En million kroner fra Bikubenfonden til Carl Nielsen Udgaven

Med en samlet donation på en million kroner har Bikubenfonden muliggjort trykning af tre bind med Carl Nielsens samlede skuespilmusik. De tre bind vil foreligge inden udgangen af 2007.
 

Nielsen skrev musik til ikke færre end 22 skuespil, opført på seks forskellige teatre, fordelt over en periode på mere end 40 år - fra det tidligste, En aften på Giske fra 1889-90, til det sidste, Grundtvig-Paaske-Aften, opført mindre end et halvt år før komponistens død.
 

Når der ses bort fra operaerne og symfonierne, er skuespilmusik således den genre, der er fyldigst repræsenteret i Carl Nielsens samlede produktion, og blandt værkerne findes et par af hans allermest omfangsrige partiturer, ligesom skuespilmusikken indeholder noget af hans mest kendte musik: Taagen letter og Som en rejselysten Flaade fra genforeningsspillet Moderen, eller Vi sletternes Sønner fra Ludvig Holsteins Tove for blot at nævne et par eksempler.
 

Med udgivelsen af disse tre bind får man for første gang mulighed for at danne sig et indtryk af, hvilken fremtrædende rolle musikken har spillet i mange af disse skuepil, og hvor i handlingen de enkelte numre hører hjemme.
 

Med Bikubenfondens generøse donation lægges således endnu en brik til det puslespil, der i disse år tegner et revideret billede af vores største komponist.