Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen

August 2007

 

 


 

Heinrich Panofkas stambog udkommet i faksimile 

 

I det 19. århundrede yndede musikere og andre kunstnere på rejse at medbringe såkaldte stambøger, hvori kunstnervenner, som de mødte på deres færd, kunne indskrive hilsner, kloge ord eller – som i dette tilfælde – små kompositioner. Den tyske musiker, violinisten Heinrich Panofka (1807-1887) påbegyndte sin stambog i 1827 med at indklæbe et nodeblad af den netop afdøde Beethoven og fortsatte frem til 1866 med at lade kendte komponister udfylde bogens blade. Således indeholder stambogen egenhændige noder af Brahms, Hummel, Liszt, Lachner, Paganini, Schubert og mange andre.

Senere gik bogen i arv til andre ejere, som fortsatte indsamlingen, og også danske komponister såsom Gade, Hartmann og andre er repræsenteret. Efter at have været omkring Amerika og Frankrig blev stambogen i 1970 erhvervet af Det Kongelige Bibliotek og indlemmet i den daværende Musikafdeling som et af samlingens klenodier.  Se eksempler fra bogen i bibliotekets skatteudstilling .

Nu er stambogen udkommet i faksimile med en fyldig introduktion og annoteringer til hver enkelt indførsel ved tidligere leder af Musikafdelingen, Eva-Brit Fanger.

 

Franz Schuberts sang 'Herbst'

Franz Schuberts sang "Herbst" i Panofkas stambog. Denne indførsel er hovedkilden til sangen. Den lille indklæbede kuvert indeholder efter sigende blomster fra komponistens grav. 

 

 

Til top


Ny database med kormusik 

MUSICA er en omfattende database med omkring 150.000 titler på korsatser – såvel arrangementer som originalkompositioner med og uden akkompagnement. Oftest får man en række oplysninger om satser, ledsaget af muligheden for at købe noden, men en del poster har også link til noden direkte online, andre har links til teksten, oversættelser, midi-filer og musikeksempler.

Derudover finder man henvisninger til biografier for komponisterne, beholdninger på de tilmeldte biblioteker og forlagsoplysninger. Mange søgemuligheder.

Databasen er søgbar via E-ressourcer, Databaser, Humaniora, Musik   

 

Databasen Musica præsenterer især kormusik 

Til top


Mogens Ellegaards samling - harmonika og akkordeon


Omfattende materiale og et særligt repertoire med trykte noder, nodemanuskripter, indspilninger, bøger og afhandlinger. Samlingen er indkommet i 1995, men er nu ved at blive ordnet, således at materialet kan gennemses på Center for Musik og Teater.    

Til top


    

Ny database til nodedatering 

På listen over databaser inden for musik, som er tilgængelige via Det Kongelige Biblioteks elektroniske ressourcer er også databasen " Hofmeister XIX". Med ca. 400.000 poster på noder udgivet primært i Europa i perioden 1829-1900 er denne base nu offentlig tilgængelig, og den må betegnes som et unikt værktøj til nodedatering. Basen har navn efter katalogerne med disse lister over nodetryk, udgivet af forlaget Hofmeister, og den indeholder også en række danske komponisters udgivelser både i Danmark og i udlandet.

 

Til top


Værkfortegnelser for danske komponister  

Henvisninger til lister over deres værker - nu i ny opdateret form med over hundrede navne.

     

 

Listen med værkfortegnelser rummer både håndskrevne, trykte og elektroniske dokumenter

Til top


Musikforestillinger - Klippoteket 

Masser af udklip om musikforestillinger i Danmark i perioden 1996-2002 kan nu søges på forestillingens titel. Brug Crtl+F for at søge på komponist, forfatter eller teater. 

Se listen her

 

Til top


Sommeråbningstider

Til og med 15. august har Center for Musik og Teater åbent: mandag - fredag 10-16, dog onsdag 12-16.

Til top


Nyerhvervelser 

Biblioteket har derudover modtaget nye nodemanuskripter:

  • Chr. Riis: Le Pinard. Melodi fra den franske Front 1914-19. Optegnet og udsat af Chr Riis/for Klaver, Violin, Bratsch og Cello (partitur, autograf)
  • Chr. Riis: Troubadouren af Giuseppe Verdi. 2den Akt, indledning og Kor, arr. af Chr Riis (partitur, autograf)

Der er endvidere lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste.

De nye bøger:

Til top 

> Abonnér på dette nyhedsbrev
> Se tidligere nyhedsbreve
> Læs Aktuelt fra Håndskriftafdelingen