliotek har vi størstedelen af dronning Louises nodebibliotek, som rummer talrige smukt indbundne bind.

På en lille udstilling i montren ved Dronningesalen i Den Sorte Diamant vil vi i begyndelsen af januar 2010 vise udvalgte bind fra samlingen og desuden belyse Frederik IX’s virksomhed som dirigent.

Udstillingen er foranlediget af den årlige konference i den amerikanske dirigentsammenslutning Conductors Guild. Konferencen finder sted i København i dagene 5.-9- januar og har Frederik IX som et af sine temaer.

 Til top  


      

 Fra titelbladet til klaverudtoget af 'Et Folkesagn'

Fra titelbladet til klaverudtoget af Et Folkesagn, udgivet i 1854 kort efter premieren på balletten

Niels W. Gade

Niels W. Gade

J.P.E. Hartmann

J.P.E. Hartmann

Nyudgivelse af Et Folkesagn

I den samlede udgave af Niels W. Gades værker og udgaven af udvalgte værker af J.P.E. Hartmann er nu udkommet partituret til balletten Et Folkesagn. Det er første gang, hele partituret bliver trykt med tilhørende kritisk beretning.

De to tykke bind er redigeret af Anne Ørbæk Jensen, Knud Arne Jürgensen og Niels Krabbe i samarbejde med Finn Egeland Hansen.

Musikken blev skabt i begyndelsen af 1850erne i et enestående samarbejde mellem komponisterne Niels W. Gade og J.P.E. Hartmann og balletmester August Bournonville. Balletten havde premiere i marts 1854 og er en af de mest opførte danske balletter.

Gades musik til 1. akt og Hartmanns til 2. akt er udgivet i bind 1, mens bind 2 indeholder Gades musik til 3. akt.

Læs mere om Hartmann-udgaven

 Til top  


Teaterfigurer

En enestående samling modelteaterfigurer, udført af cirkusplakattegneren Oscar Knudsen, er tilgået Dramatisk Bibliotek

Samlingen af Knudsens teaterfigurer og de tilhørende sætstykker omfatter 50 figurer til værker af Holberg (bl.a. Erasmus Montanus og Jeppe på bjerget) samt 120 figurer til Jules Vernes Jorden Rundt i 80 dage.

De vidner alle om Oscar Knudsens rige illustratoriske talent, sikre streg og fine farvebehandling.

Læs mere 

Fra samlingen af teaterfigurer
 

Fra samlingen af teaterfigurer

Til top


      

 Komponisten Axel Borup-Jørgensen

Axel Borup-Jørgensen

 

 

Komponisten Axel Borup-Jørgensen 85 år

I slutningen af november fyldte komponisten Axel Borup-Jørgensen 85 år. Biblioteket fejrer fødselsdagen med en udstilling i montrerne ved Dronningesalen fra 20.11. til 6.12.

Udstillingen er udarbejdet af komponisten og viser bl.a. de mange grafiske udtryk, der er repræsenteret i hans noder.

 Til top  


Manuskripter fra Statens Kunstfond

Farver 
Blandt værkerne er ejnar Kandings *Abstract Colors*

Det Kongelige Bibliotek har modtaget en omfattende samling kopier af nodemanuskripter fra Statens Kunstfond. Det drejer sig om støttede bestillingsværker fra det seneste år fra Tonekunstudvalget for Klassisk Musik, Tonekunstudvalget for Rytmisk Musik og de to udvalg i fællesskab.

På listen over de 100 støttede værker inden for de "klassiske" komponister ses navne som Anders Koppel, Birgitte Alsted, Hans Abrahamsen, John Frandsen, Andy Pape og Fuzzy, blandt de 23 rytmiske værker er bl.a. Butch Lacy, Palle Mikkelborg og Søren Møller repræsenteret, og på den fælles liste, der omfatter 21 værker, står bl.a. Lotte Anker,  Jakob Riis og Thomas Sandberg.

Værkerne er registreret i REX, hvor de kan søges på ordet "Manuskriptkopier 2008-09".


 

 

Nodemanuskripter fra cellisten Rudolf Dietzmann

Musik- og Teaterafdelingen har erhvervet en samling af nodemanuskripter fra cellisten Rudolf Dietzmann.

Dietzmann (1895-1949) var uddannet hos sin far, cellisten Paul Dietzmann, og siden studerede han i Berlin. På initiativ fra kammersanger Emil Holm dannede Rudolf Dietzmann i 1923 den såkaldte Radiotrio sammen med violinisten Otto Fessel og pianisten Folmer Jensen, og i 1926 blev han koncertmester i Statsradiofoniens nyoprettede orkester, hvor han virkede indtil sin død i 1949.

Se samlingens indhold

Til top


Julesange

Fra Daells Varehus' julekatalog 

Vi kender de gamle og elskede julesange ud og ind, ja, mange kan dem udenad.

Men det er ikke alle, der kender historien om deres tilblivelse. I løbet af december præsenterer vi en række af sangene i det oprindelige manuskript eller tryk med historien om deres baggrund.

Til top


Åbningstider jul og nytår

Biblioteket holder åbent mellem jul og nytår.

Der er dog visse indskrænkninger, og bemærk især, at Den Sorte Diamant grundet klimatopmødet er lukket for publikum d. 17. december.

Vi ønsker samtidig alle vores brugere en god jul og et godt nytår. 

 

Fra Gyldendals julekatalog 1924
 

Til top


      

 Jomfur Maria med Jesusbarnet. Fra samlingen 'Kistebilleder'

Jomfru Maria, Jesu Moder. Billede udgivet af Johan Rudolph Thiele i København. Fra samlingen Kistebilleder 

 

Månedens Carl Nielsen sang

I anledning af færdiggørelsen af Carl Nielsen Udgaven i 2009 har vi valgt at fortsætte sang-præsentationerne med en månedlig sang af Carl Nielsen - historie, manuskripter og andre relevante dokumenter. 

November måneds Carl Nielsen sang var "Frihed er det bedste guld" med tekst af den svenske biskop Thomas af Strängnäs, og december måned præsenterer julesangen ”Forunderligt at sige” til N.F.S. Grundtvigs tekst. 

 Til top  


Music's Intellectual History

Bogreoler etc. som illustration på bogens forside 
 Billede fra bogens forside

RILM-centret i New York har udgivet en meget omfattende rapport fra sin 2005-konference om opfattelsen og skrivningen af musikhistorie. Den giver et fint historiografisk overblik over såvel det historiske aspekt som aktuelle strømninger inden for faget.

De 66 artikler er inddelt i fem emner: forskere, komponister, artikler om nationale forhold, opslagsværker, tidsskrifter og musikhistoriografi generelt.

Niels Krabbe har bidraget med artiklen "Den europæiske musikkulturs historie (1982-84) and its ideological and academic background”

 

Til top


     

 Jytte Larsson
Jytte Larsson

Personalia

Bibliotekar Jytte Larsson går med udgangen af 2009 på pension efter over 40 års tjeneste ved Det Kongelige Bibliotek.

Også cand. mag. Lisbeth Larsen forlader Musik- og Teaterafdelingen ved årets udgang.

 Til top  


Nyerhvervelser

Der er lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste
 

Nye nodemanuskripter

Håndskrevet stemmesæt til Sven Gyldmarks "Bygmesteren"


Nye bøger

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
> Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev