Aktuelt fra Musik- og Teaterafdelingen

Juni 2007

 

 


Værker af Per Nørgård 


Gennem mange år har Musik- og Teaterafdelingen løbende modtaget Per Nørgårds manuskripter (både musikværker og skriftlige arbejder). I maj er ankommet en ny portion, som et vigtigt supplement til bibliotekets enestående Nørgård samling.

Her er tale om originalmanuskripterne til en række værker, samt kladder og renskrifter af foredrag, artikler, notitser med mere. Derudover indeholder det nye materiale også en samling optagelser af komponistens værker på spole- og kassettebånd.

Alt det indkomne materiale bliver selvsagt registreret og gjort tilgængeligt via REX.

 

Indbinding af Per Nørgårds 'Turn'. Klik for større billede

Det Kongelige Bibliotek har en stor samling af nodemanuskripter til Per Nørgårds værker, og nogle af dem er meget smukt indbundet - her et eksempel fra kunstbogbinderen Erik Olsen.

Til top


Nyt Gade-manuskript 

Biblioteket har erhvervet ”Et Farvel. Albumsblad til Hds. Kongelige Høihed, Prindsesse Alexandra ved hendes Bortreise til England Februar 1863” af Niels W. Gade med tekst af Chr. Richardt.

Erhvervelsen omfatter Gades autografe nodemanuskript og Richardts egenhændige manuskript til teksten, begge med rettelser samt en renskrift af hele kompositionen med underlagt tekst. Derudover findes der nogle mindre skitser til værker, sandsynligvis af Gade. 

Sangen er for to sopraner og en alt, akkompagneret af klaver, og Gade har færdiggjort manuskriptet den 23. februar 1863. Richardts tekst er ikke dateret, men den er sandsynligvis skrevet kort forinden.

Der er tale om en sang specifikt til denne lejlighed, hvor danske blomster, fugle og bølger synger deres farvel til prinsessen med håb om at se hende på besøg i hjemlandet. Prinsessen forlod Danmark d. 26. februar 1863, men det er endnu uvist, ved hvilken lejlighed Richardt og Gades sang har været opført.

 

Prinsesse Alexandra blev gift med den senere engelske kong Edward 7. i 1863. I anledning af hendes afrejse fra København skrev Niels W. Gade og Chr. Richardt et "Farvel" til hende.

Til top


Stor samling af Niels W. Gade-breve


En stor og væsentlig brevsamling, der frygtedes bortkommet, men lykkeligvis blev genfundet, er nu erhvervet af Det Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om mere end 300 breve samt udkast, udklip m.m. af og vedr. komponisten Niels W. Gade.       

Brevene, der dækker perioden fra 1836 til Gades død i 1890, med tyngdepunkt i 1870'erne, er primært familiebreve og giver et intimt kendskab til Gades følelser, tanker og (musikalske) oplevelser, herunder fra rejser til Tyskland, Holland, Frankrig og England.

Se mere på Håndskriftafdelingens nyhedsbrev for maj

Til top


  Portræt af Hedwig v. Holstein. Klik for større billede

 

Gades manuskript til 'Morgenandacht'. Klik for større billede

 

Sang af Niels W. Gade nu online 

I februar erhvervede Det Kongelige Bibliotek et lille Gade-manuskript, der indeholder sangen "Morgenandacht", dateret 6. februar 1844 og dediceret frøken H. Salomon, der sværmede for Gade under hans ophold i Leipzig.

Sangen har ikke hidtil været kendt, og den blev opført ved åbningen af udstillingen "Over Grænsen" den 2. februar 2007- måske for første gang.

Se manuskriptet online 

 

Se Hedvig von Holsteins (f. Salomon) omtale af sangen: Side 1side 2 - side 3

Til top


Komponisten Erik Norbys manuskripter 

I januar 2007 døde komponisten Erik Norby (f. 1935). Han var oprindelig  uddannet trompetist, men hurtigt kastede han sig over kompositionsvirksomheden efter studier hos Leif Kayser og Per Nørgård. Norby efterlader en betydelig produktion.

Biblioteket har fået mulighed for at erhverve Norbys efterladte musikmanuskripter. Denne samling vil være en mærkbar udvidelse at Musik- og Teaterafdelingens hidtil meget lille samling Norby-manuskripter, og man vil således fremover kunne danne sig langt mere nuanceret billede af denne danske komponists produktion.

Værkerne vil snarest blive registreret i  REX.

     

 

En del af Erik Norbys værker er skrevet med fløjten som hovedinstrument

Til top


Håndskrevne dansebøger med noder og dansebeskrivelser 

De to bøger indeholder musik til og beskrivelser af et omfattende repertoire af engelske og franske kontradanse fra 1770erne. Bøgerne stammer sandsynligvis fra en tysksproget dansemester, og på bindet findes dels en krone, dels bogstaverne V.D.W. samt på bagsiden årstallet 1772. 

De to bind indeholder violinnoder og en koreografi i tekst og diagrammer, og ved et af numrene findes angivelsen "in Coppenhagen [?] d: 12 December 1775". En nærmere identifikation og beskrivelse er foretaget af Henning Urup.

  To dansere fra en illustration i en nordtysk dansebog fra 1705

To dansere fra en illustration i en nordtysk dansebog fra 1705.


Danmarks Radios musik til hørespil

  
Et af hørespillene, "Spøgeriet i Casino" af Aage Steffensen, har musik af Sven Gyldmark

For nyligt fik Dramatisk Bibliotek en samling med knap 2.600 tekster til hørespil udsendt i Danmarks Radio fra 1925 og i de efterfølgende 25 år. Denne samling er nu suppleret med en nodesamling til 876 hørespil, ligeledes udsendt af Danmarks Radio i dets første mange år som producent af radioteater. Dermed er  såvel de tekstlige som de musikalske kilder til danske radioteaterproduktioner i de første mange år nu for første gang samlet på ét sted.

De nyindkomne  nodemanuskripter vidner om genrens musikalske udviklingshistorie og består af såvel partiturer som tilhørende opførelsesmateriale i form af orkesterstemmer o.l.

Til den nyindgåede samling  findes en alfabetisk seddelkatalog, hvor oplysninger om såvel komponister som skuespilstitler er omhyggeligt registreret. Samlingen vil indgå i i afdelingens plan for fremtidige retroindateringer, der på sigt vil gøre den søgbar i Det Kongelige Biblioteks REX online katalog.

Noderne vil ved henvendelse til Musik og Teaterafdelingen kunne bestilles frem og benyttes på Det Kongelige Biblioteks sikrede læsesale.

Til top


Scrapbogsblad fra 5.maj 1945. Klik for større billede

Her kan man se, hvad der blev spillet i radioen den 5. maj. 1945.

Scrapbøger med radio- og fjernsynsprogrammer

I forbindelse med Danmarks Radios flytning fra Radiohuset på Frederiksberg til DR-Byen i Ørestaden har Det Kongelige Bibliotek modtaget en række materialer af musikhistorisk interesse.

Blandt disse er en omfattende samling scrapbøger med udklip fra radio- og fjernsynsprogrammer, som vedrører udsendelser med DR’s instrumentale ensembler. Materialet, som dækker perioden 1940-1996, er ordnet kronologisk og giver oplysninger om musikudsendelser, som det kendes fra avisernes radio- og tv-programmer.

Scrapbøgerne har været anvendt til bl.a. produktionsnoter og afregning af lejematerialer. Da bøgerne er udarbejdet af institutionen selv, kan materialet benyttes til identifikation af udsendelser af musik, og derudover vil det kunne danne grundlag for bl.a. repertoirestudier og undersøgelser i radioensemblernes historie.

Til top


Udlån til Buxtehudeudstilling i Lübeck

Skema fra Schachts teoretiske del. Klik for større billede

Matthias Schachts Musicus Danicus er en af de tidlige danske musikteoretiske værker. Det indeholder både en omtale af forskellige komponister og en mere teoretisk indføring i musikken - her de enkelte node- og pausetyper.

I anledning af 400-året for Buxtehudes fødsel vises i Lübeck en stor udstilling om komponistens liv og værk. Biblioteket har udlånt to eksponater til denne udstilling. Det drejer sig dels om Familjen Ryges berømte slægtsbog fra midten af 1700-tallet som, når den læses forfra, indeholder en beskrivelse af Ryge-slægten, og - når den læses bagfra - indeholder en række Buxtehude-værker for cembalo i tabulatur. Manuskriptet er hovedkilden til disse værker af Buxtehude.

Det andet udlån til udstillingen er Matthias Schachts Musicus Danicus eller Danske Sangmester fra 1687, hvor Buxtehudes navn er optaget i listen over betydelige danske komponister.

Til top


Carl Nielsen Quiz

Carl Nielsen til hest

Ved Forskningens Døgn april 2007 blev der præsenteret en Carl Nielsen Quiz. .

Til top


Sommeråbningstider

Center for Musik og Teater har åbent (1.7. - 15.8.): mandag - fredag 10-16, dog onsdag 12-16

Til top


Nyerhvervelser 

 
Blomstermaler Johan Laurentz Jensens smukke indførsel i Helene Bournonvilles stambog

Håndskriftafdelingen har gennem Kulturværdiudvalget erhvervet balletmester August Bournonvilles hustru, Helene Bournonvilles (1809-95), stambog. Heri har parrets venner, der omfattede en lang række især danske og nordiske kunstnere skrevet hilsener, heriblandt H.C. Andersen, B.S. Ingemann, Adam Oehlenschläger, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Bertel Thorvaldsen, Martinus Rørbye, J.A. og Elisabeth Jerichau, Jenny Lind og Fredrika Bremer.

Hele den smukke stambog kan nu ses online med en introduktion.

Biblioteket har derudover modtaget nye nodemanuskripter:

  • Herman Sandby: Romance for Klaver (autograf)
  • Carl Nielsen: Kantate til Landsudstillingen i Aarhus (Afskrift, stemmer)

Der er endvidere lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste.

De nye bøger:

Til top 

> Abonnér på dette nyhedsbrev
> Læs Aktuelt fra Håndskriftafdelingen